Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)

2 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler2 Hva er læringsstil (Dunn & Dunn) Læringsstil Spesielle læringspreferanser for meg! 20 faktorer som påvirker min læring

3 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler3

4 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler4 I. Læringsstilsmodell 5 hovedområder 20 elementer

5 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler5 1) Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø? Lyd: Lyd eller ro? –Musikk uten ord –Barokkmusikk bedre en rock? –Fleksibel: noen ganger med – noen ganger uten. Lys: –Kraftig –Svakt –Fleksibel –Fluoriserende lys kan overstimulere: yngre

6 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler6 1) Miljømessige elementer: ytre miljø! Hjernevennlig miljø? (forts.) Temperatur –Varmt –Kjølig –Fleksibel Design: klasseværelset – studiestedet –Hva er optimalt? 40% av folkeskoleelevene (Danmark) foretrekker uformelt studiemiljø 20% formelt miljø 40% fleksible

7 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler7 2) Emosjonelle elementer Følelser (Se: Imsen kap. 15,2) –Positive følelser er livsviktige Oppgitthet, stress, følelse av misslykkethet = katastrofe! –Fysiologiske virkninger: Sylwester: Sylwester: »Stresshormoner: hindrer læring »Hydrokortisoninnholdet øker (http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=320586 ): kan føre til fall i neuroner i hippocampus (http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus )= den viktigste del av hjernen for læring/hukommelse.http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=320586http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus –Det limbiske system Se

8 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler8 2. Emosjonelle elementer (forts) Læringens tredelte kjede: –Emosjoner: bevisst/ubevisst, styrer: ( http://home.online.no/~steinny/kap2/emosjonell_intelligens.htm ) http://home.online.no/~steinny/kap2/emosjonell_intelligens.htm –Oppmerksomhet: som igjen styrer vår motivasjon for (se Imsen: Oppmerksomhet og konsentrasjon: s.218 – 220, 4. utg. 2006) –Læring

9 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler9 2) Emosjonelle elementer (forts.) Motivasjon (Imsen: Kap. 15) –Indre og ytre motivasjon Ansvarlighet (Imsen, s. 34, 82,153,261,320,479) –Høy ansvarlighet: motivasjon/glede –Lav ansvarlighet: misslykkethet, svakmotivasjon –Tilpasning: uten å stille spørsmål –Ikke tilpasning: stiller spørsmål

10 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler10 2) Emosjonelle elementer (forts.) Utholdenhet (Imsen: s. 392) –Høy utholdenhet –Mange baller i luften (variasjon) –Lav utholdenhet (variasjon) Struktur (Imsen: s. 327, 333,405) –Indre struktur: mer selvstyrende, løse oppgaver på egen måte –Ytre struktur: bruk for ytre struktur, rammer

11 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler11 3. Sosiologiske elementer Alene (ca. 13%) Par Venner Team Voksne ca. 28% Variasjon Ca. 28% Kan variere Med humør, dagsform, interesser osv. Viktig: presterer bedre når preferansene for møtes

12 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler12 4. Fysiologiske elementer Inntak av mat –Hvor ofte? –Jfr. frokost og matpauser på skolen Bevegelse –Behov for å bevege seg Mindre interessert i innhold, større behov for å røre seg –Klasserom ikke bygd for å røre seg Fysisk fostring/gym Tid –Biologisk klokke A- og B- mennesker

13 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler13 Fysiologiske elementer (forts.) Perseptuelle preferanser –Visuell (se) –Auditiv (høre) –Kinestetisk (erfare) –Taktil (berøre, føle)

14 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler14 Visuell Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser Jeg liker å tegne og male Jeg foretrekker orden og system Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Jeg arbeider raskt

15 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler15 Auditiv Jeg husker det jeg hører Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg elsker å høre læreren fortelle Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete”

16 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler16 Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille Jeg liker å gjøre noe og spille teater Jeg er hendig! Jeg er flink til å bygge og konstruer e Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe

17 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler17 5. Psykologiske elementer Global Analytisk Impulsiv Reflektert

18 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler18 Informasjonsbearbeiding Hvordan behandler (prossesserer) jeg informasjon? oHjernedominans HøyredominansVenstredominans

19 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler19 Om begrepsbruken og teoriforståelse Høyre Den kunstnerlige hjernen: identifisering, bilde, helhet, symbol, visualiseringer, dagdrømming, fantasi, og annet. Venstre Den akademiske hjernen: lesing, skriving, regning, analyse, logikk, årsaksforhold, med mer. ANALYTISK HOLISTISK/GLOBAL

20 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler20 Informasjonsbearbeiding (Bostrøm) Analytisk (venstre) KombinasjonHolistisk (globalt) (høyre) SekvensiellBåde sekvensiell og helhet Helheten først 28%17%55%

21 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler21 Undersøkelse (Bostrøm 2004) Klassen 28% analytisk 55% holistisk/global 17% kombinasjon

22 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler22 Oppgave: Vurder de 5 hovedområdene og 20 elementene Hvilken rolle spiller de 20 elementene i din egen læring? Hvordan vil de 20 elementene påvirke læringsmiljøet på egen praksisskole?

23 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler23 II. Tilnærming til praksis

24 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler24 A) Betydningen av preferansene 20 faktorer –95% sikkerhet for at elever presterer bedre hvis de faktorer som har spesiell betydning blir vektlagt. Ikke uvanlig med mellom 6 – 14 preferanser for hver person. Jo sterkere preferanse, desto viktigere at eleven får behovet dekket.

25 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler25 B) Test av læringsstil LSI (Learning Styles Inventory, 5 – 14 år) PEPS (Productivity Environmental Preferenc Survey, 15 år – voksen)

26 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler26 Test av læringsstil Testen vurderer 20 faktorer

27 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler27

28 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler28

29 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler29 Tolking av test. Profil Rapport Hjelp til å tolke

30 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler30 B) Hva dreier det seg om? Informasjonsbearbeiding Læringspreferanser 2. Lærerens undervisningsstil 1. Elevenes læringsstil = sammenheng

31 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler31 Elevenes læringsstil

32 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler32 Informasjonsbearbeiding Generell informasjon Læringsmateriell Presenteres på to forskjellige måter ANALYTISKHOLISTISK

33 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler33 Analytisk Holistisk (globalt) Fra del til helhet Korte detaljrike avsnitt Logiske enheter og beskrivelser Tydelige og konkrete oppgaver Stillhet, rutine og ro Sterk ytre struktur Helheten først – deretter detaljene Personlig historie med hverdagsnær virkelighetstilknytning Multisensorisk med bilder og farger Annerledes og ulik form og innhold Valgfrihet

34 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler34 Refleksjon I hvilken grad er informasjon og undervisningsmateriell valgt med tanke på en analytisk eller holistisk prosessering på vår skole?

35 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler35 b) Læringspreferanser Visuell Auditiv Kinestetisk Taktil Blandingsstil Eget læringsarbeid skjer etter sterkeste preferanse. Dette må læres!

36 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler36 Blandingsstil

37 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler37 Refleksjon I hvilken grad kan skolene ta hensyn til disse elementene?

38 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler38 2. Lærerens undervisningsstil Ta hensyn til –Informasjonsbearbeiding: Analytisk Holistisk –VAKT De 4 faktorene) –De ytre miljøfaktorene

39 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler39 Interessant info Lærere 65% analytiske (mattelærere) Presenterer info, oppgaver, undervisning i overensstemmelse med sin egen dominans.

40 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler40 Visuell Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser Jeg liker å tegne og male Jeg foretrekker orden og system Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Jeg arbeider raskt

41 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler41 Tips Lage tankekart Bruke fargeblyanter og understreke Be læreren å skrive ned det viktigste Lage collage Bruke fantasien Ta notater Arbeide med farger og bilder Tegne av Bruke PC Skrive historier

42 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler42 Auditiv Jeg husker det jeg hører Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg elsker å høre læreren fortelle Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete”

43 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler43 Tips Spill inn det du vil huske Stille spørsmål Diskutere Se og høre på TV/video Be læreren fortelle det som er viktig Intervjue Lære bort til kameratene Repetere det som er viktig Lese høyt Spille teater

44 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler44 Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille Jeg liker å gjøre noe og spille teater Jeg er hendig! Jeg er flink til å bygge og konstruer e Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe

45 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler45 Tips Oppleve Lage film Lage egne spill Bruke PC Bygge modeller utforske Bevege meg ofte Be noen vise meg hvordan jeg gjør det. Mime Kooshball

46 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler46 Kooshball During the 1988 Christmas season, the Koosh ball was the hottest toy on the shelves. The Koosh ball was a rubber ball filled with a jelly-like plasma and its outside consisted of hundreds of rubber spikes making it look like a soft and flexible porcupine that did not hurt to hold or squeeze. When someone squeezed the object, the plasma caused it to squirm around in his hand while the spikes provided something to grip in one's hand. The koosh ball was developed by Scott Stillinger and Matt Button, the owners of Oddz On Products. The toys had great appeal with a surprising number of adult fans. It was estimated that 40% of the toys were purchased for adults to play with. Several million units were shipped from the next four years and were supported by an official user's guide "The Official Koosh Ball." While the number of units sold has dropped off, they are still a holiday favorite.

47 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler47 Refleksjon Hvilke refleksjoner gjør dere i ettertid i forhold til lærerens undervisningsstil i praksis?

48 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler48 Hvordan handler vi?

49 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler49 Lena Bostrøm 1.Ordne individuelle læringsmiljøer (20) –Studere på din beste tid. –Belysning etter behov –Sosiale behov –osv 2.Omforme materiell –Analytisk og holistisk –V-A-K-T 3.Trene –gjøre lekser, løse oppgaver på ulike vis.

50 Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler50 Rita Dunn 1.Introduseres ved hjelp av elevens individuelle perseptuelle kapasitet (H/A, VAKT) 2.Forsterkes gjennom andre eller tredje sans 3.Praktiseres ved å la eleven bruke informasjonen


Laste ned ppt "Ray Svanberg, Høgskolen i Østfold Læringsstiler1 Læringsstiler (Dunn & Dunn, Bostrøm)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google