Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordbruk i distrikts-Norge Jordbruksforhandlinger Valg 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordbruk i distrikts-Norge Jordbruksforhandlinger Valg 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordbruk i distrikts-Norge Jordbruksforhandlinger Valg 2013

2 Vårt samfunnsoppdrag: Behov for økt matproduksjon • 7 mrd på jorda – Verdens matproduksjon må økes med 40 % de neste 20 år • 1 mill flere nordmenn om 20 år – Sjølforsyningsgrad om lag 50 % (energibasis) – Trenger 20 % økning i norsk produksjon – Utfordringer • Areal • Produktivitet • Bønder til å gjøre jobben • Endra holdning til landbruket i befolkningen

3 Virkelighetsforståelsen • Utvikling og tall – sjølforsyning går ned – vi går motsatt vei av vedtatte mål – matjordarealet går ned, særlig sterk reduksjon i kornareal - Norge gror igjen – vi har underdekning av viktige produkt, f.eks storfekjøtt – inntektsnivået er betydelig under andre grupper • Mediabildet – smørkrise, stopp for franske spesialoster, importribbe og dyrevelferd i pelsdyroppdrett

4

5 Den norske landbruksmodellen • Importvern • Økonomiske virkemidler – Overføringer – Produktpriser – Investeringsmidler • Markedsordninger • Juridiske virkemidler Hovedproblem: Modellen er underfinansiert Forhandlingene

6 Rekruttering til landbruket Viktige forutsetninger: • Gode inntektsmuligheter • Investeringsordninger • Velferdsordninger • Gode utdanning og rådgivingsapparater

7 Partienes valgprogram Store motsetninger… • Produksjonsmål – norske ressurser • WTO-tilpassning • Importvernet • Markedsregulering • Opplegget for jordbruksavtalen • Innretning på budsjettstøtte • Produksjonskvoter og konsesjonsgrenser • Prisregulering på eiendommer • Boplikt • Jordvern KrF SP SV AP V H FrP KrF SP SV AP V H FrP

8 Importvern • FrP: – Forutsetter ny WTO-avtale – Importvern ufornuftig – reversere tollendringer – Frihandelsavtaler • H: – Tilpasse til nye WTO-avtaler – Importvern bærebjelke (alternativ melding), men bygge ned handelshindringer (programforslag). Reversere tollendringer (budsjett) • V: – Bidra til å bygge ned tollbarrierer i WTO-forhandlingene. Åpne for fri import fra mellominntektsland • KrF – Balansere ny WTO- avtale med bærekraftig landbruk i Norge – Tollfritak lavinntektsland • SP, AP, SV: – Importvern bærebjelke – Utnytte handlingsrommet

9 Jordbruksforhandlinger • SP, SV og AP: – Opprettholde dagens ordning • V: – Forenkle, kun inntektsavtale • H: – Gjennomgå innhold, flytte til høsten – Kutter 1.5 mrd i alternativt budsjett 2013 • FrP: – Fjerne all næringsstøtte generelt – Støtte avvikles gradvis, produksjonsnøytrale – Forhandlingene avvikles – Kutter 5.5 mrd i budsjettet 2013

10 Markedsordninger • FrP: – Markedet skal styre, markedsordningene avvikles • H: – Vil ha markedsbalansering – uavhengig regulator (melding) – Styres av off. myndigheter – ikke samvirke (program) • V – Frata aktørene i næringa ansvaret og fjerne unntak fra konkurranseloven • KrF: – Videreføres • SP: – Sikre samvirkets rolle

11 Budskap Ja til økt matproduksjon på norske ressurser ….Norsk kortreist mat står på spill


Laste ned ppt "Jordbruk i distrikts-Norge Jordbruksforhandlinger Valg 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google