Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energisektorens bidrag og muligheter til å nå klimamålene Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Eneregirådet, 01.12.08 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energisektorens bidrag og muligheter til å nå klimamålene Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Eneregirådet, 01.12.08 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energisektorens bidrag og muligheter til å nå klimamålene Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Eneregirådet, 01.12.08 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

2 Spesielle forhold i Norge - energi og klima Generelt Stor fornybar andel, fortsatt stort potensial for mer fornybar produksjon. Ingen effekt av redusert fossilt bruk til kraftproduksjon. Begrenset effekt av CCS Forbruk Desto viktigere Fossilt energibruk må reduseres betydelig Energi- effektivisering Konvertering fra fossilt til fornybar –Olje/gassvirksomheten –Transport –Oljefyring Ny produksjon 1. Hvor mye trenger vi å bygge ut for å konvertere fra fossilt til mer fornybart? 2. Skal vi hjelpe resten av Europa? Vannkraftens reguleringsevne. Viktig for vindkraftsatsingen i Europa Eksport av fornybar energi. Utfasing av kull- og kjernekraft vil kreve nok fornybar.

3 Vi mangler ikke muligheter, vi mangler tid Kort tid til 2020. Norge trenger en energi og klima- strategi. Det tar tid (2010/2011?). Klimakur først klar høsten 2009. Hva kan vi gripe fatt i allerede nå?

4 CO2- reduksjoner Oljefyring forbud fra eksempelvis 2020 anbefales El til transportsektoren Går sin gang. Bilindustrien omstiller nå pga nedgangstidene. Avgifter viktig. Stor aktivitet på marked og infrastruktur. El til offshorenæringen Nøtt som må knekkes: Hvordan få næringen til å gjøre tiltak dyrere enn kvotepris.

5 Konsesjons- behandlingssystemet må gjennomgås Tar altfor lang tid. Må sees på utfra dagens og morgendagens behov. Hva kan NVE delegere? Hvordan redusere antall søknader? Hvordan la lokale interessenter finne gode løsninger?

6 Støttesystem Viktig å få på plass norsk/svensk støttesystem. Har Norge revidert sin posisjon? Hvis ikke, vil dette ikke bli gjennomførbart. Vi kan ikke feile en gang til. Enovas mål og virkemidler bør gjennomgås med tanke på Fornybardirektiv og Klimaforlik.

7 Energi- effektivisering Sett i gang tiltak fra rapporten som legges frem for Energirådet i dag.

8 Fremtidsrettet nettpolitikk Energi- og klimapolitiske mål Fremtidsrettet nettpolitikk Regulatoriske tiltak Utfordringer Velfungerende marked Leveringssikkerhet Regional utvikling/verdiskaping Ny produksjon inn i regional- og distribusjonsnett Fornying/opprusting Nybygg Utenlandsforbindelser Parallell infrastruktur Kostnadsfordeling ► Dagens nettpolitikk er tilpasset 90-tallets energipolitikk ► Fremtidsrettet nettpolitikk krever politisk forankring ► EBL har gitt innspil til OED og Stortinget

9 Fossil eller fornybar? Nåverdi av skattebelastning målt i prosent av totalverdi. Kilde: ECON Pöyry

10 Vannkraftbeskatning Marginale vannkraft- prosjekter stoppes av skattesystemet fra 2008. Bør gjøre justeringer som man har gjort med petroleums- skattereglene.

11 NVEs tildelingsbrev Må adressere de aktuelle problemstillingene. Ellers mister vi et år.

12 Suksess krever samarbeid mellom myndigheter og industri Hva kan Energirådet bidra med?


Laste ned ppt "Energisektorens bidrag og muligheter til å nå klimamålene Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Eneregirådet, 01.12.08 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google