Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014 1 Nasjonalt introduksjonsregister Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Yngvar Meier - Bård Jovik - 24.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014 1 Nasjonalt introduksjonsregister Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Yngvar Meier - Bård Jovik - 24."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2014 1 Nasjonalt introduksjonsregister Integrerings- og mangfoldsdirektoratet www.imdi.no Yngvar Meier - ybm@imdi.no Bård Jovik - bjo@imdi.no 24 16 88 89bjo@imdi.no

2 14.07.2014 2 Introduksjonsloven - en lov, to ordninger, tre forskrifter -Introduksjonsordningen, introduksjonslovens §§ 2 til 16. -Rett og plikt til norsk, introduksjonslovens §§ 17-21 -Fraværsforskrift for deltakere på introduksjonsordningen -Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap -Forskrift om nasjonalt introduksjonsregister -NIR

3 14.07.2014 3 Formål med Nasjonalt introduksjonsregister Dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven. Datakvalitet Resultatkrav

4 14.07.2014 4 Inter -nett Informasjonsflyt NIR Nettleser DUF NIR Kopi av oppdatert personkrets - hvert døgn Gjennomført norskopplæring Kommunefagsystemer Folke registret

5 14.07.2014 5

6 6 Tall fra NIR per 01.januar 2007 -ca 13500 personer i NIR -ca 3000 som kun har plikt -ca 7000 personer i norskopplæring -ca 1000 personer har gjennomført 300t norskopplæring -Ca 1400 personer i introduksjonsprogram -Samtlige kommuner har tilgang til NIR

7 14.07.2014 7 Rett og PliktRettPlikt Unntak 16 – 55 år 55 – 67 år16 – 55 år Gratis Betaling Asyl og Off Studenter Humanitært grunnlag Au pairer og andre med midlertidig opphold Kollektiv beskyttelse FAM (A/O;Hum og Kol) FAM(norske eller nordiske borgere) Nordiske borgere Arbeidsinnvandrere - ikke opphold etter EFTA/EØS- regelverket Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverk FAM(Arbeidsinnvan drere) Målgruppen for rett og plikt til norskopplæring

8 14.07.2014 8 Sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og gi tilbud om introduksjonsordning Tilbud til alle i målgruppen som er bosatt i kommunen. - rett og plikt – så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter søknad - introduksjonsordningen – så snart som mulig og innen 3 måneder etter bosetting/ søknad Det skal utarbeides en individuell plan for opplæring for alle deltakere. Lovpålegges å registrere informasjon i NIR vedrørende deltakeres gjennomføring av ordningene i ny introduksjonslov Kommunens plikt

9 14.07.2014 9 Registerer kommunene det de skal i NIR? Over 50% sier at kommunen ikke registrerer lovpålagte oppgaver i NIR. Dette skyldes: Manglende ressurser Manglende rutiner Manglende kompetanse

10 14.07.2014 10 Kommunens registreringsplikter i NIR Overordnet: dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven - Sentrale datoer knyttet til personers deltakelse Søknad/krav fremsatt kommunens tilbud om program/norskopplæring Oppstart og avsluttet program/opplæring Gjennomførte prøver -Vedtak fattet i kommunen -Time- og fraværsføring på norskopplæring -Innhold i introduksjonsprogram -Omfang av fravær fra introduksjonsordningen

11 14.07.2014 11 Hvem gjør hva i NIR i min kommune? Kommunenes meldte behov for opplæring 70% rutiner internt i kommunen knyttet til bruk av NIR 50% lov/forskrift 50% Per capita tilskuddsordningen 30% bruk av NIR

12 14.07.2014 12 Brukerrollene i NIR Kommunenorskoverføringsbruker Kommuneintrooverføringsbruker Nasjonalsuperbruker Nasjonalbruker Nasjonale NIR roller: Nasjonallesebruker NIR Kommuneintrobruker Kommunale NIR roller: Kommunelesebruker Kommunesuperbruker Kommunenorskbruker

13 14.07.2014 13 Viktige tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen 16% mener IMDis supporttjeneste fungerer dårlig Tilgjengelighet og responstid 25% har benyttet E-læringsmodulen for NIR 65% mener brukervennligheten i NIR er god

14 14.07.2014 14 Helpemidler for NIR Hjelpebilder – Sider med informasjon og hjelp til hvert skjermbilde i NIR. Dere får tilgang til disse også via testbasen. www.imdi.no E-læringsprogram – Et interaktiv opplæringsprogram som gir innblikk i både oppbygningen og bruk av NIR Veiledninger Dokumentasjoner FAQ – ofte stilte spørsmål,med svar utarbeidet av IMDi http://kompis.computas.com/Nir Brukernavn dere kan bruke: -BJO Passord: test1234 Duf-nummer for testperson: 200306170011

15 14.07.2014 15 Plan for NIR-leveranser 2007 NIR-endringerVersjonProduksjon Flytterapport2.526.03.2007 Vedtaksmaler2.526.03.2007 Tilgang fylkesmenn2.618.06.2007 Norsk språktest2.618.06.2007 Norsk for asylsøkere2.727.08.2007

16 14.07.2014 16 Rapportverktøyet i NIR

17 14.07.2014 17

18 14.07.2014 18 Etterregistreringer i NIR Kommunenorskoverføringsbruker Kommuneintrooverføringsbruker Nasjonalsuperbruker Nasjonalbruker Nasjonale NIR roller: Nasjonallesebruker NIR Kommuneintrobruker Kommunale NIR roller: Kommunelesebruker Kommunesuperbruker Kommunenorskbruker

19 14.07.2014 19 Norsk for asylsøkere Gjeninnføres 01.09.2007 Omfatter ny målgruppe - asylsøkere bosatt på ordinære mottak Tilbud om inntil 250 timer norskopplæring Kommunene ansvarlig for gjennomføringen Kommunene skal registrere følgende i NIR Deltatte timer Spor Beståtte prøver

20 14.07.2014 20

21 14.07.2014 21


Laste ned ppt "14.07.2014 1 Nasjonalt introduksjonsregister Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Yngvar Meier - Bård Jovik - 24."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google