Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål om tid 11-02-13 Idunn Seland En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem NIFU-rapport 18/2012, i samarbeid med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål om tid 11-02-13 Idunn Seland En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem NIFU-rapport 18/2012, i samarbeid med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål om tid 11-02-13 Idunn Seland En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem NIFU-rapport 18/2012, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

2 Problemstillinger Hvordan skiller arbeidsbetingelsene for skoleledere seg fra arbeidsbetingelser for kommunale sykehjemsledere? Hva kjennetegner arbeidsbetingelsene for norske skoleledere sammenlignet med skoleledelse i internasjonale studier? Hva virker inn på skolelederes opplevelse av tid til og prioritering av det pedagogiske arbeidet? 11-02-132

3 3

4 Fellestrekk skoleledere/sykehjemsledere De aller fleste arbeider mer enn vanlig arbeidsuke, og enkelte arbeider betydelig mer enn en vanlig arbeidsuke. De færreste skoleledere driver undervisning/ de færreste sykehjemsledere er involvert i pasientbehandling. Både skoleledere og sykehjemsledere sier at de er sterkt engasjert i faglig utviklingsarbeid. Alle informantene i undersøkelsen sier at de ønsker mer tid til faglige ledelsesoppgaver (skoler: pedagogisk ledelse/sykehjem: kompetanseheving hos ansatte). Både skoleledere og sykehjemsledere oppgir at det er viktig for dem å være ”tett på” ansatte i arbeidshverdagen. Mange av informantene i undersøkelsen forteller at kontordøra deres som regel er åpen for de fleste typer henvendelser. Både skoleledere og sykehjemsledere sier at de opplever glede, stolthet, inspirasjon og entusiasme knyttet til jobben. 11-02-134

5 Forskjeller skoleledere/sykehjemsledere Skoleledere og sykehjemsledere viser ulik strategi for faglig ledelse av personalet. Skoleledere og sykehjemsledere har ulike ambisjoner for kontakt med brukerne (elever/foresatte – pasienter/pårørende). Skoler og sykehjem gir ulike institusjonelle rammebetingelser. Sykehjemslederne viser i større grad enn skolelederne til at de må prioritere mellom og velge bort/delegere oppgaver. Rektorene opplever å ha noe mer frihet enn sykehjemslederne i prioriteringen av oppgaver. Sykehjemslederne oppgir at de har noe mindre kontakt med det kommunale eiernivået enn hva skolelederne har. Sykehjemslederne oppgir at de bruker noe mer tid på dokumentering og rapportering enn hva skolelederne gjør. 11-02-135

6 Hovedforskjell? ”…rektorene i større grad lar seg ”absorbere” av hele organisasjonen de leder, mens en strategi hos flere sykehjemsledere handler om å definere og delegere ansvar mellom sine ansatte slik at det blir større avstand mellom brukerne av institusjonen og den øverste lederen.” 11-02-136

7 Nye spørsmål om tid Hvordan kan administrative oppgaver fordeles nedover eller oppover i organisasjonen? Hvordan kan rapporteringskravene reduseres? Hvor viktig er det at rektor må være tett på elevhverdagen i skolen? Hvordan kan man styrke evnen til å prioritere eller delegere oppgaver? Hva med rektorene som ikke er glade i jobben sin? Hvordan skape økt handlingsrom i rektorstillingen? 11-02-137

8 www.nifu.no


Laste ned ppt "Spørsmål om tid 11-02-13 Idunn Seland En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem NIFU-rapport 18/2012, i samarbeid med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google