Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 1 Er det kunnskapssamfunnet som skal redde oss? *** Gunnar Sand, direktør i SINTEF Stiklestad 8. mai 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 1 Er det kunnskapssamfunnet som skal redde oss? *** Gunnar Sand, direktør i SINTEF Stiklestad 8. mai 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 1 Er det kunnskapssamfunnet som skal redde oss? *** Gunnar Sand, direktør i SINTEF Stiklestad 8. mai 2003

2 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 2 Status for Norge i 2003  Norge er et av verdens rikeste land. Oljefondet forventes å nå 1000 milliarder kroner i 2005.  Norge er verdens beste land å leve i, jfr. Human Development Report.  Norge er kostbart i drift - økende sysselsetting i offentlig sektor, nedgang i privat næringsliv, oljepengene dekker underskuddet.  Bedrifter går konkurs eller flagger ut - høy lønnsvekst og høy kronekurs svekker konkurranseevnen.

3 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 3 Status for Trøndelag  Noen få store bedrifter – Norske Skog, Aker Verdal, Statoil og SINTEF.  Noen sterke industrielle miljøer – Verdal, Leksvik, Orkanger, Namsos og Stjørdal.  Bedriftene lite innovative og lite nettverks- orienterte, lave investeringer i forskning.  Rik på naturressurser (fisk, olje, gass, tømmer) og kunnskap (NTNU/SINTEF)  Stor landbrukssektor - stor offentlig sektor.  Rikt kulturliv - sterke bygdetradisjoner.  Vakker og uberørt natur.  Idrettsmiljøer med profilerte vinnertyper.

4 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 4 Mange spennende muligheter 300 250 200 150 100 50 0 2000 2010 2020 2030  Stort potensial for utvikling av ny næringsvirksomhet  utnyttelse av marine ressurser.  utnyttelse/foredling naturgass  Landets fremste kunnskaps- miljø i NTNU/SINTEF  styrkeområdene til regionen er også våre styrkeområder  Stort potensial for å bygge nettverk  jfr. SNDs arbeidsform Gasskraftverk Industrielle prosesser LNG/CNG Metanol Plastprodukter Bioprotein Forbruk/eksport Kraftkrevende industri

5 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 5 Forskningens rolle i næringsutvikling  Kunnskapsinnholdet øker i alle produkter, prosesser og tjenester  Petroleumsindustriens fremtid avhenger av nye teknologier for produksjon på dypt vann.  Prosessindustrien utvikler seg mot høyere foredling, større gjenbruk og mer miljøvennlig produksjon.  Offentlig sektor trenger smartere løsninger og høyere produktivitet  Utviklingen av marin sektor som hovednæring krever FoU-innsats på en rekke områder.

6 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 6 Teknologihovedstaden i tall  Trondheim huser for tiden 30.000 studenter.  NTNU/SINTEF spinner årlig ut 20 bedrifter basert på egne ideer og forskningsresultater.  100 bedrifter med 2000 ansatte i Trondheims- regionen har sitt opphav i NTNU/SINTEF.  SINTEF fullfører årlig 5000 oppdrag for 2000 kunder.  OBS: SINTEF og NTNU er selvstendige næringer. NTNU-personell arbeider på SINTEF prosjekter NTNU-personell arbeider på SINTEF prosjekter SINTEF ansatte underviser ved NTNU Felles bruk av laboratorier og utstyr

7 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 7 Næringspolitiske utfordringer  Vern om styrkeområdene - og sats på nye næringer tuftet på våre fortrinn  fordrer en selektiv næringspolitikk.  Ta godt vare på de bedriftene vi har  lettere enn å skape nye  gode industrielle kulturer har stor evne til utvikling og omstilling  Legg til rette for den ufødte industri  krever inkubatorer og såkornfond  Effektiviser forvaltningen  slå sammen fylkeskommunene  Stimuler til samarbeid  bedrifter imellom og mot kunnskapsorganisasjoner

8 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 8 Problemer og flaskehalser  Mangelen på industrielle lokomotiver som kunne virke som motorer for mindre og nye bedrifter  Mangelen på risikokapital – både i såkornfasen og venturefasen  Mangelen på politisk vilje til å engasjere staten i næringsutvikling - til forskjell fra 70-årene  Mangelen på politisk vilje (alternativt motstand i befolkningen) til å utnytte naturgass som råstoff i Midt-Norge  Mangelen på nettverkstenkning i industrien

9 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 9 Vi er en usedvanlig sårbar region  Hva om ….  … Norske Skog flagger ut?  … Aker Verdal legges ned?  … NTNU/SINTEF taper i den internasjonale kunnskapskonkurransen?  … Statoil samler organisasjonen i Stavanger?  … Støtten til landbruket fjernes?  … Offentlig sektor bygges ned?  … og Verdal Teaterlag stenger?  … Rosenborg rykker ned i 1. divisjon?

10 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 10 Den store trusselen: Verdiskapingsgapet  Ca 2010 vil det åpnes et verdi-skapingsgap i Norge, som innen 2030 vil vokse til 200-300 mrd. årlig (Aakvaag-utvalget 1996)  Politikerne har større fokus på å forbruke verdier enn på å skape dem.  Tilfeldige flaggsaker får større oppmerksomhet enn nasjonal verdiskaping. ?

11 Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 11 Er det kunnskapssamfunnet som skal redde oss?  Ja - og nei...  Det er gjennom å løfte kunnskapsnivået i produkter, prosesser og tjenester vi bevarer og utvikler konkurransekraft  Hovedoppgaven er å gjøre dette i eksisterende bedrifter - ikke kaste dem over bord og tro at vi skal reddes avnoen nye broilere  … blir vi sittende på en ølkasse i veikanten?


Laste ned ppt "Gunnar Sand – Stiklestadkonferansen 08.05.03 1 Er det kunnskapssamfunnet som skal redde oss? *** Gunnar Sand, direktør i SINTEF Stiklestad 8. mai 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google