Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUS – Praktisk usikkerhetsstyring Anna Dalsøren Janne Horpestad Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUS – Praktisk usikkerhetsstyring Anna Dalsøren Janne Horpestad Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 PUS – Praktisk usikkerhetsstyring Anna Dalsøren Janne Horpestad Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

2 US-plan som styringsdokument US-plan

3 Hensikt Ved å utarbeide en spesifikk US-plan for prosjekter –sikrer man at usikkerheten som er knyttet til gjennomføring av prosjektet håndteres på en optimal måte –Man sikrer at prosjektet blir utført kostnadsmessig optimalt risikoer blir minimert bevisstgjøring av prosjektets muligheter Identifisere usikkerhet i prosjektet, lage tiltaksliste, følge opp, tilbakesløyfing av usikkerhet til økonomisystem/rapportering.

4 Gjennomføre Anslag (reguleringsplanfasen) ANSLAG 4.0 Usikkerhetsfaktorer Hendelser Prosjektets etablering av Usikkerhetsregister Oppdatering av usikkerhetsbilde Grundig gjennomgang av Prognosen/ Kostnadsoverslag Sluttrapportere i Kostnadsbanken REGNEARK Usikkerhetsliste Tiltaksliste Fokusliste Usikkerhetsregnskap Usikkerhet i G-Prog PØ G-PROG PØ Importere Usikkerhetsreg. Oppdatere ”Usikkerhet” G-PROG PØ Revidere status Oppdatere Prognose Økosys/månedsrapport G-PROG / ANSLAG Grundigere oppdatering Prognose – Kost.overslag KOSTNADSBANKEN US Anslag vs G-Prog Erfarings data Vedtatt prosjektoppstart ProsjektoppstartHver 6. månedHver månedFerdigstillelse PUS Arbeidsgangen

5 Rutine og Program Veileder Mal Regneark - Registrering G-Prog ProsjektØkonomi  Ny modul for Usikkerhet Anslag 4.0  Forbedret på usikkerhetsvurdering og hendelser

6 PUS registreringsskjema

7 PUS usikkerhetsliste

8 PUS Tiltaksliste

9 PUS Fokusliste

10 PUS Usikkerhetsregnskap

11

12 PUS G-Prog ProsjektØkonomi Usikkerhet (disposisjon) kobling mot tiltak (ETR)

13 PUS Implementering Det er gjennomføre fire pilotprosjekter høsten 2010 Ny modul i G-Prog ProsjektØkonomi i løpet av 2010 Oppdatert mal og veileder ut på høring, desember 2010. Starter implementering av US-styring for alle KS2-prosjekter 2. halvår av 2011.

14 Videre arbeid Samordning av ulike usikkerhetsstyringssystemer i Statens vegvesen –Risken (HMS og YM) –Konsekvensutredning (Plan) –Vegtrafikk –PUS


Laste ned ppt "PUS – Praktisk usikkerhetsstyring Anna Dalsøren Janne Horpestad Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google