Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007

2 Barne-og familietjenesten BaFa 2007 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder PPT Bjørg Holmen Fagleder Barnevern Torill Moe Fagleder Helsestasjon Eli K. Johansen Fagleder Førskoleteam Elin Børve Fagleder Budsjett 2007: Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55

3 Barne-og familietjenesten VISJON RETT HJELP TIL RETT TID HOVEDMÅL BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnende tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med kommunen for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4 Barne-og familietjenesten Målgrupper •Barn 0-18: 4900 •Elever i grunnskolen: 2536 (kommunale)+ ca 160 i private skoler. •35 barnehager/ 9 oppvekstsentra (13 skoler) 1 vg skole •Foreldre og gravide •Studenter •Voksne med ervervede skader og voksne med mangelfull grunnskoleopplæring •Samarbeidspartnere linje

5 Barne-og familietjenesten Tjenestene kompletterer og utfyller hverandre Barnevern PPT Spes.ped. førskoleteam Helsestasjon

6 Barne-og familietjenesten Barne- og familietjenestens rolle og oppgaver •Støtte basisarenaer: Familie, skole, barnehage •Barn/unge i risiko •Barn/unge som har utviklet problemer. •Barn/unge med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne. •Samordning og koordinering av tiltak (individuell plan, samarbeid 1. og 2.linje) •Rådgiving og veiledning •Kompetansebase for kommunen •”En dør”

7 Barne-og familietjenesten AVDELING HELSESTASJON •Hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene •11,75 årsverk •Budsjett 2007: 4,8 mill Fagleder Eli K.Johansen Miljøarbeider i heim Vaksinasjons - kontor reisevaksiner Helsetjeneste for flyktninger Skolehelse- tjeneste alle skoler + vg Helsestasjon Sentrum, Ytterøy, Skogn, Åsen Helsestasjon for ungdom Jordmor Svangerskaps- kontroll

8 Barne-og familietjenesten AVDELING PPT Hjemlet i opplæringslovens §5-6 Antall årsverk: 6,9 Budsjett 2007:4,0 mill Rådgiver/ Fagleder Rådgiver Logoped førskole Logoped skole Rådgiver Spesialpedagog førskole Skoleteam Førskoleteam Skoleteam Rådgiver

9 Barne-og familietjenesten Avd. førskoleteam Hjemlet i : barnehageloven, opplæringsloven Budsjett: ca. 3,5 mill (+ 3 mill i ørem.tilskudd) Antall årsverk: 6,3 Base Elin Børve Fagleder Kommunale og private barnehager Spesiallærere

10 Barne-og familietjenesten AVDELING BARNEVERN •Hjemlet i lov om barneverntjenester •14,5 årsverk •Budsjett 2007: 19, 7 mill EM, flyktn., innvandrere Foreldre- trening Ungdom, familie, netteverk, institusjon Småbarn, utreding, fosterhjem Forebyggende rusarbeid Kvalitetssikring rutiner Barnevernleder

11 Barne-og familietjenesten Status barn under omsorg •180 meldinger til Barnevernstjenesten hittil i år •Totalt 214 aktive saker per dato, hvorav 38 er under undersøkelse. •110 barn med hjelpetiltak i hjemmet. •67 barn med tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem eller institusjon)

12 Barne-og familietjenesten Utfordringer •Økning forekomst av barn og familier med kompliserte og ressurskrevende behov. •Stadig flere ungdommer i krise. •Barnehager og skoler ulike utfordringer og forutsetninger. Krever ulik tilnærming fra BaFa. •Forventninger om spesialtilbud og spesialkompetanse fra brukerne. •Helhet og sammenheng i tilbud. Krever samarbeid og tverrfaglig tilnærming. •Behov for flere- og alternative hjelpetilbud på alle nivå. •Behov for lavterskeltilbud for familier i krise! •Forebyggende tiltak viktig!

13 Barne-og familietjenesten

14 Barne-og familietjenesten STATISTIKK 1,7% med enkeltvedtak

15 Barne-og familietjenesten Prosent alle skoler

16 Barne-og familietjenesten Fordeling kjønn

17 Barne-og familietjenesten Utfordringer forts.. Forebygging Reparasjon Kompetanse Veiledning Hjelp og støtte Forvaltning Barnehageeier Foreldre Barnehage Hjelpetjeneste

18 Barne-og familietjenesten overordna prinsipper for BaFa 1.Tilgjengelighet for brukerne. 2.Kommunikasjon 3.Samarbeid og samordning 4.Læring og kompetanseutvikling 5.Kvalitetssikring

19 Barne-og familietjenesten Ressursgrupper på tvers BiK Barn i Krise TIGRIS Tidlig intervensjon Gravide og småbarns- Foreldre (RUS) BAPP Barn av psykisk syke foreldre Webster Stratton Foreldre- og pedagogprogram Kompetanseutv: •Psykiatri •Nettverksarb Ressursteam i skole Flyktninger

20 Barne-og familietjenesten Grunnlag for meldinger til barnevernet •Alvorlig rusmisbruk hos foreldre •Alvorlige og langvarige psykiske vansker hos foreldre •Vanskjøtsel/manglende tilsyn og oppfølging •Mishandling/overgrep/vold i hjemmet •Sosial mistilpasning /alvorlig kriminalitet hos foreldre •Barn og unge med sosiale/psykiske vansker •Barn og unge m.adferdsvansker/rusproblemer •Barn uten foreldre/foresatte •Særlige behov i hjemmet Grunnlaget for vurdering av tiltak er hvordan foreldrenes og familiens vansker virker inn på omsorgssituasjonen


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google