Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Karlbom Sveaas Barnesykepleier/Helsesøster oktober 2010, mob;95702836.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Karlbom Sveaas Barnesykepleier/Helsesøster oktober 2010, mob;95702836."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Karlbom Sveaas Barnesykepleier/Helsesøster oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

2 Til deg som jobber med barn….. Tenker du at barn som lever med vold i familien blir sett og hørt på din arbeidsplass? oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

3 Disposisjon Filmklipp; ”sinna mann” Definisjon vold i nære relasjoner Symptomer hos barn som opplever/har opplevd vold i nære relasjoner Hvordan snakke med barn og voksne om vold i nære relasjoner? Barnekonvensjonen som støtte i arbeidet Tverrfaglig samarbeid. oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

4 Definisjon vold ……. Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil. (Isdal 2003, Alternativ til vold) oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

5 …….. i nære relasjoner All fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Vold fra noen man kjenner og har et avhengighetsforhold til, er mer dyptgripende og omfattende enn de fysiske skadene som følger av selve voldshandlingen. oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

6 Vitnebegrepet Direkte tilstede (øyenvitner) – 50 % av barna Tilstede gjennom å høre volden Tilstede gjennom å oppleve følgene av volden Familiekultur – en oppvekst i utrygghet oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

7 Former for vold Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Ekstrem kontroll oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

8 Vanlige mønster i familier med vold Volds hjulet Volden eskalerer gjerne over tid oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

9 Barnets opplevelse av trygghet Familievold rører ved barnets fundamentale opplevelse av trygghet Trygghet er grunnmur for utvikling oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

10 Frykt og tilpasning til vold endrer hjernen Fysiske fungering Emosjonelle fungering Atferdsmessige fungering Kognitiv fungering Sosial fungering oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

11 Tiltak vold i nære relasjoner Virksomhetens rammebetingelser Roller Fri fortelling Samarbeidsevne Samarbeidsvilje Tiltaksplan innenfor den enkelte virksomhet/etat Handlingskompetanse Relasjonskompetanse oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

12 Å snakke med barn om vold oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

13 Å være traumatisert oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

14 Bearbeide traumet Kartlegge ressurser og mestrings strategier Kartlegge triggere Gi kunnskap om fenomenet vold Helsehjelp

15 Samtalebilder oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

16 Samtalebilde vold og rus oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

17 Andre bildeverktøy oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

18 Andre hjelpemidler Bruke paralelle historier Tegninger av dagliglivet (huset, rommet, ansiktsuttrykk) Dagbok Kartlegging av triggere oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

19 Barnekonvensjonen Har barnet rettigheter og behov i kraft av seg selv og ikke bare i kraft av å være barn av sine foreldre? oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

20 Barn sine rettigheter i Norge I 2003 ble FNs barnekonvensjon del av norsk lov. I 2004 fikk barn fra 7 år en absolutt rett til å uttale seg i saker om bosted og samvær. I 2006 ble barneloven revidert. oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

21 3 kategorier – bk sine artikler deles inn i Rett til beskyttelse - barn har rett til beskyttelse mot overgrep, vold, omsorgssvikt og utnytting. Rett til liv og utvikling - barn har rett til å få dekket grunnleggende behov som mat, helse og et sted og bo. Barn har også rett til å få omsorg, skolegang, fritid, lek og informasjon. Rett til deltakelse - barn har rett til å få gi uttrykk for sine meninger, få innflytelse i saker som angår dem selv og delta i organisasjonsvirksomhet. oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

22 Hvem har ansvar når og hvor lenge? Har vi et ansvar for å samarbeide tverrfaglig ved mistanke om vold i nære relasjoner? Skole SFO Fastlege Barneavdeling sykehus Legevakt Politi Barnevern Skolehelsetjeneste oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

23 Nyttige nettadresser http://www.atv-stiftelsen.no/ http://www.rvts.no/ http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx http://www.krisepsyk.no/ http://www.hjemmeverst.no/ oktober 2010, kristin@sveaas.no, mob;95702836

24


Laste ned ppt "Kristin Karlbom Sveaas Barnesykepleier/Helsesøster oktober 2010, mob;95702836."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google