Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisnings ressurs i «Form og volum gjennom bretteteknikker i papir

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisnings ressurs i «Form og volum gjennom bretteteknikker i papir"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisnings ressurs i «Form og volum gjennom bretteteknikker i papir
1

2 Introduksjon På Digitalt kunst og håndverk ved Hioa skulle vi bruke bretteteknikk til å designe et produkt. Bretting av papir forbinder vi gjerne med origami. Dette er en tradisjon med røtter i Japan, der en bretter figurer, gjerne dyrefigurer. Her brukers gjerne litt tynt papir, med farger eller mønster på en eller begge sidene. En kan bruke bretteteknikker også til andre formål. Når en skal designe produkter, det være seg belysning ,klær/mote eller møbler interiør kan en bruke bretteteknikker i ideprosessen og videreutvikle ideen i andre materialer. Jeg har laget en undervisningsressurs som inneholder kommentarer fra egen designprosess der oppgaven er tverrfaglig med regning. Her er også læringsmål, kjennetegn på måloppnåelse og bilder av prosess og ferdig produkt.

3 Inspirasjon Når en skal begynne med bretteteknikker i undervisningssammenheng vil det være hensiktsmessig at elevene får god informasjon om hva det er mulig å lage av bretteteknikker. På Hioa fikk vi en god innføring i hva bretteteknikker kunne føre til av produkter. Når jeg gikk i butikker etter den første introduksjonen på kurset, fant jeg produkter som kunne ha vært inspirert av bretteteknikker i papir. Mang klær og smykker som tydelig kunne være inspirert av bretteteknikker i papir, jeg så på alle produktene med helt «nye» øyne. Jeg vil anbefale (om det er mulig)å ta en tur ut i handlegater eller kjøpesenter å se på klær, smykker, møbler etc, for å kunne inspirere og gi elevene ideer om hva bretteteknikk kan føre til.

4 Tips til læreren Begynn med en enkle modeller.
Bruk et stort ark for å demonstrere. La elevene få brette sammen med deg Brett på et fast underlag, helst et bord. Sørg for å ha ro og oppmerksomhet. Introduser matematiske begreper underveis. (halver, roter, midtlinja,lengderettning,vinkel,overflate,areal,volum,målestokk,rektangel,kvadrat, symmetri, formlikhet) Når du beskriver en brett, nevn hvor den starter og slutter eller andre "landemerker". (dalbrett, fjellbrett) Unngå å brette elevens modell. Vær støttende og oppmuntrende når du veileder og korrigerer, la de få gjøre «feil» Ha det gøy!

5 Utstyr Min erfaring i forhold til papirbretting er at en ikke trenger all verdens utstyr, det er nøyaktighet som er stikkordet i forhold til å ha det morsomt med papir. Jeg brukte bare linjal for å få nøyaktige brettekanter, og det fungerte veldig bra. Utstyr: saks, linjal (ev. falseben) hulltang, lim stift, passer, papir ( 100g/m2) Prinsipper Rød og grønn farge (rød angir «fjellbrett», grønn angir «dalbrett») Dalbrett Fjellbrett

6 I prosessen Ting å tenke på
Tålmodighet Ta den tiden du trenger for å lære deg en ny ferdighet. Resultatet vil være verdt slitet! Nøyaktighet Vær nøye. Jo mer presist du bretter, jo penere vil modellen se ut. Trening Øvelse gjør mester! Jo mer du bretter, jo flinkere blir du.

7 Prosess Finn fram utstyr Klipp ut malen Bruk linjal til brettekantene
Brett «Dalbrett» og Fjellbrett» Denne 3d formen kan bli et bord

8 Ferdig produkt Denne 3D formen kan brukes til bord
Ferdig produkt Denne 3D formen kan brukes til bord. Bordet kan lages i tre med en glassplate oppå. Bordet er slik utformet at «understellet/bordbeina» kan brukes som hyller for tidsskrifter og/eller andre ting som trenger å oppbevares ved/i et bord.

9 Oppgave 9.trinn Læringsmål
Du skal bruke bretteteknikker til å lage en 3D form om du skal videreutvikle til et produkt. Du skal kunne regne ut arealet på formen din, å måle antall i forhold til volum. x antall Læringsmål Designe et produkt ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon Beregne areal, antall og volum

10 Kjennetegn på måloppnåelse
lav middels høy Du skal kunne «dalbrett» og «fjellbrett» Du kan i liten grad «dalbrett» og «fjellbrett» Du kan «dalbrett» og «fjellbrett» med veiledning Du viser at du kan «dalbrett» og «fjellbrett» Produktet ditt viser at du har vært nøyaktig i brettene Produktet viser liten grad av nøyaktighet Produktet ditt viser noe nøyaktighet Produktet ditt viser stor grad av nøyaktighet Formen din skal kunne vise en videreføring av en bretteteknikk som skal bli et produkt Formen din lar seg i liten grad videreføre til et produkt Formen din lar seg videreføre til et produkt Formen din lar seg videreføre gjennom en gjennomtenkt bretteteknikk til et godt planlagt produkt Du skal kunne finne ut antallet av produktet ditt som kan fylle en gitt pappeske ( volum) Du kan i liten grad regne ut antall i forhold til volum Du kan regne ut antall i forhold til volum med litt veiledning Du kan regne ut antall i forhold til volum Du skal kunne regne ut arealet av produktet din Du kan i liten grad regne ut arealet av produktet ditt Du kan regne ut arealet av produktet ditt med litt veiledning Du kan regne ut arealet av produktet ditt, selvstendig.


Laste ned ppt "Undervisnings ressurs i «Form og volum gjennom bretteteknikker i papir"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google