Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Skolelederforbund Vi kan ledelse. HVA ER NORSK SKOLELEDERFORBUND? • Norsk Skolelederforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Skolelederforbund Vi kan ledelse. HVA ER NORSK SKOLELEDERFORBUND? • Norsk Skolelederforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Skolelederforbund Vi kan ledelse

2 HVA ER NORSK SKOLELEDERFORBUND? • Norsk Skolelederforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. • Ledere og administrativt personale med selvstendig ansvar innenfor oppvekst- og opplæringssektoren kan bli medlemmer. • NSLF skal trygge medlemmenes retts- og arbeidsforhold, arbeide for utvikling av opplæringssektoren og fremme medlemmenes syn i opplæringspolitisk sammenheng.

3 HVA GJØR NORSK SKOLELEDERFORBUND FOR DEG? • Vi gir trygghet og støtte for medlemmene og oppfølging i konfliktsituasjoner. • I lokale og sentrale forhandlinger fokuserer vi særlig på lønns- og arbeidsvilkår for ledere. • Vi tilbyr grundig opplæring for tillitsvalgte. Innsikt i lov- og avtaleverk styrker medlemmene i lederrollen. • Gjennom medlemskapet gis det mulighet til å bygge nettverk med andre ledere. • Vi deltar aktivt på den utdanningspolitiske arena for å sikre gjennomslag og innflytelse for våre standpunkter.

4 HVORDAN KAN VI BYGGE GOD SKOLELEDELSE? • Skolelederne er garantistene for de gode lærestedene. • Ressurser til ledelse må styrkes med friske midler. • Skolens administrative støttefunksjoner må styrkes for å sikre at skoleledelsen kan prioritere tid til pedagogisk ledelse. • Systematiske rekrutteringstiltak må etableres for å få gode søkere til skolelederstillinger. • Skolelederutdanningen må videreutvikles og bygges ut til å omfatte flere enn nytilsatte rektorer. Skoleeier må legge praktisk og økonomisk til rette for at dette kan gjennomføres.

5 HVEM ER DEN GODE SKOLELEDEREN? • Skolens øverste leder må ha formell pedagogisk utdannelse og lederutdanning. • Nytilsatte ledere må sikres muligheter til å bli trygge i lederrollen ved eksempelvis en mentorordning. • Skoleeier må praktisk og økonomisk tilrettelegge for at ledere kan sikres etterutdanning og oppdatering av kompetanse. • Lederutdanningen må bygge på en nasjonal rammeplan. • Skolen må tilføres ressurser til administrative oppgaver, slik at ledere kan følge opp skolens kjerneoppgaver.

6 HVA ER GODE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR? • Ledere skal ha vesentlig høyere årsinntekt enn personalet de er satt til å lede. Ved åremålsstilling må lønnen være høyere enn i fast stilling. • Øverste leder må ha handlingsfrihet til å disponere skolens menneskelige og materielle ressurser til det beste for elevene. • Ledere må få anledning til regelmessige studiepermisjoner med lønn. • Ledere som berøres av omorganisering må ha fortrinnsrett til andre lederstillinger som lederen er kvalifisert til. • AFP-ordning bør tilrettelegges for skoleledere, og virksomheten må tilføres ressurser dersom en leder benytter seg av delvis AFP. • Seniortiltak for ledere må være individuelt tilrettelagt gjennom egen lederavtale.

7 HVA ER EN GOD SKOLE? • Skolen må ha ressurser og handlingsrom til å tiltrekke seg dyktige og engasjerte lærere og ledere. • Skolens ansatte må sikres kompetanse og mulighet til å følge opp hver enkelt elev. • Skole-hjem samarbeid må bygge på tillit, respekt og gjensidige forventninger. • Flere yrkesgrupper må inn i skolen slik at læreren kan prioritere læringsarbeidet. • Skolen må bli det naturlige sentrum for samarbeid om et helhetlig oppveksttilbud.

8 HVORDAN SKAL SKOLEN MÅLES? • Skolene må kvalitetstestes. Skoleeier må sikre systematisk og god oppfølging av skolens og elevenes ressurser. • NSLF er for bruk av nasjonale prøver som verktøy for skolene, elevene, foreldrene og kommunen for å sikre kvalitet i skolen lokalt. NSLF presiserer at det ikke må legges til rette for rangering.

9 HVORDAN SIKRE KVALITET I OPPLÆRINGEN? • Norsk skole skal ha de beste lederne. Det må stilles krav til lederens ledelseskompetanse. Skoleeier må følge opp lederne og tilby konkurransedyktige lønns-, arbeids- og opplæringsforhold. • Læreren må sikres tid til samhandling og læringsarbeid. Andre yrkesgrupper må inn i skolen. • Nyutdannede lærere må sikres oppfølging og veiledning det første året. • Tidlig innsats må vektlegges. Særlige læringsutfordringer må løses med tettere oppfølging de første skoleårene. • Elevens skoledag må utvides for å bedre de grunnleggende ferdighetene.

10 HVA GJØR OSS TIL EN GOD ARBEIDSTAKERORGANISASJON? • Påvirking av skoledebatten med fokus på ledelse. • Tillitsvalgte som er ledere kjenner lederrollen. • Skolering av tillitsvalgte. • Profesjonell hjelp i avtalespørsmål. Støtte i vanskelige situasjoner. • Tilbud om å bygge et nettverk og faglig oppdatering. • Relevant og oppdatert informasjon med fokus på lederrollen og tillitsvalgtrollen. • Kort vei fra lokalt til sentralt ledd, og gode medlemsfordeler.

11 HVILKE FORDELER FÅR DU SOM MEDLEM HOS OSS? • Gjennom vårt medlemskap i YS forhandler en toneangivende arbeidstakerorganisasjon frem våre medlemsfordeler. • Vi har obligatorisk grunnforsikring gjennom Gjensidige, som tilbyr dødsfallsforsikring og familieulykkesforsikring, samt rabatt på øvrige forsikringer. • Fordelaktige bank- og sparingsvilkår gjennom Gjensidige, også for ektefelle og samboer. • Meget konkurransedyktig lån uten etableringsgebyr, depotgebyr, termingebyr eller panteoverføringsgebyr fra annen bank.

12 YTTERLIGERE MEDLEMSFORDELER • Hotell: Som YS-medlem får du gode tilbud på alle Choice-hoteller i Norge i helgene. • Telefon: Rabatt på Telenors fasttelefoni og bredbåndstelefoni. • Bilutleie: Medlemsrabatt på leiebil gjennom Avis. • Drivstoff: Medlemsrabatt på drivstoff gjennom Esso.

13 MEDLEMSUTVIKLING 1980 – 2000: Norges Skolelederforbund har vokst jevnt i medlemsmasse siden oppstarten i 1977.

14 MEDLEMSUTVIKLING PER ÅR 2000 – 2010:

15 SLIK BLIR DU MEDLEM HOS OSS • Hvis du er medlem av et annet forbund: Meld deg ut av dette forbundet ved å skrive epost, mail eller brev. Arbeidsgiver sørger for at du ikke betaler dobbelt kontingent i overgangsmåneden. • Meld deg inn i NSLF ved å fylle ut innmeldingsskjema (www.nslf.no) og send det til sekretariatet (nslf@nslf.no)www.nslf.nonslf@nslf.no • NSLF sender bekreftelse på ditt medlemskap til fylkeslaget. • Du mottar en velkomstpakke fra NSLF med ytterligere informasjon.


Laste ned ppt "Norsk Skolelederforbund Vi kan ledelse. HVA ER NORSK SKOLELEDERFORBUND? • Norsk Skolelederforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google