Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intensiv regional rehabilitering i Bergen Eike Wehling, PhD Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Haukeland Universitets Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intensiv regional rehabilitering i Bergen Eike Wehling, PhD Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Haukeland Universitets Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intensiv regional rehabilitering i Bergen Eike Wehling, PhD Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Haukeland Universitets Sykehus

2 Regional intensiv rehabilitering 2008 Regional Enhet for Traumatiske hjerneskader 2014 - Post 1 – 4 senger for intensiv rehabilitering – 11 senger Slagpasienter spesialisert rehabilitering Bemanning (4 regionale, intensive senger) det samme som før sammenslåing av postene ABC -konseptene

3 Inntakskriterier prioritet er TBI S06.2 -S06. – Alvorlighetsgrad: GCS 3-9 Ved kapasitet – Anoksisk hjerneskade G93.1 – Subarachnoidal blødning I60 – Intracerebral blødning I61 – Hjerneinfarkt I63 – GCS score > 9 + nevrologiske utfall, som medfører alvorlig funksjonstap

4 TBI pasienter 2008-2013 Antall N = 74 (58 menn/16 kvinner) Alder 17-74 år

5 Alder- og kjønnsfordelinger Alder – menn M 40.9 (SD 17.4) – Kvinner M 45.6 (SD 13.5) Aldersfordeling

6 MennKvinner Alders- og kjønnsfordeling

7 Antall liggedøgn

8 Komplikasjoner/utfordringer -multiple brudd i ulike sted i skjelettet (interne/eksterne fiksasjoner, restriksjoner ang. mobilisering etc) - lungekontusjoner - som kan forlenge avhengighet av pustehjelp - forlenger overføring til AFMR - komplikasjoner ift - selve hjerneskade - tilleggsskader, som krever behandling v/ akuttavdeling

9 Oppfølging/kontroll Poliklinisk kontroll – legeundersøkelse – (Nevro-)psykologisk oppfølging – Veiledning/opplæring av team/kommune mht pasientens behov Leiring FOTT individuelle behov

10 Noen utfordringer Fra intensiv til spesialisert seng «Fra intensiv til spesialist seng – Rehabiliteringsforløp av pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskader» Overføring fra AFMR til kommunen/hjem Tverrfaglig vs. Særfaglighet Langtidsoppfølging – manglende tilbud (?)

11 Prosjekter Multisenterstudie Mastergrad – Anne Mette Berget – «Effekt av utgangsstilling på våkenhet og responsnivå hos pasienter med bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig traumatisk hjerneskade» Under planlegging – – «Fra intensiv til spesialist seng – Rehabiliteringsforløp av pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskader» Lettere og moderate hjerneskader/v Eirik Vikane


Laste ned ppt "Intensiv regional rehabilitering i Bergen Eike Wehling, PhD Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Haukeland Universitets Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google