Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyrets møte med grunnorganisasjonen, høsten 2006 Teknas policydokumenter – hvorfor har vi dem og hvordan bruker vi dem?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyrets møte med grunnorganisasjonen, høsten 2006 Teknas policydokumenter – hvorfor har vi dem og hvordan bruker vi dem?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyrets møte med grunnorganisasjonen, høsten 2006 Teknas policydokumenter – hvorfor har vi dem og hvordan bruker vi dem?

2 Policydokumentene skal være i harmoni med foreningens visjon, formål og foreningspolitiske mål:

3 Hvorfor har vi policydokumenter? Våre meninger innen viktige områder for Tekna nedfelles i policydokumenter i den hensikt å: Avklare hvor vi står politisk i samfunnsdebatten Oppdatere våre meninger i aktuelle politiske saker Danne grunnlag for politisk påvirkning Danne grunnlag for å reagere på aktuelle hendelser

4 Tekna har for tiden policydokumenter innen følgende områder : Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanning Forskning Miljø Energi Familie, likestilling og etnisk mangfold Etikk Offentlig forvaltningsutøvelse (Livsfaser) (Pensjon) (de to siste eksisterer som forslag)

5 ”Levende dokumenter” Policydokumentene er ”levende dokumenter” i den forstand at de hele tiden må tilpasses det politiske landskapet.

6 Status høsten 2006 Policydokumentene har i år vært ute på høring i grunnorganisasjonen. Hovedstyret arbeider nå med å innarbeide kommentarer og innspill. Noen av de spørsmål man stiller seg er: Har vi for mange policydokumenter? Kan form og innhold forbedres? Oppdateringen av eksisterende dokumenter vil være gjennomført i løpet av de nærmeste månedene.

7 Form og innhold De oppdaterte policydokumentene vil innledningsvis ha noen stikkord som harmonerer med foreningspolitiske mål. Så følger en kort ingress som forklarer vårt engasjement på området. Deretter utdypes de stikkordsmessige utsagnene i kortfattede avsnitt. Policydokumentene skal være spisset slik at våre særtrekk kommer klart frem.


Laste ned ppt "Hovedstyrets møte med grunnorganisasjonen, høsten 2006 Teknas policydokumenter – hvorfor har vi dem og hvordan bruker vi dem?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google