Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESSURSER, NÆRINGER OG BOSETTINGER KAPITTEL 12 I GLOBUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESSURSER, NÆRINGER OG BOSETTINGER KAPITTEL 12 I GLOBUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESSURSER, NÆRINGER OG BOSETTINGER KAPITTEL 12 I GLOBUS

2 I dette kapittelet skal du lære:  Hva ressurser er og om ulike ressurser  Hva næringer er  Hvilke hovedtyper av næringer som fins  Hva tett og spredt bosetting i Norge  Hvordan bosettingen er i Norge  Hvordan ressurser, næringer og bosetting henger sammen

3 Ressurser  Ressurser er noe vi mennesker tar i bruk for å skaffe oss mat og andre ting vi trenger  Fisk og vann fra sjøen  Trær fra skogen  Kreftene fra fosser  Olje hva havbunnen  Jord  Kull

4 Næringer  Mange ressurser er råvarer for næringer eller yrker  Næringer deles inn i råvarenæringer, industrinæringer og tjenestenæringer  Færre og færre jobber i råvarenæringer, mens flere og flere jobber i tjenestenæringer

5 Forskjellige næringer  Råvarenæringer:  Industrinæringer:  Tjenestenæringer:  Tømmerhogger, fisker, gruvearbeider  Tømmer blir planker på saga, noen steker fiskekaker fiskepinner og pakker dem i esker  Snekker bygger hus, butikkdama selger fiskekakene

6 Bosetting  Handler om hvor folk bor  Byer  Grender  Ofte bosetter folk seg i området nær en ressurs Hvilke ressurser kan det være?

7 Ressurser  Ressurs betyr hjelpemiddel, noe vi har bruk for  Regn og vann  Jord og skog  Fisk og skalldyr  Olje og gass  Mange ressurser er råvarer

8 Noen ressurser fornyer seg  Noen ressurser fornyer seg: vann, fisk  Noen ressurser bli sakte, men sikkert brukt opp: jern, olje, gass  Kunnskap er også en ressurs  Vite hvordan vi bruker naturressursene  Vite hvordan fabrikker bygges  Vite hvordan hår skal klippes og undervisning skal foregå

9 Næringer  Næring betyr levevei, et yrke.  Tre grupper:  Råvarenæring  Industrinæring  Tjenestenæring  Bonden dyrker jorda, jobber i jordbruksnæringa  Oljearbeiderne henter opp olje og gass, arbeider i en annen type næring  De som selger bensinen arbeider i den største næringa i landet vårt, nemlig tjenestenæringen

10 Hvilken næring jobber noen du kjenner i? Råvarenæring Industrinæring Tjenestenæring

11 BOSETTINGER  Bosetting handler om hvor folk bor  I Japan bor folk veldig tett  Det vil si at det bor mange, mange mennesker på et lite område  Befolkningstetthet = hvor mange mennesker det bor på en kvadratkilometer  14 pers. per kvadratkilometer i Norge

12 Befolkningsfordelingen i Norge  Befolkningen ikke jevnt fordelt på landsdeler og fylker  Det bor flere i Sør-Norge enn i Nord-Norge  Det bor flere i øst enn i vest  Vi sier at folk bor tett når det er mer enn 200 mennesker på et sted og det ikke er mer enn 50 meter mellom husene  De som bor utenfor slike steder, bor SPREDT  De som bor TETT, bor i TETTSTEDER  Ofte har spesielle råvarer, industrivirksomhet og handel skapt tettsteder og byer  Når du skal studere ditt eget fylke og andre fylker vil du se at det er forskjellige grunner til at byer pg tettsteder har vokst fram

13  Et kjennetegn på spredt bosetting er skoleskyss  Kommuner med spredt bosetting har ofte skolene plassert i små tettsteder slik at elevene må reise med buss eller annen skyss til skolen  HVORDAN ER DETTE I ENGERDAL?

14 BYER  Noen tettsteder blir kalt byer  Før bestemte myndighetene, nå bestemmer politikerne i kommunen bystatus  By og tettsted kan ha forskjellig størrelse på befolkningen  Oslo er både by og tettsted: Byen Oslo har 522.000 innbyggere (2005) Tettstedet Oslo, har 795.000 innbyggere

15 Tett og spredt bosetting  Fordelingen mellom disse har endret seg de siste hundre årene  Folk har flyttet fra landsbygda til byene  Endringen har sammenheng med ressurser og næringer  Tidligere bodde og jobbet folk der ressursene fantes  Byer mer med enn 25.000 innbyggere:  Oslo  Bergen  Trondheim  Stavanger  Drammen  Kristiansand  Fredrikstad  Tromsø  Porsgrunn  Tønsberg  Ålesund  Haugesund

16  Mange steder har blitt bygd opp på grunn av ressursene og næringene der  Når ressursene tar slutt eller kan flyttes, stoppes utviklingen av stedet  Må finne arbeid andre steder  Kan være andre grunner til flyttingen og endringen: Store sterke maskiner i jordbruket, skogbruket og fisket. Det trengs færre folk til å gjøre samme jobben  Mange flytter til tettsteder fordi det er arbeid der  Andre vil gjerne ha butikker, post, bank, kino og teater så nær som mulig  Hele landet


Laste ned ppt "RESSURSER, NÆRINGER OG BOSETTINGER KAPITTEL 12 I GLOBUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google