Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid for doblet bosetting av flyktninger Flyktningkonferansen i Bergen den 9. juni 2008 Statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid for doblet bosetting av flyktninger Flyktningkonferansen i Bergen den 9. juni 2008 Statsråd Bjarne Håkon Hanssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid for doblet bosetting av flyktninger Flyktningkonferansen i Bergen den 9. juni 2008 Statsråd Bjarne Håkon Hanssen

2 2 Resultater: Bosettingen og integreringen går bra! Antallet som venter ble redusert fram til årsskiftet 2007/2008 Ventetiden fra vedtak til bosetting har blitt redusert og er fortsatt relativt lav Mange kommuner samarbeider godt i integreringsarbeidet Dere gjør en god jobb med introduksjon og norsk

3 3 Flere søker asyl Søkerne kommer fra mange land og mange har krav på beskyttelse

4 4 Årsaker til at det kommer flere asylsøkere Mange kommer fra krigs- og konfliktområder (Irak, Tsjetsjenia, Eritrea, Serbia og de palestinske områdene) Globaliseringen gjør det lettere og billigere å flykte over landegrensene Mulighetene for å få arbeid og inntekt er gode i Norge

5 5 Regjeringen tar helhetlige grep for møte utfordringen Økte ressurser til å behandle sakene i UDI og UNE Flere mottak for asylsøkere ØKT kompensasjonen til kommuner med asylmottak Alle som har behov for beskyttelse skal få svar så raskt som mulig

6 6 Flere trenger et hjem i en kommune Bruk tall fra 190-2009

7 7 Tiltak for å stimulere bosetting og integrering Revidert nasjonalbudsjett (RNB): Styrking av integreringstilskuddet Flere ansatte i IMDi til å jobbe med bosetting og bosettingsstimulerende tiltak overfor kommunene (i samarbeid med KS) Fleksibel bruk av Husbankens støtteordninger Tiltaksnivået i NAV videreføres på et høyt nivå Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

8 8 Felles ansvar for å bosette flyktninger Bosettingen er regulert i en samarbeidsavtale mellom AID og KS Bosettingen er i Norge en frivillig oppgave for den enkelte kommune, men samlet må kommunene bosette alle som får opphold Når én kommune sier nei - må andre kommuner bosette flere

9 9 Hvordan møte utfordringen vi står overfor? Vi må samarbeide internasjonalt med andre land og UNHCR for å ivareta våre forpliktelser Vi må samarbeide og samordne på nasjonalt nivå mellom berørte departementer, direktortater og KS Vi må samarbeide lokalt mellom kommuner, NAV, voksenopplæringen, bedrifter og virksomheter

10 10 Lykke til i arbeidet


Laste ned ppt "Samarbeid for doblet bosetting av flyktninger Flyktningkonferansen i Bergen den 9. juni 2008 Statsråd Bjarne Håkon Hanssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google