Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Kornmøte på Skjetlein VGS 2 desember Velkommen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Kornmøte på Skjetlein VGS 2 desember Velkommen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Kornmøte på Skjetlein VGS 2 desember Velkommen

2 Program Velkommen ved møteleder Marie Rathe Jordbruksforhandlingene og justeringsforhandlinger korn v/Lars Morten Rosmo 19.00Årsaker og utvikling av gjødselpriser i Norge og andre land (Naboland og Europa). Nye gjødselslag. v/ Jon Grønsberg, FKA 19.45Økonomisk gjødsling, nye normer og nye gjødselslag. Verdi av husdyrgjødsel og kjøttbeinmjøl v/ Ragnhild Borchsennius Matpause 21.00Økologisk kornproduksjon Økologisk kornøkonomi v/ Anders Eggen Samarbeid med husdyrbruk v/ Anders Eggen Orientering om øko-prosjekt v/ Jacob Bjerkem

3 Vi får Norge til å gro! JORDBRUKSAVTALEN

4 Jordbruksavtaler i faste 2008 kroner (kr/årsverk) Brudd i årene: 1980, 1983, 1986, 1987, 1991, 1992, 1994, 1996 og 2000

5 HOVEDRESULTAT Ramme mill. kroner Samlet grunnlag for inntektsvekst på kr per årsverk inkl. virkningen av økt utnyttelse av jordbruksfradraget i 2009 i forhold til 2008 før oppgjør. Tilsvarer ca 17 % Deler av ramma får inntektseffekt allerede i Inkludert verdi av jordbruksfradraget økes inntektsnivået med knappe kr/årsverk eller om lag 5 %. Rammen legger deretter til rette for en inntektsøkning fra 2008 (etter oppgjør) til 2009 på knappe kr/årsverk eller om lag 11 %. Rammen dekker opp avvik fra fjorårets forutsetninger der bl.a. kostnadsveksten fra ble sterkere enn forutsatt. Dekker videre opp forventet kostnadsvekst fra 2008 til 2009, herunder 30 % på gjødsel.

6 Inntektsutvikling i jordbruket, Kr/årsverk

7 Inntektsutslag av Jordbruksavtalen Avtalen innebærer isolert sett en inntektsvekst i 2008 på kr/årsverk. –Dette innebærer at 2007 før fjorårets oppgjør og til 2008 etter årets oppgjør legges det til rette for en inntektsvekst på kroner pr årsverk, i tråd med Stortingets forutsetninger Avtalen innebærer en videre inntektsvekst i 2009 på kr/årsverk. Da er all kostnadsvekst dekket inn, inkludert 30 % på gjødsel. Dersom gjødselprisene stiger mer enn forutsatt skal det foretas justeringsforhandlinger med priskompensasjon –Andre grupper forventes å få en inntektsvekst på kr/årsverk Avtalen innebærer en inntektsvekst på kr/årsverk fra 2008 før oppgjør til 2009 etter at alle kostnader er dekket inn kr/årsverk er direkte sammenlignbart med fjorårets tall på kr/årsverk og Jordbrukets krav på kr/årsverk.

8 ØKOLOGISK Arealtilskudd –+ 137 kr/daa for grønngjødsling (også i 2. Karensår) –Korn til krossing gis samme tilskudd som korn til modning Omleggingstilskudd –Satsene på 250 kr/daa pr karensår videreføres. Husdyrtilskudd –+ 50 kr/melkeku og ammeku –+ 15 kr/dyr for andre storfe –+ 20 kr/dyr for sau –+ 21 kr/lammeslakt Prisnedskriving økologisk korn økes med 20 øre/kg Avløsertilskudd til økologisk slaktekylling settes til 4 ganger satsen for konvensjonell produksjon Midler til utviklingstiltak videreføres, men prioriteres produksjonsretta tiltak Det brukes inntil 30 mill. kroner til en tidsavgrenset kampanje i 2011 og 2012 med et tilskudd på om lag 100 kr/daa for ferdig omlagt kornareal.

9 KORN OG KRAFTFÔR + 20 øre/kg i målpris for korn fra øre/kg i målpris for oljevekster - 6 øre/kg i redusert prisnedskrivinga for korn, oljefrø og erter + 20 øre/kg i økt prisnedskrivinga for økologisk korn Konkurranseforholdet mellom norsk korn og importert protein (soya) opprettholdes Falltallet holdes uendret - 7 kr/daa i kulturlandskapstilskudd for alt areal

10 ALLE PRODUKSJONER Bunnfradraget reduseres med kroner til kr/foretak Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 7 kr til 189 kr/daa Grunnlag for økt kraftfôrpris med opp til 26 øre/kg Beløpsavgrensinga for husdyrtilskudd økes med kr til kr/foretak Avgrensingen for pensjonister fjernes for aldersgruppen år og reduseres til kr for aldersgruppen over 70 år. Styrking av frakttilskuddene med 9 mill. kroner for korn og 1,4 mill. kroner for slakt


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Kornmøte på Skjetlein VGS 2 desember Velkommen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google