Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland Terje Langholm I Kaja van den Berg I Anne-Mette Iversen Til sekundære målgrupper: -Øvrige interessenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland Terje Langholm I Kaja van den Berg I Anne-Mette Iversen Til sekundære målgrupper: -Øvrige interessenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland Terje Langholm I Kaja van den Berg I Anne-Mette Iversen Til sekundære målgrupper: -Øvrige interessenter

2 Bakgrunn Mandat Formål Målgruppe Organisering Innhold og arbeidsform Rekruttering Arbeidsprosess og – metode Tidsplan og status Faseinndeling og mål Overordnet plan 2014 Status Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland

3 Bakgrunn

4 Kilde: Presentasjon av Næringsprogram i Oppland – Oppland Fylkeskommune/Innovasjon Norge Måleparameter: -Nyetableringer -Lønnsomhet -Vekst -Størrelse Oppland lavest score i Nærings-NM

5 Oppland har 1,1 % av Norges samlede FoU-aktivitet FoU-aktivitet i Oppland sank med 18 % fra 2001 til 2010 Men, det finnes FoU-intensive miljøer i Oppland: Eks. NCE Raufoss, industriområder i Gjøvik og Toten og Høyskolene i Gjøvik og Lillehammer Oppland har lavere FoU-aktivitet og utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet Foto: NCE Raufoss og HiL/ HiG

6 Undersøkelser viser at norske bedrifter er mindre markedsorientert og mer produkt- og tjenestefokusert enn andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Damwadundersøkelsen «Fremtiden tilhører de bedrifter som er best i stand til å være nyskapende i hele sin forretningsmodell» Alexander Osterwalder, «guru» i forretningsutvikling Bedrifter som er i nettverk og klyngesamarbeid har høyere lønnsomhet, mer innovasjon og større effektivitet enn bedrifter som ikke er det. Kunnskapsgrunnlag

7 Næringsprogrammets organisering og mandat

8 Formål Å opprettholde, utvikle og styrke eksisterende bedrifter i distrikt i Oppland Gjennom behovskartlegging, kompetanseheving og samarbeid bidra til økt lønnsomhet, konkurransekraft og vekst Målgruppe Eksisterende små og mellomstore bedrifter i Midt- og Nord- Gudbrandsdal og Valdres, og øvrig distriktspolitisk virkeområde i Oppland, med ambisjoner og vilje til å investere ressurser i utvikling og vekst. Målsetning om samarbeid i hele fylket, men programmet retter seg primært mot bedrifter i distrikt.

9 Organisering Oppdragsgiver Programansvarlig Bevilget midler til proaktivt arbeid med forretnings- og kompetanseutvikling over 3 års periode To nye medarbeidere dedikert til operativ gjennomføring 3 regioner i prosjektgruppe: Midt- og Nord Gudbrandsdal og Valdres IN direktør IN Prosjektleder IN Prosessleder Trond Carlson Sissel Bye Ingvaldsen Torunn Aas Taralrud Anne-Mette Iversen IN Prosessleder Terje Langholm Kaja van den Berg Per Morset MG Ole Aasaaren NG Kjell Berge Melbybråten Valdres OFK Prosjektgruppe Styringsgruppe: IN styre

10 Forsterket satsning med bedrift i fokus Næringsprogrammet gir forsterkning av tilbudet om forretningsmodellering i Oppland. IN har prioritert mest ambisiøse kunder med stort vekstpotensial til slike tjenester. Økt kapasitet gjør at økt antall får hjelp til forretningsutvikling. Satsningen omfatter også næringer som ikke er målgruppe for IN eller øvrig virkemiddelapparat. Forretningsmodellering i IN Målgruppe Innovasjon Norge Målgruppe Bedriftene i Fokus

11 Innhold og arbeidsform

12 Rekruttering - en kontinuerlig prosess Liste fra regionene Regnskap/ revisjon Lokale banker Innovasjon Norge Oppland Rekruttering Screening Intern prosjektgruppe IN Oppland og kundeansvarlig IN Eksisterende kunde/tidligere prosjekt IN? Avsjekk andre ved behov Aktuell deltakerbedrift Avklaring om ønsket samarbeid/ deltakelse Endelig deltaker Egen kontakt (media, referanser, nett osv.) Kompetanse/ motivasjonstreff Karrieresenter

13 1. Forretningsmodellering – kartlegge nåsituasjon, muligheter for vekst og økt lønnsomhet, og behov for f.eks. kompetanse eller samarbeid. 2. Realisere muligheter innenfor eksisterende virkemiddelapparat, f.eks. kompetansetiltak, FoU, finansiering og nettverk. 3. Kompetansefremmende tiltak der behov avdekkes utenfor dagens virkemiddelapparat og tjenester. Næringsprogrammet kan tilby bedriftene:

14 Bakgrunn for arbeid med forretningsmodell Det er lønnsomt: Det gir et felles språk: Det gir et felles bilde:

15 Prosess med forretningsmodell krever arbeidsmøter

16  Møte  Fokus på å diskutere problemstillinger, orientere, eller ta avgjørelser  Arbeidsmøte  Fokus på konkret problemløsning og idégenerering gjennom praktisk arbeidsform Forskjell fra det tradisjonelle møtet:

17 Forretningsmodellen er enkelt, nyttig verktøy for å identifisere vekstmuligheter Kilde: http://businessmodelsinc.wordpress.com/

18 Leverandør 4 Leverandør 1 Leverandør 3 Leverandør 2 Forprosjekt Designprosjekt Leverandører Eksempel på Leveranse: Strategi Analyse Prosjektplan Dagens situasjon Fremtidig ønskeHandling Rådgivning/kompetansekoblingForretningsmodelleringsprosess Arbeidsprosess i bedriftene Lederkurs Webdesign FoU tjeneste Finansiering Mentorprogram Leverandør kan være IN, Forskningsrådet, SIVA og andre eksterne kompetanseleverandører Leverandør 5 Rekruttering av bedrifter

19 Tidsplan

20 Faseinndeling av programmet Forfase/pilot: januar - august 2014 Fokus på: Etablere samarbeid med regionene og øvrige samarbeidspartnere (eks. IN Oppland, Sintef Raufoss, Forskningsrådet og andre leverandører) Rekruttering første bedrifter Kommunikasjon Oppstart prosess første bedrifter i 3 prioriterte regioner Mål for forfase: Minimum 12 bedrifter i gang med forretningsmodellering/arbeidsmøter - Ambisjon om god spredning mellom de tre hovedregionene, kommuner og bransjer i forfase. Hovedfase: september 2014 → Utarbeidelse av kvantitative mål for hovedfase basert på erfaring i forfase: Endelige resultatmål for hovedfase klar innen 1. september 2014

21 Overordnet aktivitets- og milepælsplan 2014

22 Status - fremdrift

23 Ute i bedrift 5 bedriftsmøter/workshop-deltakelse med IN kundeansvarlig 5 bedriftsmøter ute i regionene for rekruttering/ mulig prosess 6 arbeidsmøter (prosess) med bedrifter Ute i region 5 samhandlingsmøter for presentasjon/rolleavklaring Forankring og presentasjon av programmet 2 Styrepresentasjoner 6 programpresentasjoner Regionkoordinatorer i Oppland Fylkesrådmann IN Oppland OFK – Latvisk delegasjon Næringslivsdag Vågå Formannskapsmøte Otta Sintef Raufoss Kommunikasjonsstrategi 4 arbeidsmøter OFK på kommunikasjonsstrategi – Overordnet plan foreligger Næringsprogrammet per 8.4

24 Prosess med arbeidsmøter tidkrevende og utfordrende, men givende  Fokus på konkret idégenerering og problemløsning gjennom praktisk arbeidsform Forberedelser 3-5 timer prosess med bedrift Etterarbeid – Videre vei og koble på tiltak

25

26 04.03.2014Orientering for/av fylkesrådmannIN Lhmr3, Rasmus O. Vigrestad, Trond Carlsen OFK og Hjalmar Solbjør O 07.03.2014Presentasjon for Litauisk delegasjon/OFKOFKOFK/Litausk delegasjonO 13.03.2014Bedriftsmøte Valdres-bedrift - oppstart prosessValdres3 fra bedrift + Hilde Døvre fra VNHValdres 19.03.2014Bedriftspresentasjon på Næringsdag i VågåLomTora/bedrifter i VågåNG 19.03.2014Våg & Vinn, faglig innhold/kompetanseGjøvik 20.03.2014Bedriftsmøte Sel-bedrift - oppstart prosessSelBedriftseierNG 21.03.2014Presentasjon- politisk forankring- formannskapsmøte NGOttaOle Aasaren + ca. 50 politikereNG 24.03.2014Samhandlingsmøte SINTEF RaufossLhmrTor GjæverRaufoss 26.03.2014Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk?VågåBedriftseierNG 26.03.2014Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk?VågåBedriftseierNG 27.03.2014Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk?VågåBedriftseierNG 28.03.2014Prosjektgruppemøte - samhandling, forankring og planIN Lhmr5, eksterne prosjektgruppemedlemmerO 01.04.2014Bedriftsmøte Sel-bedrift - arbeidsmøte 2OttaBedriftseier + styringsgruppeNG 07.04.2014Deltakelse på work-shop med Opplandsbedrift (opplæring)LhmrBedriftseier/DL, Truls Terje Hoel og Regine Behrens O 08.04.2014Gjennomgang/samhandling- kompetansetilbud i OpplandLhmrSissel Bye Ingvaldsen og Anne LarsenO 09.04.2014Samhandlingsmøte og bedriftsbesøk Sintef RaufossRaufossTor GjæverO 10.04.2014Næringslivets dag i MDGSFMDG NæringshageMG 22.04.2014Samhandlingsmøte kompetanseveiviserenLhmrSissel Bye Ingvaldsen og WiggoO 23.04.2014Avklaring mulig rekruttering - Skjåk utviklingSkjåk(2-3 bedrifter)NG 06.05.2014Oppstartsmøte følgeevalueringenLhmrOxford Research, OFKO 13.-14.5.14Camp IN- trening Osterwalder forretningsmodelleringOsloINO 03.06.2014Orientering i fylkesutvalgetLhmr O

27 Spørsmål?


Laste ned ppt "Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland Terje Langholm I Kaja van den Berg I Anne-Mette Iversen Til sekundære målgrupper: -Øvrige interessenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google