Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruk Ei lokal, nasjonal og global næring. Landbruk i Ørland Volum og betydning lokalt Landbruket betydning nasjonalt Jordbruksforhandlinger Landbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruk Ei lokal, nasjonal og global næring. Landbruk i Ørland Volum og betydning lokalt Landbruket betydning nasjonalt Jordbruksforhandlinger Landbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruk Ei lokal, nasjonal og global næring

2 Landbruk i Ørland Volum og betydning lokalt Landbruket betydning nasjonalt Jordbruksforhandlinger Landbruk i globalt perspektiv

3 Landbruk i Ørland 250 personer er direkte sysselsatt i kommunens landbruk. Det tilsvarer 10,3 % av den yrkesaktive befolkningen. Landbruket i Ørland bidrar til sysselsetting av 500 personer. Samlet omsetning i regionen som følge av dette er 281 mill. kr. Landbruket i Ørland kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i regionen for 50.mill. kr.

4 Landbruk i Ørland Areal: 60 % av kommunens totale areal er dyrka mark 148 gårdsbruk med til sammen 42790 da jordbruksareal Gjennomsnittareal pr bruk er 289 da Ca 1000 da økologisk dyrket 20 000 da korn, mest bygg og havre men også spredte forsøk med dyrking av hvete Noe grønnsakproduksjon, 191 da gulrot og 112 da potet Resten av arealet brukes til grovfordyrking

5 Landbruk i Ørland Produksjon 20000 da korn 1500 melkekyr 4200 storfe 1000 svin 85000 kyllinger 27500 kalkuner 7000 verpehøns 42 hester på gårdsbruk 195 vinterfora sau 10 000 tonn korn 8,2 mill. liter melk 745 tonn storfekjøtt 126 tonn svinekjøtt 104 tonn kylling 126 tonn kalkun 94 tonn egg

6 Landbruk i Ørland Melkeproduksjon: Tall fra 2008 i parentes 66 kvoter (79) 47 hentepunkt (59) 1500 melkekyr (1708) 8,2 mill. liter (10,8) Gjennomsnittskvote 135000 ltr. (127000 )

7 Landbruk Nasjonal sysselsetting direkte 60000 årsverk. Leverandør til Norges nest største industri (næringsmiddelindustrien) 30000 arb.plasser, + 22000 innen trevare og trevareforedling. Totalt 4% av total sysselsetting i Norge. Opprettholder sysselsetting og bosetting i distriktene Opprettholder kulturlandskapet Bidrar til bolyst

8 Landbruk Jordbruksforhandlingene: Forhandlinger mellom Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukarlag og Staten om inntektsmulighetene for bonden. Forhandles om målpris på produkter, rammer for tilskudd og utviklingsprogram Regulert av hovedavtalen mellom Staten og næringa av 1950, sist revidert i 1992.

9 Landbruk Jordbruksforhandlingene forts: 1. Budsjettnemdas arbeid. 2. Jordbrukets krav. 3. Statens tilbud. 4. Forhandlinger. 5. Hvis enighet, avtale som går til Stortinget for godkjenning, evt. ved brudd går statens tilbud til Stortinget for godkjenning.

10 Landbruk Jordbruksforhandlingene forts. Budsjettnemda sitt grunnlag i 2009: Siste kjente regnskapstall: 2007. (Resultatet av jordbruksforhandlingene i 2006)! Gyldighet for jordbruksforhandlingene i 2009: Målprisøkninger fra 1. juli 2009. Bevilgninger over statsbudsjettet fra 1. januar 2010.

11 Landbruk Globalt perspektiv: Norge vil alltid ha råd til å kjøpe den maten vi trenger fra andre deler av verden, men: Hvor etisk er det å kjøpe mat fra de som sulter? Hvor miljøvennlig er det å transportere mat unødig over kontinent og verdenshav? Er det moralsk rett å bygge ned norsk matjord samtidig som verdens befolkning øker?

12 Landbruk Globalt perspektiv: Folketallet øker, men klimakrisen fører til at store områder jordbruksland forsvinner hvert år. Verdens matproduksjon må dobles innen år 2050. I Norge øker matbehovet med 20% fram til 2030. Verden sett under ett har i dag 1,8 da matjord pr. innbygger. Allikevel er det mange som sulter. I Norge er tallet 1,77 da.

13 Landbruk i Ørland Vi har forbrukerne med oss ! Verdens klimaproblemer taler til vår fordel ! Nest etter vann så må folk ha mat !

14 Landbruk i Ørland Landbruk er en politisk styrt næring i Norge. Næringa er fortsatt interessert i å gjøre jobben. MEN, Det er opp til dere politikere om vi fortsatt skal få rammevilkår som gjør oss i stand til det!


Laste ned ppt "Landbruk Ei lokal, nasjonal og global næring. Landbruk i Ørland Volum og betydning lokalt Landbruket betydning nasjonalt Jordbruksforhandlinger Landbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google