Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vold i parforhold 14. mars 2013 Didrik Hægeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vold i parforhold 14. mars 2013 Didrik Hægeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vold i parforhold 14. mars 2013 Didrik Hægeland

2 Tre faser Vold Spenningsfase Hvetebrødsdager Dr. Lenore Walker, 1985

3 Volden øker i varighet og intensitet
Over tid øker misbruket Volden øker i varighet og intensitet De utsatte er fanget og Sirkelen blir “normal.” Hvetebrødsdagene blir kortere eller helt borte Spenningsfasen blir kortere

4 Vanlige symptomer hos barn utsatt for omsorgssvikt (vold, overgrep, rus, neglekt og/eller betydelig psykisk lidelse) Adferd Fysiologisk Emosjonelt Kognitivt Aggresjon Søvnløshet Angst Dårlige skole-resultat Stille og innesluttet Endokrine utfall Depresjon Språkproblem Utagering Spiseproblem Uro Dissosiasjon Lav impulskontroll Psykosomatiske symptom Lavt selvbilde Skriveproblem Selvskading Sengevæting Sinne Redusert mentalisering Motoriske problemer Sykdom (PTSD-Symptom) Problemer med oppmerksomhet Subkultur-tilhørighet Vegetative symptomer Tilknytnings- forstyrrelser Vansker med aktiv problemløsn Rus/krim. Stress/aktivering Affektlabilitet Evaluere sit Ser symptomer til og med hos spedbarn – viser høyere grad av stress når konfrontert med verbal konflikt. Barn har økt risiko for PTSD Eks på ulike symptomer man kan se hos barn utsatt for enten rus, vold, psykiske lidelser – eller kombinasjon av disse Ser noe forskjell hos gutter og jenter – gutter mer utover symptomer, mens jenter mer innover. Men kan se deprimerte, engstelige gutter, og utagerende jenter. Store forskjeller innad I kjønn. Adhd selvskading

5 Vanlige symptomer hos barn utsatt for omsorgssvikt (vold, overgrep, rus, neglekt og/eller betydelig psykisk lidelse) Adferd Fysiologisk Emosjonelt Kognitivt Aggresjon Søvnløshet Angst Dårlige skole-resultat Stille og innesluttet Endokrine utfall Depresjon Språkproblem Spiseforstyrrelser Uro Taleproblem Lav impulskontroll Psykosomatiske symptomer Lavt selvbilde Skriveproblem Selvskading Sengevæting Sinne Redusert mentalisering Utagering Lav aktiverings-terskel (PTSD-Symptom) Problemer med oppmerksomhet Subkultur-tilhørighet Vegetative symptomer Tilknytnings- forstyrrelser Vansker med aktiv problemløsn Rus/krim. Stress/aktivering Affektlabilitet Evaluere sit Hvis et barn viser disse symptomene, hvilken diagnose ville dere gitt da? Adhd Men I stedet for at disse symptomene er resultat av hjernefeil hos barnet som behandles ved å medisinere barnet med ritalin, så er det vikitg å forstå at dette kan være/er symptomer som resultat av vanskelige oppvekstkår. Særlig hvis man vokser opp I miljø hvor man opplever fare (som rus, vold, psykose). Barnet blir veldig oppmerksom på små endringer I foreldrenes atferd, blir veldig sensitive på noen aspekter, opplever uro ifm foreldrenes problemer – fokus blir på det som er farlig/viktig I miljøet, går utover evnen til å holde opppmerksomhet på andre ting.

6

7 Skadevirkninger barn Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger (Main & Hesse, 1990)

8 Disorganisert tilknytning
Viser uvanlig adferd som fryst positur eller vugge fram og tilbake ved gjenforening med mor. Mangelen på en meningsfull tilknytningsstrategi vises av motsetningsfylte og forvirrede handlinger, som å nærme seg omsorgsperson, men med plutselige utrop, med ryggen vendt til eller med uttrykksløst ansikt.

9 40 % av barn som er vitne til og/eller direkte utsatt for vold i nære relasjoner, utvikler alvorlige symptomer de trenger hjelp med 60% av disse barna går det greit med Hva er da risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer?

10 Risiko Vitne til eller offer for vold
Flere voldsutøvere i tillegg til omsorgsgiver Varighet og grad Seksuelle overgrep Umodenhet og neglekt Psykiske vansker hos foreldrene Rusmisbruk i familien Fattigdom Kaotisk og uforutsigbart hjem Isolasjon fra nærmiljø

11 Beskyttelse Utviklingsstøttende omsorg Kontakt med viktige andre
Fleksibel bruk av varierte mestringsformer Integrert selvopplevelse Mestringserfaringer Ansvaret er plassert (begripelig, håndterlig og meningsfullt, Antonovsky) Sosiale ferdigheter

12

13

14 Har volden økt det siste året?
Mener han det er hans rett å slå kvinner? Er han sintere når han drikker? Har du et barn som ikke er hans? Har han noen gang forsøkt å kvele deg? Har han presset deg til sex? Truer han med å drepe deg? Forsøker han å kontrollere hvem du er med? Er han sjalu? Kaller han deg med foraktfulle og nedsettende ord? Har du blitt slått av han mens du var gravid? Har han slått deg mens du holdt barnet ditt? Har han truet med å skade barna dine? Har han truet med å ta livet sitt? Har han truet med å ta fra deg barna dine? Tror du han er i stand til å drepe deg?

15


Laste ned ppt "Vold i parforhold 14. mars 2013 Didrik Hægeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google