Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

2 Hva er læringsstil (Dunn & Dunn)
Spesielle læringspreferanser for meg! 20 faktorer som påvirker min læring Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

3 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold
Læringsstiler

4 I. Læringsstilsmodell 5 hovedområder 20 elementer
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

5 1) Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø?
Lyd: Lyd eller ro? Musikk uten ord Barokkmusikk bedre en rock? Fleksibel: noen ganger med – noen ganger uten. Lys: Kraftig Svakt Fleksibel Fluoriserende lys kan overstimulere: yngre Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

6 1) Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø? (forts.)
Temperatur Varmt Kjølig Fleksibel Design: klasseværelset – studiestedet Hva er optimalt? 40% av folkeskoleelevene (Danmark) foretrekker uformelt studiemiljø 20% formelt miljø 40% fleksible Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

7 2) Emosjonelle elementer
Følelser (Se: Imsen kap. 15,2) Positive følelser er livsviktige Oppgitthet, stress, følelse av misslykkethet = katastrofe! Fysiologiske virkninger: Sylwester: Stresshormoner: hindrer læring Hydrokortisoninnholdet øker (http://www.lommelegen.no/php/art.php?id= ): kan føre til fall i neuroner i hippocampus (http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus )= den viktigste del av hjernen for læring/hukommelse. Det limbiske system Se Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

8 2. Emosjonelle elementer (forts)
Læringens tredelte kjede: Emosjoner: bevisst/ubevisst, styrer: (http://home.online.no/~steinny/kap2/emosjonell_intelligens.htm ) Oppmerksomhet: som igjen styrer vår motivasjon for (se Imsen: Oppmerksomhet og konsentrasjon: s.218 – 220, 4. utg. 2006) Læring Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

9 2) Emosjonelle elementer (forts.)
Motivasjon (Imsen: Kap. 15) Indre og ytre motivasjon Ansvarlighet (Imsen, s. 34, 82,153,261,320,479) Høy ansvarlighet: motivasjon/glede Lav ansvarlighet: misslykkethet, svakmotivasjon Tilpasning: uten å stille spørsmål Ikke tilpasning: stiller spørsmål Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

10 2) Emosjonelle elementer (forts.)
Utholdenhet (Imsen: s. 392) Høy utholdenhet Mange baller i luften (variasjon) Lav utholdenhet (variasjon) Struktur (Imsen: s. 327, 333,405) Indre struktur: mer selvstyrende, løse oppgaver på egen måte Ytre struktur: bruk for ytre struktur, rammer Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

11 3. Sosiologiske elementer
Alene (ca. 13%) Par Venner Team Voksne ca. 28% Variasjon Kan variere Med humør, dagsform, interesser osv. Ca. 28% Viktig: presterer bedre når preferansene for møtes Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

12 4. Fysiologiske elementer
Inntak av mat Hvor ofte? Jfr. frokost og matpauser på skolen Bevegelse Behov for å bevege seg Mindre interessert i innhold, større behov for å røre seg Klasserom ikke bygd for å røre seg Fysisk fostring/gym Tid Biologisk klokke A- og B- mennesker Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

13 Fysiologiske elementer (forts.)
Perseptuelle preferanser Visuell (se) Auditiv (høre) Kinestetisk (erfare) Taktil (berøre, føle) Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

14 Visuell Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser
Jeg foretrekker orden og system Jeg liker å tegne og male Jeg arbeider raskt Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

15 Auditiv Jeg husker det jeg hører Jeg elsker å høre læreren fortelle
Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete” Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

16 Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille
Jeg er flink til å bygge og konstruere Jeg liker å gjøre noe og spille teater Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe Jeg er hendig! Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

17 5. Psykologiske elementer
Global Analytisk Impulsiv Reflektert Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

18 Informasjonsbearbeiding
Hvordan behandler (prossesserer) jeg informasjon? Hjernedominans Venstredominans Høyredominans Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

19 Om begrepsbruken og teoriforståelse
Høyre Den kunstnerlige hjernen: identifisering, bilde, helhet, symbol, visualiseringer, dagdrømming, fantasi, og annet. Venstre Den akademiske hjernen: lesing, skriving, regning, analyse, logikk, årsaksforhold, med mer. HOLISTISK/GLOBAL ANALYTISK Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

20 Informasjonsbearbeiding (Bostrøm)
Analytisk (venstre) Kombinasjon Holistisk (globalt) (høyre) Sekvensiell Både sekvensiell og helhet Helheten først 28% 17% 55% Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

21 Undersøkelse (Bostrøm 2004)
Klassen 28% analytisk 55% holistisk/global 17% kombinasjon Undersøkelse (Bostrøm 2004) Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

22 Oppgave: Vurder de 5 hovedområdene og 20 elementene
Hvilken rolle spiller de 20 elementene i din egen læring? Hvordan vil de 20 elementene påvirke læringsmiljøet på egen praksisskole? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

23 II. Tilnærming til praksis
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

24 A) Betydningen av preferansene
20 faktorer 95% sikkerhet for at elever presterer bedre hvis de faktorer som har spesiell betydning blir vektlagt. Ikke uvanlig med mellom 6 – 14 preferanser for hver person. Jo sterkere preferanse, desto viktigere at eleven får behovet dekket. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

25 B) Test av læringsstil LSI (Learning Styles Inventory, 5 – 14 år)
PEPS (Productivity Environmental Preferenc Survey, 15 år – voksen) Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

26 Test av læringsstil Testen vurderer 20 faktorer
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

27 ? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

28 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold
Læringsstiler

29 Tolking av test. Profil Rapport Hjelp til å tolke
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

30 B) Hva dreier det seg om? 1. Elevenes læringsstil
Informasjonsbearbeiding Læringspreferanser 2. Lærerens undervisningsstil = sammenheng Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

31 Elevenes læringsstil Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

32 Informasjonsbearbeiding
Generell informasjon Læringsmateriell Presenteres på to forskjellige måter ANALYTISK HOLISTISK Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

33 Analytisk Holistisk (globalt)
Fra del til helhet Korte detaljrike avsnitt Logiske enheter og beskrivelser Tydelige og konkrete oppgaver Stillhet, rutine og ro Sterk ytre struktur Helheten først – deretter detaljene Personlig historie med hverdagsnær virkelighetstilknytning Multisensorisk med bilder og farger Annerledes og ulik form og innhold Valgfrihet Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

34 Refleksjon I hvilken grad er informasjon og undervisningsmateriell valgt med tanke på en analytisk eller holistisk prosessering på vår skole? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

35 b) Læringspreferanser
Eget læringsarbeid skjer etter sterkeste preferanse. Dette må læres! Visuell Auditiv Kinestetisk Taktil Blandingsstil Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

36 Blandingsstil Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

37 Refleksjon I hvilken grad kan skolene ta hensyn til disse elementene?
Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

38 2. Lærerens undervisningsstil
Ta hensyn til Informasjonsbearbeiding: Analytisk Holistisk VAKT De 4 faktorene) De ytre miljøfaktorene Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

39 Interessant info Lærere 65% analytiske (mattelærere)
Presenterer info, oppgaver, undervisning i overensstemmelse med sin egen dominans. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

40 Visuell Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser
Jeg foretrekker orden og system Jeg liker å tegne og male Jeg arbeider raskt Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

41 Tips Lage tankekart Bruke fargeblyanter og understreke
Be læreren å skrive ned det viktigste Lage collage Bruke fantasien Ta notater Arbeide med farger og bilder Tegne av Bruke PC Skrive historier Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

42 Auditiv Jeg husker det jeg hører Jeg elsker å høre læreren fortelle
Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete” Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

43 Tips Spill inn det du vil huske Stille spørsmål Diskutere
Se og høre på TV/video Be læreren fortelle det som er viktig Intervjue Lære bort til kameratene Repetere det som er viktig Lese høyt Spille teater Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

44 Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille
Jeg er flink til å bygge og konstruere Jeg liker å gjøre noe og spille teater Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe Jeg er hendig! Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

45 Tips Oppleve Lage film Lage egne spill Bruke PC Bygge modeller
utforske Bevege meg ofte Be noen vise meg hvordan jeg gjør det. Mime Kooshball Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

46 Kooshball During the 1988 Christmas season, the Koosh ball was the hottest toy on the shelves. The Koosh ball was a rubber ball filled with a jelly-like plasma and its outside consisted of hundreds of rubber spikes making it look like a soft and flexible porcupine that did not hurt to hold or squeeze. When someone squeezed the object, the plasma caused it to squirm around in his hand while the spikes provided something to grip in one's hand. The koosh ball was developed by Scott Stillinger and Matt Button, the owners of Oddz On Products. The toys had great appeal with a surprising number of adult fans. It was estimated that 40% of the toys were purchased for adults to play with. Several million units were shipped from the next four years and were supported by an official user's guide "The Official Koosh Ball." While the number of units sold has dropped off, they are still a holiday favorite. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

47 Refleksjon Hvilke refleksjoner gjør dere i ettertid i forhold til lærerens undervisningsstil i praksis? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

48 Hvordan handler vi? Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

49 Lena Bostrøm Ordne individuelle læringsmiljøer (20) Omforme materiell
Studere på din beste tid. Belysning etter behov Sosiale behov osv Omforme materiell Analytisk og holistisk V-A-K-T Trene gjøre lekser, løse oppgaver på ulike vis. Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler

50 Rita Dunn Introduseres ved hjelp av elevens individuelle perseptuelle kapasitet (H/A, VAKT) Forsterkes gjennom andre eller tredje sans Praktiseres ved å la eleven bruke informasjonen Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler


Laste ned ppt "Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google