Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voldens Psykologi Kalmar 12.05.2010 Psykolog Per Isdal ”Alternativ til Vold”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voldens Psykologi Kalmar 12.05.2010 Psykolog Per Isdal ”Alternativ til Vold”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Voldens Psykologi Kalmar 12.05.2010 Psykolog Per Isdal ”Alternativ til Vold”

2 VOLDSFELTETS UTVIKLING 1970 KVINNER 1980 MENN 1990 BARN Barneperspektivet setter nye krav til tenkning og til begreper: Familievold ? Kvinnemishandling ? Menns vold mot kvinner og barn?

3 Per Isdal - Alternativ til Vold

4 FRA MANNSPERSPEKTIV TIL FAMILIEPERSPEKTIV 1987 – 1996 MANNSPERSPEKTIV: ARBEID MED MENN AV MENN, MÅLET VAR ALTERNATIV TIL VOLD OG TROEN PÅ AT DETTE OGSÅ HJALP KVINNER 1997 – PARTNERTILBUD: TERAPI MED MENN HJALP IKKE ALLTID KVINNER, TERAPIEN KUNNE BIDRA TIL AT KVINNER BLE I FORHOLD DE VILLE UT AV. Menn kunne misbruke terapi. KVINNENS EGNE BEHOV 2001 BARNETILBUDET: BARNA BLIR GLEMT, DERES SIKKERHET OG TRYGGHET VIKTIGSTE MÅL MED ALL TERAPI 2008 FAMILIEPERSPEKTIV i alt vi gjør – samordnet arbeid for å øke tryggheten i familien

5

6 STAVANGER

7 Per Isdal - Alternativ til Vold

8 Psykolog Per Isdal - ATV

9 Per Isdal - Alternativ til Vold

10

11

12 Mening og vold Det finnes en mening i alt – alt henger sammen! Vold er ofte sentralt i barns liv og utvikling Mennesker må skape mening på alt Vold er i sin natur meningsløst Det vi ikke forstår konstruerer vi en mening på Den meningen vi skaper former og styrer vår opplevelse og våre liv

13 MENINGEN MED VOLDEN: Jente 21 år – ”DEN GODE MOR” • GRAVID • VIL ADOPTERE BORT BARNET OG TA SITT LIV • ”JEG ER OND” (selvbildet) • Store atferdsproblemer siden 12 års alder • TORTURERER OG DREPER SIN KANIN • AVMAKTEN OVER Å VÆRE VITNE TIL FARS VOLD Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

14 ”summing” 2 – 3 minutter Snakk med den/de som sitter ved siden av deg Del det du tenker på og kjenner

15 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD VOLD AVLER VOLD • VOLD AVLER VOLD: VOLDEN KOMMER UT ET ANNET STED ENN DER DEN KOMMER INN Vold inn vold ut UTFORDRINGEN ER Å KLARE Å SE SAMMENHENGEN Det HIERARKISKE prinsipp – kjønn og makt

16 Psykolog Per Isdal - ATV VOLD ”vold er en hver handling forsøker å påvirke andre gjennom å skade, skremme, smerte eller krenke” • FYSISK • PSYKISK • SEKSUELL • MATERIELL • LATENT

17 Psykolog Per Isdal - ATV Psykisk vold • Direkte trussel • Indirekte trussel • Degraderende og ydmykende atferd • Sykelig sjalusi • Kontrollering • Isolering • Emosjonell vold

18 ORDET VOLD Ordet vold er viktig Vold er et KLART ord – og vold er GALT - mer kreativ - mer sensitiv - klokere

19 ”summing” 2 – 3 minutter Snakk med den/de som sitter ved siden av deg Del det du tenker på og kjenner

20 ANSVAR Vold er 100% utøverens ansvar - det er utøverens valg av handling (blant mange mulige alternativer), som er en reaksjon på utøverens opplevelse av situasjonen og for å dekke utøverens behov Alle kan være ”forvirret” på ansvar – utøveren skyver ansvar over på andre, den utsatte påtar seg ansvar og skyld, barn tror det kan være deres feil

21 SKADE Vold er alltid skadelig! - vold dreper kjærlighet - vold skaper avstand - vold skaper utrygghet og angst Å være vitne til vold (barn) er mer skadelig enn å bli direkte utsatt for det Vold i familien er den viktigste årsak til all adferd som skaper sykdom og problemer Barn som oppdras i vold får 5 – 10 IQ-poeng lavere intelligens (prof. Murray Strauss, University of New Hampshire)

22 REPARASJON Det er to grunnleggende forutsetninger dersom skaden i familien skal kunne repareres 1. Volden må slutte helt 2. Den som utøver volden må innrømme volden og ta det hele og fulle ansvar for den Ellers er alternativet bare at kvinner og barn kommer vekk fra den som utøver volden (og at de beskyttes) Den vanskeligste utfordringen er at volden ofte fortsetter etter skilsmissen/separasjonen

23 Per Isdal - Alternativ til Vold HENRIK 6 ÅR -ET VOLDELIG BARN -50 VOLDSEPISODER PR. DAG -HVER GANG HAN SKAL SPISE MAT -BARNETS SYMPTOM FORTELLER EN HISTORIE -VOLD INN ET ANNET STED ENN VOLD UT -DEN ”GODE FAR” OG DEN ”DÅRLIGE MOR”

24 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD DEN SÅRBARE HJERNEN HJERNEN UTVIKLES PÅ DEN MÅTEN AT DE DELER SOM BRUKES/STIMULERES VIL VOKSE, DE SOM IKKE BRUKES VIL IKKE UTVIKLE SEG (USE-DEPENDENT) HVORDAN BLIR HJERNEN TIL TRAUMATISERTE MENNESKER (mennesker som har opplevd mye/sterk utrygghet og fare) BRUCE PERRY: Child Trauma Academy

25 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD Nervøs aktivering LIMBISK SYSTEM + FRONTAL- LAPP -

26 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD EFFEKT AV STERKE/GJENTATTE TRAUMER: • KRONISK FYRING OG OVERAKTIVITET I DET LIMBISKE SYSTEM • PÅVIRKER OG SENKER AKTIVITET I FRONTAL CORTEX • LIMBISK SYSTEM AKTIVERERIDEAKTIVERER OMRADER AV HJERNEN KNYTTET TIL FAREBEREDSKAP

27 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD Effekt på hjernen (forts.) - VARIG UTSKILLELSE AV STRESSHORMONER SOM CORTISOL PÅVIRKER FUNKSJONSNIVÅ FOR EKSEMPEL I CORPUS CALLOSUM OG HIPPOCAMPUS - høy utskillelse av endogene opiater av betydning for funksjon og hjerneutvikling

28 Per Isdal - Alternativ til Vold VOLDSPREGEDE BARN • EN OPPVEKST I VOLD (OG OMSORGSSVIKT) PREGER BARNET OG BARNETS HJERNE • BARN FUNGERER UT FRA SINE HJERNER • VOLDSPREGEDE BARN VISER UTTRYKK (ATFERDSPROBLEMER, IMPULSIVITET, KONSETRASJONSPROBLEMER, LÆREVANSKER, URO, STRESSBARHET ETC.) SOM ER SÅRBARE FOR EN VISS TYPE DIAGNOSTISERING – ADHD! • RITALIN HAR OGSÅ EFFEKT PÅ VOLDSPREGEDE BARN (sentralstimulerende medikament som bl.a. øker aktivisering i synapsene i frontallappen) PROZAC SENKER LIMBISK AKTIVERING • NÅR MEDISINEN VIRKER BEKREFTES DIAGNOSEN!

29 HVA OPPRETTHOLDER VOLD - USYNLIGHET VOLDSKAMGLEMSEL ”volden er ikke noe problem” EKSTERNALISERING: ”jeg ble provosert, det er hennes feil” BENEKTING BAGATELLISERING/MINIMALISERING: - av handling - av ansvar - av konsekvens/virkning FRAGMENTERING - MIN RETTIGHET

30 ”stemplingsklokken” I begynnelsen er frykten – en redd mann En mann kan ikke være redd Hun er problemet Omfattende kontroll Stemplingsklokken Han skaper bekreftelse av sin usikkerhet ”Før var jeg en skogens mann” (gråter) Han ser ikke seg selv – bare henne. Han ser ikke at det han gjør er vold og at det er han og hans følelser er problemet. Han tar ikke ansvar for sine handlinger og for sine følelser Psykolog Per Isdal - ATV

31 hovedutfordring 1.Gjøre volden til et problem i mannens liv - JEG/VI HAR DET VANSKELIG 2.Gjøre volden til et problem som er hans/har med han å gjøre - DET ER JEG SOM ER PROBLEMET - SNU MOTIVASJONEN FRA EN YTRE MOTIVASJON TIL EN INDRE MOTIVASJON

32 ”summing” 2 – 3 minutter Snakk med den/de som sitter ved siden av deg Del det du tenker på og kjenner

33 JEG ER PSYKOLOG OG TROR PÅ DET Å SNAKKE OM !!

34 Fokus på vold -På en terapeutisk måte hold gruppemedlemmenes fokus på den volden som de har utført -Konkretisere og detaljere volden for å bringe klientene nærmere sin egen vold -Styre samtalene; avbryte, lede, bringe tilbake til fokus på volden og gi omfattende positiv feedback og støtte når klientene forteller om volden -Spør om; første voldsepisode, siste voldsepisode, verste voldsepisode -BRINGE INN ET BARNEPERSPEKTIV FOR Å UTVIDE KLIENTENS PERSPEKTIV

35 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD Hvordan snakke om vold? • Direkte spørring • Ikke fordømmende • Forståelsesfull • Varme • Lyttende • Støttende • Spørreteknikker: være interessert/lærevillig, vær konkret (hvem, hva hvor, når, hvordan) • Spør om mye, spør om detaljer • Spør med respekt • Unngå hvorfor-spørsmål

36

37 Per Isdal - Alternativ til Vold HVA ER EN GOD VOLDELIG FAR ?

38 Per Isdal - Alternativ til Vold GOD FAR • Stopper å bruke vold • Innrømmer volden • Tar ansvar for volden: volden handler om meg og den er feil og den er min skyld • Viser det motsatte av vold; trygghet, forutsigbarhet, pålitelighet og omtanke • Støtter mor

39 Psykolog Per Isdal - ATV MOTTGIFT MOT VOLD 1.KALLER VOLD FOR VOLD 2.PLASSERER ANSVAR RETT STED 3.BEARBEIDER OPPLEVELSEN


Laste ned ppt "Voldens Psykologi Kalmar 12.05.2010 Psykolog Per Isdal ”Alternativ til Vold”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google