Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA BEKYMRING TIL HANDLING Kjersti G. Norheim, Prest, Birkeland Menighet Carina Ø. Søfteland, Kateket, Birkeland Menighet Hilde K. Wolter, Frivillighetskoordinator,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA BEKYMRING TIL HANDLING Kjersti G. Norheim, Prest, Birkeland Menighet Carina Ø. Søfteland, Kateket, Birkeland Menighet Hilde K. Wolter, Frivillighetskoordinator,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA BEKYMRING TIL HANDLING Kjersti G. Norheim, Prest, Birkeland Menighet Carina Ø. Søfteland, Kateket, Birkeland Menighet Hilde K. Wolter, Frivillighetskoordinator, Birkeland Menighet Elisabeth Abelvik, Barnevernssjef, Fana

2 ”Hvordan ivaretar vi som kirke de barna vi møter hvor det foreligger mistanke om omsorgssvikt i ulike varianter?”

3 BEKYMRINGER Hva har vi opplevd? • Trosopplæringstiltak • Konfirmantcase

4 HVA GJØR VI MED BEKYMRINGENE?

5 FRA BEKYMRING TIL HANDLING BARNEVERNETS MANDAT ”Lov om barneverntjenester (barnevernloven) er en norsk lov av 17. juli 1992 [...] som har som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.”

6 BARNEVERNSLOVEN §6.4 Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt,[...] når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker,[...] eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, [...].

7 HANDLING • Hvilke faresignaler bør vi være obs på? • Vurdere bekymringen • Differensiering/skille mellom omsorgssvikt og vold/overgrep • Hva skjer når vi sender en bekymringsmelding?

8 HVA MED TAUSHETSPLIKTEN? • Kateketer • Prester • Hva med de frivillige?

9 STRAFFELOVEN §139 Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt[...]

10 HVA MED TAUSHETSPLIKTEN? • Kateketer • Prester • Hva med de frivillige?

11 Kjære Gud......

12 OPPSUMMERING • Om å skaffe seg nok kunnskap til å kunne være en voksen som tar imot barna • HANDLINGSPLAN

13 HVA MED TAUSHETSPLIKTEN? • Diakoner:


Laste ned ppt "FRA BEKYMRING TIL HANDLING Kjersti G. Norheim, Prest, Birkeland Menighet Carina Ø. Søfteland, Kateket, Birkeland Menighet Hilde K. Wolter, Frivillighetskoordinator,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google