Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULIKE TEORIER OM LEK Trudvanglia barnehage praksis gruppe F2B, 2002

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULIKE TEORIER OM LEK Trudvanglia barnehage praksis gruppe F2B, 2002"— Utskrift av presentasjonen:

1 ULIKE TEORIER OM LEK Trudvanglia barnehage praksis gruppe F2B, 2002
Innlede om hva vi skal legge frem og hvorfor .

2 INNLEDNING Forskjellige teorier om lek. Ulike teoretiske retninger.
Etter måten teoretikerne tenkte og la vekt på. Kari Lamer, Birgitta K. Olofsson og Berit Bae går vi nærmere inn på. Dette er sentralt i vår utdannelse. Symbolleken er blitt sentral.

3 PERSONLIGHETSTEORIER
Lekens betydning for barnets psykiske utvikling. Uttrykksmiddel for følelser. Og ubevisste motiver.

4 ERIKSSON (1902-) sier: Betydning for den normale personlighets utvikling. Betydning for barnets identitetsutvikling. Fjerne ego – funksjonen. Lek er ”kongeveien til læring og ny mestring”. Fantasilek som ”trening for livet”.

5 ERIKSSON (1902-) sier Gjennom lek kan barna få utløp for sine ubevisste motiver og grunnleggende drifter på en sosialt akseptert måte. Angst og konflikter løses opp. Eriksson mener at når barnet føler sin identitet truet eller når det opplever angst vil det forsvarer seg mot dette ved å bruke regresjon, (tilbaketrekning).

6 FREUD sier: At lek er avreagering av vonde og innestengte følelser, opplevelse og utløp for frustrasjon.

7 KOGNITIVE TEORIEN Legger hovedvekten på barnets intellektuelle utvikling.

8 JEAN PIAGET ( ) sier: Arena for handling, problemløsning og eksperimentering. Barnets intellektuelle utvikling gjenspeiles i de lekformene som oppstår i de forskjellige utviklingsfasene.

9 MILJØORIENTERTE TEORIER
Legger stor vekt på miljøbetingelsene, på den sosiale og kulturelle påvirkningen.

10 VYGOTSKY ( 1896 - 1934 ) (Leontjev) sier:
Tilegner seg virkeligheten gjennom ulike former for virksomhet. Lek er dominerende virksomhet i førskolealder. Språk, tenkning, sosial forståelse og evne til å arbeide målrettet, utvikles gjennom lek. Lek kan være uoppfylte ønsker om å beherske det de voksne gjør.

11 VYGOTSKY ( 1896 - 1934 ) (Leontjev) sier:
Barna skaper en ”på liksom” situasjon og tar selv kontroll i leken. Forkant av utviklingen. Barn i lek utvikler seg over i den nærmeste utviklingssone. Kulturelle syn på lek: inspirasjon fra kunst og litteratur.

12 SAMSPILL TEORIER Legger vekt på sosialt samspill og kommunikasjon.

13 GREGORY BATESON (1904 - 1980) sier:
Evnen til å leke henger sammen med evnen til å kommunisere på mange plan. Må kunne utveksle signaler om at ”dette er lek” Samtidig som de snakker sammen på en måte som passer sammen med de lekerollene de er i. Dette kalles metakommunikasjon. Legger vekt på sosialt samspill. En mental tilstand. Knyttet til mennesker i alle aldere.

14 ÅSE GRUDA SKARD (1905 - 1985) 1972 sier:
Hva vi voksne mener er lek har noe å gjøre med vårt livssyn og hele vår holdning til alle mennesker og barn.

15 KARI LAMER sier: SOSIAL KOMPETANSE

16 KARI LAMER sier: ROLLELEK
Popularitet. Empati. Rolletagning. Prososial atferd. Selvkontroll. Glede og humor. Deltagelse skaper bedre lekpartnere.

17 KARI LAMER sier: Samarbeidsevnen trenes opp. Kreativiteten stimuleres.
Positiv selvoppfattning. Lek skaper glede.

18 KARI LAMER sier: LEK SKAPER VENNSKAP
Sosialiseringserfaring. Emosjonell nærhet. Konfliktløsning. Stå i mot gruppepress.

19 BIRGITTA KNUTSDOTTER OLOFSSON sier:
”Dette er lek” –Bateson. Det fins egne leke lover. Og leke logikk.

20 BIRGITTA KNUTSDOTTER OLOFSSON sier:
Den voksnes rolle i leken. Grunnlaget i spedbarnsalder (Catherine Garvey 1977). Lek / ikke lek, viktig for samspill. Lekeformene går parallelt. Ulike former i det 1. leveåret.

21 BIRGITTA KNUTSDOTTER OLOFSSON sier:
Lekende voksne? JA! Krydder i tilværelsen, (Bruner 1976). Ny måte å tenke på – verdifull ressurs.

22 BIRGITTA KNUTSDOTTER OLOFSSON sier:
Handling, tid og produkt Slektskap

23 BIRGITTA KNUTSDOTTER OLOFSSON sier:
Miljø og kultur. Lek er avhengig av stimulering fra: Lokalet – barnehagen. Materialene – lekene. Barnegruppa – alder, kjønn Statusforholdene i gruppa. Egenart og erfaringer.

24 BIRGITTA KNUTSDOTTER OLOFSSON sier:
Mange teoretikere mener at lek er medfødt, Men leken er avhengig av de ytre omstendighetene, i de fleste sammenhenger.

25 BERIT BAE sier: Lek er en typisk aktivitet blant barn, (voksne arbeider, barn leker). Leken er lystbetont for barn, ( gir glede og fryd for den som deltar). Lek er en frivillig aktivitet, som barnet selv velger å delta i. Lek er for barnet ”på liksom”, ligger utenfor den virkelige verden, ( og barn kan i perioder ha behov for å trekke seg tilbake fra den virkelige verden).

26 BERIT BAE sier: Lek innebærer at det skapes en viss orden, (ettsystem med regler). Lek er lokalisert til et bestemt sted og ei bestemt tid. Lek innebærer spenning. Lek er uttrykk for en indre drift. Lek er forberedelser til voksen alder .


Laste ned ppt "ULIKE TEORIER OM LEK Trudvanglia barnehage praksis gruppe F2B, 2002"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google