Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H VERDAGSREHABILITERING Opplæring for ressurspersoner Del 1 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H VERDAGSREHABILITERING Opplæring for ressurspersoner Del 1 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 H VERDAGSREHABILITERING Opplæring for ressurspersoner Del 1 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 T EMAER I OPPLÆRINGEN Treningslære Hjelpemidler Empowerment Kommunikasjon Fallforebygging Kosthold Kartleggingsverktøy Rehabiliteringsplan

3 D IKT AV BERIT SCHAUB Hjälper du mig för at du tror jeg inte kan, JAG KAN, Men på et annat sett än du. Hjälper du mig för at du tror jag inte vil, JAG VIL, Men inte det samma som du. Hjälper du mig för at du tror jag inte vet, JAG VET Men kanske någon ting annat än du. Hjälper du mig för at du tror jag inte kan tale, JAG TALAR, Men på et annat sett enn du. Hjälper du mig at bli fri, Fri från min inlärda hjälpløshet, Då kan vi äntligen hjälpa varandra

4 T RENING AV ELDRE Samme prinsipper som for andre voksne Anbefalt mengde for å ha en helsegevinst er minst 30 minutter aktivitet daglig. Disse kan deles opp i bolker a 10 minutter. Intensitet bør være anstrengende til meget anstrengende 3 ganger i uka. En oppnår også helsegevinster med mindre mengde. For å bedre styrke, må det være tungt når en kommer til siste 2 repetisjoner. Hvis en syns en kunne ta 20 repetisjoner til, må øvelsen gjøres tyngre. En bør klare 4-6 repetisjoner, 3-4 ganger (serier)

5 F UNKSJONELL TRENING Trening på det bruker ønsker å forbedre Trene trygge bevegelsesmåter Variere noe i oppgave og omgivelser gir progresjon

6 R ESTRIKSJONER  En del diagnoser kan gi restriksjoner ifht bevegelse:  Operert med hofteprotese:  Skal ikke krysse operert ben  over kroppens midtlinje  Skal ikke ha mer  enn 90 grader i hofteleddet

7 R ESTRIKSJONER  Slagrammet med lam arm:  Skal ikke løfte armen over skulderhøyde  Som hjelper må man ikke dra i lam arm!

8 P RAKTISKE EKSEMPLER Reise/sette seg Legge seg i seng/reise seg opp igjen Opp/ned fra gulv Ta ut tallerken fra overskap Trappegange

9 P AUSE

10 ”Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.” Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011

11 H JELPEMIDLER Aktuelle hjelpemidler du bør kjenne til og kunne bruke :  Arbeidsstol  Rullator  Krykker  Stokk  Sklikke  Bestikk med tykt skaft  Diverse åpnere  Sklibrett  Terskeleliminatorer  Anton-bånd  Silkelaken  Toalettforhøyer / Håndtak  Gripetang  Komfyrvakt

12 H VORDAN BESTILLE HJELPEMIDLER ? NAV har to systemer; bestillingsordning og vanlig søknad. For å bruke bestillingsordningen må du være godkjent rekvirent. Oppdaterte lister til bestillingsordningen ligger på nettsidene til fylkets hjelpemiddelsentral. Det som finnes her er enklere hjelpemidler til dagligliv og forflytning. Vanlig søknad kan fylles ut av alle, og kan brukes til alle hjelpemidler. Begrunnelsen må inneholde at hjelpemiddelet er hensiktsmessig, nødvendig og at behovet er varig. For korttidslån (inntil 2 år) kontaktes kommunens korttidslager For hjelpemidler til syn og hørsel, henvis til den/de i kommunen som formidler dette

13 P RAKTISKE ØVELSER Prøv ut tilgjengelige hjelpemidler Se for deg at du har en lam arm, et operert ben eller er svak i muskulaturen ulike steder – hvordan bruker du hjelpemidlene da?

14 K ILDER OG R ESSURSER Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre. J.L.Helbostad, R.Granbo, H.Østerås. Gyldendal Norsk Forlag. 2007. arendal.kommune.no/Politikk/Motekalender/Kom ite-for-helse-og-omsorg/#moter/2012/395 Etac.no Enklereliv.no NAV.no


Laste ned ppt "H VERDAGSREHABILITERING Opplæring for ressurspersoner Del 1 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google