Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skaperen, ordneren og danseren En modell for den skapende prosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skaperen, ordneren og danseren En modell for den skapende prosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skaperen, ordneren og danseren En modell for den skapende prosessen

2 Skaperen •Alt samtidig •Ser likheter, sammenhenger •Det ukonvensjonelle •Følelser •Nyanser •Tenker i bilder •Kompleksitet •Stum: bilder, ikke ord •Oppdager ”hva” •Åpner for det nye: lyn fra klar himmel •Ambivalens, paradokser, det ukonvensjonelle •Oppdager nye mønstre •Skjønnhet •Høyre hjernehalvdel

3 Skaperens modus: •Innsikten kommer når du holder på med noe annet •Monoton, rytmisk aktivitet •Collageeffekten •”Klikket” •Fungerer best når du allerede har et materiale å velge fra •Liker regler og begrensninger •Tiden opphører, øyeblikket forstørres •Spontanitet •Improvisasjon •Gjøre mange ting samtidig

4 Ordneren •En ting av gangen •Riktig rekkefølge: A,B C •Ser detaljer •Deler verden opp i biter og gir dem navn •Logisk: årsak, virkning •Ser det som kan bevises •Kartlegger informasjon •Syntaks, sette sammen ordene •Ser forskjeller •Oppdager ”hvordan” •Bruker ordet som tegn: en kvinne er det samme som leksikondefinisjonen av en kvinne •Gjentar det kjente •Bearbeider og aktiverer systemet •Regler •Språket •Klarhet •Venstre hjernehalvdel

5 Ordnerens modus •Ro •Konsentrasjon: Utføre en oppgave om gangen •Språket som ordnende prinsipp •Pyramideprinsippet: Det samlende spørsmålet først •Kategorisering •Legge en plan, og utføre den •Feilsøking •Forholder seg til regler •Orden det som allerede fins •Skape logikk og orden i det som kommer fra Skaperen •Disiplin

6 Danseren •”Den tredje hjernen”: reptilhjernen, hjernestammen og det limbiske system •Følelser •Det eldste i oss •Det dyriske, fysiske •Rytme •Instinkt •Bevegelse •Sansninger av alle slag. •Det jordfaste, kroppen •Musikken i språket •Det dionysiske •Det rituelle •Den personlige stemmen •”Det som swinger”

7 Danserens modus •Det fysiske •Den individuelle rytmen •Timing •Kutte på rett sted •Skape grafisk harmoni •Sette det personlige fingeravtrykket på upersonlig stoff •Ordløst •Førspråklig •Underteksten

8 Å komme i gang med et nytt skriveprosjekt: Oppskriften •1: Assosiasjonskartet. •2: Finn ”klikket”: Hvor trekkes oppmerksomheten? •3: Fem min friskrift på bakgrunn av det du har funnet. •4: Les gjennom friskriften. Finn og strek under sentrum i teksten. •5: Formuler sentrum som et utsagn •6: Tenk ut to spørsmål du gjerne vil bli stilt om den teksten du skal i gang med. Skriv dem ned. •7: Gi spørsmålene til din makker. La makkeren stille dem til deg. •8: Svar på spørsmålene. La makkeren ta notater fra det du sier, som om dette var et virkelig intervju. La makkeren komme med utfyllende spørsmål som du også svarer på. •9: Gjør det samme for din makker: Still spørsmålene vedkommende gjerne vil bli stilt om sitt prosjekt, og finn egne, utfyllende spørsmål. Ta notater fra din makkers svar og gi dem til vedkommende. •10: Les gjennom notatene du har fått fra din makker. •11: Få et råd fra din makker om hvordan du bør legge opp arbeidet med teksten. Hvor bør du f.eks begynne? •12: Gjør det samme for din makker: •13: Legg opp en realistisk arbeidsplan: Når skal du få gjort dette? Skriv planen ned. •14: Gi arbeidsplanen til din makker. Ta vel i mot vedkommendes tilsvarende plan, og sørg for å purre ved deadline.


Laste ned ppt "Skaperen, ordneren og danseren En modell for den skapende prosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google