Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt introduksjonsregister

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt introduksjonsregister"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt introduksjonsregister
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Yngvar Meier - Bård Jovik

2 Introduksjonsloven - en lov, to ordninger, tre forskrifter
Introduksjonsordningen, introduksjonslovens §§ 2 til 16. Rett og plikt til norsk, introduksjonslovens §§ 17-21 Fraværsforskrift for deltakere på introduksjonsordningen Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Forskrift om nasjonalt introduksjonsregister NIR

3 Formål med Nasjonalt introduksjonsregister
Dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven. Datakvalitet Resultatkrav

4 Informasjonsflyt NIR DUF Inter-nett Nettleser Kommunefagsystemer
Folke registret NIR Kopi av oppdatert personkrets - hvert døgn Gjennomført norskopplæring

5

6 Tall fra NIR per 01.januar 2007 ca 13500 personer i NIR
ca 3000 som kun har plikt ca 7000 personer i norskopplæring ca 1000 personer har gjennomført 300t norskopplæring Ca 1400 personer i introduksjonsprogram Samtlige kommuner har tilgang til NIR

7 Målgruppen for rett og plikt til norskopplæring
Unntak 16 – 55 år 55 – 67 år Gratis Betaling Asyl og Off Studenter Humanitært grunnlag Au pairer og andre med midlertidig opphold Kollektiv beskyttelse FAM (A/O;Hum og Kol) FAM(norske eller nordiske borgere) Nordiske borgere Arbeidsinnvandrere - ikke opphold etter EFTA/EØS-regelverket Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverk FAM(Arbeidsinnvandrere)

8 Kommunens plikt Sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og gi tilbud om introduksjonsordning Tilbud til alle i målgruppen som er bosatt i kommunen. - rett og plikt – så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter søknad - introduksjonsordningen – så snart som mulig og innen 3 måneder etter bosetting/ søknad Det skal utarbeides en individuell plan for opplæring for alle deltakere. Lovpålegges å registrere informasjon i NIR vedrørende deltakeres gjennomføring av ordningene i ny introduksjonslov

9 Registerer kommunene det de skal i NIR?
Over 50% sier at kommunen ikke registrerer lovpålagte oppgaver i NIR. Dette skyldes: Manglende ressurser Manglende rutiner Manglende kompetanse

10 Kommunens registreringsplikter i NIR
Overordnet: dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven - Sentrale datoer knyttet til personers deltakelse Søknad/krav fremsatt kommunens tilbud om program/norskopplæring Oppstart og avsluttet program/opplæring Gjennomførte prøver Vedtak fattet i kommunen Time- og fraværsføring på norskopplæring Innhold i introduksjonsprogram Omfang av fravær fra introduksjonsordningen

11 Hvem gjør hva i NIR i min kommune?
Kommunenes meldte behov for opplæring 70% rutiner internt i kommunen knyttet til bruk av NIR 50% lov/forskrift 50% Per capita tilskuddsordningen 30% bruk av NIR

12 Brukerrollene i NIR NIR 04.04.2017 • Nasjonale NIR roller:
Kommunenorskoverføringsbruker Kommuneintrooverføringsbruker Nasjonalsuperbruker Nasjonalbruker Nasjonale NIR roller: Nasjonallesebruker NIR Kommuneintrobruker Kommunale NIR roller: Kommunelesebruker Kommunesuperbruker Kommunenorskbruker

13 Viktige tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen
16% mener IMDis supporttjeneste fungerer dårlig Tilgjengelighet og responstid 25% har benyttet E-læringsmodulen for NIR 65% mener brukervennligheten i NIR er god

14 Helpemidler for NIR Hjelpebilder – Sider med informasjon og hjelp til hvert skjermbilde i NIR. Dere får tilgang til disse også via testbasen. E-læringsprogram – Et interaktiv opplæringsprogram som gir innblikk i både oppbygningen og bruk av NIR Veiledninger Dokumentasjoner FAQ – ofte stilte spørsmål ,med svar utarbeidet av IMDi Brukernavn dere kan bruke:  -BJO Passord: test1234 Duf-nummer for testperson:

15 Plan for NIR-leveranser 2007
NIR-endringer Versjon Produksjon Flytterapport 2.5 Vedtaksmaler Tilgang fylkesmenn 2.6 Norsk språktest Norsk for asylsøkere 2.7

16 Rapportverktøyet i NIR

17

18 Etterregistreringer i NIR
Kommunenorskoverføringsbruker Kommuneintrooverføringsbruker Nasjonalsuperbruker Nasjonalbruker Nasjonale NIR roller: Nasjonallesebruker NIR Kommuneintrobruker Kommunale NIR roller: Kommunelesebruker Kommunesuperbruker Kommunenorskbruker

19 Norsk for asylsøkere Gjeninnføres 01.09.2007
Omfatter ny målgruppe - asylsøkere bosatt på ordinære mottak Tilbud om inntil 250 timer norskopplæring Kommunene ansvarlig for gjennomføringen Kommunene skal registrere følgende i NIR Deltatte timer Spor Beståtte prøver

20

21


Laste ned ppt "Nasjonalt introduksjonsregister"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google