Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Tone Viljugrein,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Tone Viljugrein,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Tone Viljugrein,
Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn Seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet

2 Barneombudet skal: Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år)
Være høringsinstans ved nye lovforslag mv. Komme med forslag som juridisk og praktisk styrker barns beskyttelse. Sørge for fokus rundt lovverk som beskytter barns interesser, inklusiv barnekonvensjonen. Jobbe for god informasjon til og om barn og ungdom

3 Barneombudet i forhold til andre instanser
Kan: kritisere, publisere og få innblikk i enkeltsaker - innsynsrett. Kan ikke: Endre avgjørelser som er blitt tatt av andre institusjoner – ingen formell makt Kommentere forhold som er under politietterforskning eller som er under behandling for domstolene Kommentere saker som er meldt inn for Sivilombudsmannen Gå inn i interne familiekonflikter

4 Aktiviteter 2005 2 762 innkommende henvendelser 1 394 utgående brev
telefonhenvendelser 45 høringsuttalelser Overkant av unike brukere på Internett i måneden 439 forespørsler om innlegg på konferanser/seminarer. Svarte positivt på 180 av disse 530 abonnenter på nyhetsbrevet

5 FNs barnekonvensjon Vedtatt i 1989
Ratifisert av nesten alle land i verden BK inkorporert i norsk lov ved innlemmelse i menneskerettighetsloven i 2003 Gir barn konkrete rettigheter Selvstendig rettssubjekt Ser barnet på en ny måte Fra samfunnsverdi til egenverdi “Barn” = ethvert menneske under 18 år

6 Barnekonvensjonens grunnprinsipper
Artikkel 3 – barnets beste Artikkel 12 – retten til medvirkning Artikkel 2 – ikke-diskriminering Artikkel 6 – retten til liv og utvikling BK gir et bredt vern. Artikkel 3 – barnets beste – grunnleggende prinsipp som er styrende for alle handlinger som berører barn. Artikkel 12- rett til medvirkning Artikkel 2 – ikke diskriminering Artikkel 6 – retten til liv og utvikling Kommer tilbake til flere av disse rettighetene.

7 Artikkel 19 Staten skal beskytte barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

8 Barneombudets kommunikasjon med barn og unge
Ungdomssidene Klar Melding Tryggve på tur Si’fra Ungdomsrådet Ekspertgrupper med barn Direkte møter med barn og unge

9

10 Melding fra jente, 13 år Foreldrene mine slår meg hei! foreldrene mine slår meg, når jeg ikke hører på dem. Det er første gang faren min slo meg det var i går. jeg fikk blåmerke av det, jeg er kjempe redd for å være med han. moren min slår meg også, jeg er mest redd for faren min siden han er sterke enn meg, jeg har fortalte det til de vennene jeg kan mest stole på. foreldrene mine er skillt, og jeg vil ALDRI være med faren min mer. hva skal jeg gjøre?

11 Melding fra jente, 15 år Pappa slår broren min Pappa sliter med storebroren min. Jg vet at man ikke får slå osv. men problemet er at faren min ikke bryr seg. Han rett og slet slår broren min. Broren min er 19, så han kan jo ikke akrat gå til barnevernet, men jg må bo her.. har bett broren min om å ikke komme viss han skal krangle, men han har et rusproblem, og dukker daffor opp på dumme tider. Hva kan jg gjøre? Pappa er kjempesnill med meg, og vi har et fint forhold, men liker ikke at han slår og at han griner etterå. å så er d ekkelt å se eller høre på når han slår, å d er nesten alltid på natta.

12 Hvorfor må foreldre slå barna sine? Det gjør kjempevondt!!!!!!!
Melding fra jente, 12 år Fysisk avstraffelse er forbudt!

13 ”De som jobber i barnevernet må snakke med oss om volden”
jente i ekspertgruppen

14 Barneombudets ekspertgruppe – barn som har levd med vold i familien
Noen råd fra ekspertgruppen Alle fagpersoner må ha kunnskap om familievold Alle barn må få informasjon om familievold Vi må kunne bytte saksbehandler i barnevernet Vi vil ha informasjon om hva som skjer fra politiet Ta barn på alvor når de ringer til politiet Vi trenger en egen telefon vi kan ringe til.

15 En alarmtelefon for bekymringer om barn
ett nummer - enkelt å huske tilgjengelig for både barn og voksne gratis døgnåpen drevet av offentlig instans på nasjonalt/ regionalt nivå mandat til å ta imot meldinger knyttet til konkrete barn og videreformidle disse ansatte med barnefaglig kompetanse

16 Hva med de som ikke skriver meldinger eller brev?
Hva med de som ikke ringer?

17 Identifikasjon og oppfølging
Bedre kunnskap og kompetanse hos profesjonsgrupper

18 ”Massiv tannråte er omsorgssvikt inntil det motsatte er bevist”
Lege Geir Borgen, Den norske Tannlegeforenings Tidende 2006; 116 nr 5

19 Barnehuset

20

21 til barnevernet og/eller
Hvis du er bekymret skal du melde fra til barnevernet og/eller politiet

22 Omsorgssvikt er alles ansvar


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Tone Viljugrein,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google