Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søndre Buskerud politidistrikt Kjønnslemlestelse – hva gjør politiet? Pob. Anne-Bente Kentsrud Koordinator for familievold og seksuelle overgrep. 99 21.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søndre Buskerud politidistrikt Kjønnslemlestelse – hva gjør politiet? Pob. Anne-Bente Kentsrud Koordinator for familievold og seksuelle overgrep. 99 21."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søndre Buskerud politidistrikt Kjønnslemlestelse – hva gjør politiet? Pob. Anne-Bente Kentsrud Koordinator for familievold og seksuelle overgrep. 99 21 20 85 Trygghet og tilgjengelighet

2 Søndre Buskerud politidistrikt Hva sier loven?  § 1:  ”Den som forsettelig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varig forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 3 år, men inntil 6 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker, eller en uhelbredelig lyte, feil eller skade er voldt, og inntil 8 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred.  Medvirkning straffes på samme måte. Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffe som nevnt i første ledd. Samtykke fritar ikke for straff.”

3 Søndre Buskerud politidistrikt Opplysningsplikt § 2 ”Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helse og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, som forsettlig unnlater, ved anmeldelse eller på annen måte, å søke avverget en kjønnslemlestelse, jf § 1. Tilsvarende gjelder for forstandere og religiøse ledere i trossamfunn. Avvergelsesplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt. Unnlatelsen er ikke straffbar hvis kjønnslemlestelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk”.

4 Søndre Buskerud politidistrikt Inndragning /nekte utstedelse av reisedokumenter Mottar politiet opplysninger om at personer har til hensikt å utføre kjønnslemlestelse på barn eller voksne, skal politiet vurdere å fatte vedtak om inndraging/nekte utstedelse av reisedokumenter, herunder pass, utlendingspass og reisebevis.

5 Søndre Buskerud politidistrikt Grensekontroll  Når en barnefamilie med nær tilknytning til områder der det praktiseres kjønnslemlestelse ankommer grensekontrollsted, og familien har til hensikt å besøke ett eller flere av disse områdene, bør grensekontrollør undersøke om det finnes anmerkninger knyttet til reisedokumenter o.a. i Passregisteret og/-eller Datasystem for utlendings og flyktningsaker (DUF)

6 Søndre Buskerud politidistrikt Samarbeid – samarbeid - samarbeid

7 Søndre Buskerud politidistrikt Saksgang  Vold i nære relasjoner  Sikre bevis  Dommeravhør  Avhør av familiemedlemmer  Avhør av offentlige aktører  Naboer – venner – m.m.


Laste ned ppt "Søndre Buskerud politidistrikt Kjønnslemlestelse – hva gjør politiet? Pob. Anne-Bente Kentsrud Koordinator for familievold og seksuelle overgrep. 99 21."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google