Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Halden - kurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Halden - kurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Kampen om skolen og barnehagen Asbjørn Wahl Daglig leder 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

2 Rogalandskonferansen 2011
Bakgrunn Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme Nyliberalismens offensiv endret maktforholdene Liberalisering, avregulering, privatisering Det grunnleggende menneskesynet endres Det offentliges andel av økonomien redusert Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder 16. oktober 2011 Rogalandskonferansen 2011

3 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Kampen om skolen Skolens innhold – ideologi og verdier Skolen som oppdrager – menneskesyn Skolen som produsent av arbeidskraft Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

4 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Utdanning som marked «Utdanning er en av de raskest voksende av alle markeder. Privatskoler og voksenopplæring er forventet å oppnå tosifret vekst gjennom det neste tiår.» (Glenn R. Jones, adm.dir. i Jones International og leder av Global Alliance for Transnational Education) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

5 Storselskapene tar over
«Ansvaret for opplæring må overtas av det private næringsliv en gang for alle (…) utdanning må ses på som en faktor som skal støtte opp om økonomien.» Peter Sutherland, styreleder i BP-Amoco og leder av ERTs arbeidsgruppe for eksterne relasjoner/WTO 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

6 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Det offentliges rolle «Offentlig sektors eneste rolle vil være å sikre adgang til utdanning for dem som aldri vil kunne bli et profitabelt marked, og som vil bli enda mer ekskludert fra samfunnet etter hvert som de andre fortsetter å gjøre framgang.» (OECD-rapport) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

7 Paradigmeskifte i skolen
De grunnleggende verdiene endres Insitamentene endres (hva belønnes?) En markedslogikk sniker seg inn Lærerprofesjonen marginaliseres Fra fagpedagogisk til administrativ ledelse Byråkratisering og ledelsesorientering Testene spiller rollen som katalysator 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

8 Cambridge Primary Review
De nasjonale prøvene: Legger utålelig press på barn og lærere Innsnevrer og fordreier pensum Er stressende og undergraver barns selvfølelse Står i motstrid til skolens målsetting Går ut over barna til ressurssvake foreldre Uten validitet, demoraliserende og ødeleggende 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

9 «Setter alt det andre til side..»
«PISA kommer utenfra, overkjører vedtatte prosesser – og vi legger oss flate. Det mest alvorlige er at undersøkelsen oppfattes som en slags objektiv dom over norsk skole, selv om den allerede som utgangspunkt setter til side politisk vedtatte formål, retningslinjer og læreplaner. Den er ikke forankret i norsk skole, men kommer inn med andre mål og setter alt det andre til side. Det er dette som gjør norske skolefolk fortvilet.» (Svein Sjøberg, intervju i Dagsavisen ) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

10 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Det som telles, teller «Ikke alt som betyr noe kan kvantifiseres. Det som testes kan når alt kommer til stykket være mindre viktig enn det som ikke testes. Slik som en students evne til å søke alternative forklaringer, å stille spørsmål, å oppsøke kunnskap på egen hånd og tenke annerledes.» (Ravitch, Diane (2010). The Death and Life of the Great American School System – How testing and Choice Are Undermining Education. New York: Basic Books: 226) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

11 Omdanning av lærerrollen
Utgangspunkt: Det nyliberale mennesket Basert på mistillit og kontroll ovenfra Et instrumentelt forhold til utdanning Målstyring: Fra kvalitet til kvantitet Fra profesjon til samlebåndsarbeider Konkurranse som disiplineringsfaktor Tester og resultatlønn viktigste redskaper 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

12 Lærerens egeninteresser
«[Lærerne] har sterke, klart definerte interesser, som høyere lønn, et kort skoleår, fravær av konkurranse, og ingen å stå til ansvar for – ikke akkurat identisk med fellesskapets eller elevens interesser… Lærernes fagforeninger og skolens administratorer kan utnytte kunder som står uten valgfrihet til sine egne formål, som er å minimere arbeidsbyrden og maksimere lønn og andre goder.» (Artikkel av Herbert J. Walberg, ledende nyliberal amerikansk forsker og skolepolitiker) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

13 ’Scientific management’
Taylorismen på veg tilbake igjen Fokus på økt effektivitet og resultatmåling Økt ledelseskontroll over arbeidsprosessen Standardisering av arbeidsoppgavene Profesjonen stykkes opp i enkeltoppgaver Dekvalifisering av arbeidskrafta Sentralisering av makt, desentralisering av ansvar 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

14 Lønn som styringsredskap
«Instruksen fra ledelsen var at det skulle etableres skarpe lønnsskiller blant de ansatte. 25 prosent skulle ha tillegg. Resten skulle få null.» Rektor Geir Wiik (nå pensjonert) i Oslo-skolen fulgte ikke denne instruksen, men fordelte lønnstilleggene jevnt blant lærerne. Det førte til at han selv fikk null lønnstrinn i tillegg. (M. Marsdal: Kunnskapsbløffen) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

15 Kommersielle barnehager
De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene Formålet profitt, framfor alternativ/supplement Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader Omfattende strategisk selskapsstrukturering Utviklingen har skutt fart de siste årene Det finnes lite statistikk og forskning på området 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

16 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Hvem er «de private»? Multinasjonale selskaper som ISS og Adecco (ikke skole/barnehage, men helse/omsorg) Nordiske velferdskonsern eid av internasjonal finanskapital fra skatteparadis – Espira AS Norske holdingselskaper, eid av omsorgs- millionærer, som Trygge barnehager AS Privateide småkonsern som utnytter smutthull og gråsoner, som Askeladden barnehage AS Bemanningsbyråer/kontraktører, som videreformidler midlertidig arbeidskraft 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

17 Askeladden Barnehage AS Utdanningsforbundet Halden - kurs
Bare en barnehage? 100% 50% 100% Mereo AS Inkassoselskap MKE Holding AS Morselskap Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) 100% 100% Forvalter investeringstilskudd.. Kjøper arbeidskraft fra Emmek AS Eiendomsselskap Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Leier eiendom av.... Offentlig investeringstilskudd Foreldrebetaling Offentlig driftstilskudd 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

18 Sekstipluss Boliger AS
Trygge barnehager AS Sigurd Steen Aase 36 roller i næringslivet Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09) Eli Sævareid 247 roller i næringslivet Inntekt 3.4mill, formue 46mill Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer), formue 36mill Vanadis AS Skattebetinget investeringsselskap Eiendeler 12 mill (09) Bifrost og Draupne Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 27 mill (09) Vista holding Investering 1.3 mrd driftsinnt (09) 1.2 mrd fast eiendom Draupne AS Trygge barnehager AS Driftsinnt 430 mill (09) Anleggsmidler 82 mill (09) Sekstipluss Boliger AS FUS AS Kontortjenester Tb Grønne bygg AS Foretaksutvikling AS X barnehage BA X barnehage AS Lundgaardsløkka Bollerød FUS Hovsveien FUS Engesvea FUS Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

19 Espira Gruppen AS CapMan - 65,60% (Channel Island)
49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest AS 5,25% Maneq 2007 AB Einar Jansen Formue: 264 mill Johnny Jansen Formue 64 mill Hå 1 Klepp 1 Time 1 Sandnes 4 Strand 2 Haugesund 3 Tysvær 1 Karmøy 7 Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

20 De største barnehagekjeder
Fire store dominerer Trygge Barnehager AS – 125 barnehager Espira Gruppen AS – 64 barnehager Kanvas (ideell stiftelse) – 36 barnehager ACEA AS – 30 barnehager En rekke mellomstore og enkeltstående 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

21 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Utvikling fra 2005 til 2009 Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

22 Hvorfor er dette et problem?
Kampen mot privatisering dreier seg om hvordan velferdsstaten skal bygges opp Det er selvfølgelig ingen kritikk av dem som jobber i de privat(isert)e virksomhetene Det er heller ikke de private enkeltaktørene vi er ute etter, det er systemet som er viktig Kort sagt: Det dreier seg om makt og styring, om å hindre en todeling av velferdsstaten 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

23 «Privat mer effektivt» - Tja?!
«Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

24 Ulike pensjonskostnader
«I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på og fra private familiebarnehager per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

25 Regjeringen måtte gi opp
I fjor foreslo regjeringen å sette et tak for hvor mye utbytte man kunne ta ut fra barnehagene De private barnehagekonsernene mobiliserte og brukte store ressurser på å stanse det Private Barnehages Landsforbund førte en aggressiv kampanje overfor politikerne Resultat: Regjeringens forslag ble trukket 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

26 Regjeringens kapitulasjon
Nylig kom regjeringens nye forslag til «bruk av offentlege tilskot i ikkje-kommunale barnehagar» Forslaget representerer regjeringens kapitulasjon overfor kommersialiseringen Legitimerer fortsatt uttak av profitt m.m. Godtar ikke «vesentlig lavere lønn» enn i de kommunale barnehagene, altså bare «lavere» For øvrig mest uforpliktende omtrentligheter 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

27 Regjeringa i Soria Moria I og II
«Regjeringa er imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige velferdsområder som helse, utdanning og omsorg.» 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

28 Fra barnehager til omsorg
Barnehagemodellen inviterer til strategisk selskapsstrukturering og konsentrasjon Forslaget om utbyttebegrensning viste oss hvilken makt de nye aktørene har fått Myten om avhengigheten av de private Nå vil regjeringa åpne for fullt for de private også innen satsingen på eldreomsorgen Etter valget i 2013 – også for skolen ??? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

29 Privat forbruk øker mest
11. oktober 2011 Fagforbundet Møre og Romsdal

30 Tre hovedutfordringer
Forsvar lærerprofesjonen Forvalter av samfunnsmandatet Grunnlag for alliansebygging Kontroll over lønnsdannelsen Resultatlønn, knyttet til tester En trussel mot enhet og kollektiv handling Mot kommersialiseringen av tjenestene 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

31 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Et nytt verdigrunnlag Mennesket er sosialt og solidarisk Menneskene er avhengige av hverandre Når folkelige bevegelser vinner makt, organiserer de samfunn solidarisk Styrk innbyggernes, brukernes og de ansattes demokratiske styring/kontroll 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

32 Delta i samfunnskampen
Lærere, elever, skole og samfunn rammes av nyliberalisme og krise Et nytt verdigrunnlag i skolen forutsetter et nytt verdigrunnlag i samfunnet Slutt på de gode intensjoners periode – det dreier seg om samfunnsmakt Vi trenger en mer politisk fagbevegelse 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

33 De viktigste kamparenaene
Stans og slå tilbake de kommersielle selskapenes inntog i skole og barnehage Bygg allianser mot markedsorienteringen – for enhetsskole og menneskeverd Forsvar den kollektive lønnsdannelsen – økende forskjeller gir større motsetninger På tide å heve stemmen – og boikotte testene? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

34 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Alliansepolitikk Lærernes samfunnsmandat en gullgruve Felles sak med andre velferdsarbeidere Foreldrene, særlig til dem som sliter mest Øvrige deler av fagbevegelsen Student- og elevorganisasjonene Fastholde enheten mellom de som jobber i den offentlige og i den private velferden 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

35 Verktøy i velferdskampen
Aktuelle dokumenter Når tall blir politikk (hefte FV) Private sugerør i fellesskapets kasser (hefte FV) Ta tjenestene tilbake (hefte FV – nytt!!) NHO på ville veier (notat FV) Tenk på et tall (notat Fagforbundet) OPS – dyrt og dumt (hefte Fagforbundet) Fortsatt råd til felles velferd? (notat Manifest) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

36 Verktøy i velferdskampen
Søkeredskaper, databaser Verktøykasse for lokalaktivister 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

37 Utdanningsforbundet Halden - kurs
For velferdsstaten Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

38 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Faglig strategi Diskuter: Skolen og barnehagene, lærerne og før-skolelærerne angripes på mange fronter: Kommersialisering, endring av skolens innhold, prestasjonslønn, ny lærerrolle. Hvordan kan Utdanningsforbundet møte denne offensiven? Dagsavisen, 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Halden - kurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google