Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra anmodning til vedtak om bosetting: eksempel fra Bærum kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra anmodning til vedtak om bosetting: eksempel fra Bærum kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra anmodning til vedtak om bosetting: eksempel fra Bærum kommune

2 Anmodning fra Imdi 2014- 2016: 400 personer

3 Vokse noppl æring en Høringsuttalelse fra berørte tjenester: Kapasitet og evt. nødvendig tilførsel av ressurser Skole Flykt ningk ontor et Barnev ernet Bolig konto ret Eiendom Nav Forberedelse av politisk sak Ordfører Rådmann Politisk behandling

4 Innhold i saken Redegjørelse for saken: Oppbygging: 1.Anmodningen 2.Bosettingsvedtak for forrige periode 3.Statlig og kommunalt ansvar for bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger- fordeling og ansvar Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Økonomiske ordninger Bolig Partnerskapsavtalen med Imdi 4. Resultater av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet

5 Innhold i saken forts. 5. Rådmannens vurdering med forslag til vedtak Utdrag: « Men bakgrunn i det høye antallet flyktninger som venter på å bli bosatt foreslår rådmannen å øke antallet bosettinger per år, og imøtekomme Imdis anmodning. Det anbefales å bosette 400 personer i perioden 2014- 2016, hvorav 140 i 2014. Kommunen har byget opp et tjenesteapparat med nødvendige ressurser for å kunne imøtekomme Imdis anmodning.» Vedlegg: Anmodningsbrev Tabell over resultater i Introduksjonsordningen Imdis beregning av bosettings nivå Tabell over bosetting og bosettingsvedtak siste 10 år Festskriftet til Flyktningkontoret Rapport om bosetting og integrering av flyktninger

6 Politiske organer (hovedstruktur) og administrasjon Flyktningkontoret


Laste ned ppt "Fra anmodning til vedtak om bosetting: eksempel fra Bærum kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google