Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn

2 Barneombudet skal:  Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år)  Være høringsinstans ved nye lovforslag mv.  Komme med forslag som juridisk og praktisk styrker barns beskyttelse.  Sørge for fokus rundt lovverk som beskytter barns interesser, inklusiv barnekonvensjonen.  Jobbe for god informasjon til og om barn og ungdom

3  Kan: kritisere, publisere og få innblikk i enkeltsaker - innsynsrett.  Kan ikke: – Endre avgjørelser som er blitt tatt av andre institusjoner – ingen formell makt – Kommentere forhold som er under politietterforskning eller som er under behandling for domstolene – Kommentere saker som er meldt inn for Sivilombudsmannen – Gå inn i interne familiekonflikter Barneombudet i forhold til andre instanser

4 Aktiviteter 2005  2 762 innkommende henvendelser  1 394 utgående brev  11 000 telefonhenvendelser  45 høringsuttalelser  Overkant av 40.000 unike brukere på Internett i måneden  439 forespørsler om innlegg på konferanser/seminarer. • Svarte positivt på 180 av disse  530 abonnenter på nyhetsbrevet

5 FNs barnekonvensjon  Vedtatt i 1989  Ratifisert av nesten alle land i verden  BK inkorporert i norsk lov ved innlemmelse i menneskerettighetsloven i 2003  Gir barn konkrete rettigheter – Selvstendig rettssubjekt  Ser barnet på en ny måte – Fra samfunnsverdi til egenverdi  “Barn” = ethvert menneske under 18 år

6 Barnekonvensjonens grunnprinsipper  Artikkel 3 – barnets beste  Artikkel 12 – retten til medvirkning  Artikkel 2 – ikke-diskriminering  Artikkel 6 – retten til liv og utvikling

7 Artikkel 19 Staten skal beskytte barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

8 Barneombudets kommunikasjon med barn og unge •Ungdomssidene •Klar Melding •Tryggve på tur •Si’fra •Ungdomsrådet •Ekspertgrupper med barn •Direkte møter med barn og unge

9

10 Melding fra jente, 13 år Foreldrene mine slår meg hei! foreldrene mine slår meg, når jeg ikke hører på dem. Det er første gang faren min slo meg det var i går. jeg fikk blåmerke av det, jeg er kjempe redd for å være med han. moren min slår meg også, jeg er mest redd for faren min siden han er sterke enn meg, jeg har fortalte det til de vennene jeg kan mest stole på. foreldrene mine er skillt, og jeg vil ALDRI være med faren min mer. hva skal jeg gjøre?

11 Melding fra jente, 15 år Pappa slår broren min Pappa sliter med storebroren min. Jg vet at man ikke får slå osv. men problemet er at faren min ikke bryr seg. Han rett og slet slår broren min. Broren min er 19, så han kan jo ikke akrat gå til barnevernet, men jg må bo her.. har bett broren min om å ikke komme viss han skal krangle, men han har et rusproblem, og dukker daffor opp på dumme tider. Hva kan jg gjøre? Pappa er kjempesnill med meg, og vi har et fint forhold, men liker ikke at han slår og at han griner etterå. å så er d ekkelt å se eller høre på når han slår, å d er nesten alltid på natta.

12 Hvorfor må foreldre slå barna sine? Det gjør kjempevondt!!!!!!! Melding fra jente, 12 år •Fysisk avstraffelse •er forbudt!

13 ”De som jobber i barnevernet må snakke med oss om volden” jente i ekspertgruppen

14 Barneombudets ekspertgruppe – barn som har levd med vold i familien Noen råd fra ekspertgruppen •Alle fagpersoner må ha kunnskap om familievold •Alle barn må få informasjon om familievold •Vi må kunne bytte saksbehandler i barnevernet •Vi vil ha informasjon om hva som skjer fra politiet •Ta barn på alvor når de ringer til politiet •Vi trenger en egen telefon vi kan ringe til.

15 En alarmtelefon for bekymringer om barn •ett nummer - enkelt å huske •tilgjengelig for både barn og voksne •gratis •døgnåpen •drevet av offentlig instans på nasjonalt/ regionalt nivå •mandat til å ta imot meldinger knyttet til konkrete barn og videreformidle disse •ansatte med barnefaglig kompetanse

16 Hva med de som ikke skriver meldinger eller brev? Hva med de som ikke ringer?

17 Identifikasjon og oppfølging Bedre kunnskap og kompetanse hos profesjonsgrupper

18 ”Massiv tannråte er omsorgssvikt inntil det motsatte er bevist” Lege Geir Borgen, Den norske Tannlegeforenings Tidende 2006; 116 nr 5

19 Barnehuset

20

21 Hvis du er bekymret skal du melde fra til barnevernet og/eller politiet

22 Omsorgssvikt er alles ansvar


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google