Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om retorikk ABI – 07.03.14 – HR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om retorikk ABI – 07.03.14 – HR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om retorikk ABI – – HR

2 Retorikk «teknikker» for talere og skrivere kvalitetsorientert målorientert Målet: å få en tekst eller tale til å fungere og være god i en bestemt sammenheng

3 Shel Leanne: Obamas talekunst (på norsk 2012)

4 Retorikeren bør være seg bevisst hva som sies, hvorfor det sies og til hvem det sies
Taleren bør både virke emosjonelt og logisk overbevisende «Kunsten å mestre andre, og mestre verden, gjennom å mestre ordet» (Øivind Andersen)

5 Arven fra antikken: Ideen om demokrati Filosofi Kunsttradisjoner
Sjangrer Retorikk

6 I antikken ble retorikk ansett som viktig ikke «bare» for talere, men for enhver som skulle fylle sin rolle som samfunnsborger og oppfylle kulturens menneskeideal Inngikk i en humanistisk agenda, der målet er menneskets selvrealisering

7 Aristoteles: idealene er klarhet, korthet og pålitelighet
Aristoteles’ verk Retorikken (ca. 340 f.Kr.) er et av de mest innflytelsesrike verkene om retorikk

8 3 typer overtalelsesmidler («pisteis» på gresk):
Ethos: bl.a. hvordan taleren gjør seg sympatisk for tilhørerne Logos: resonnementer og beviser Patos: hvordan taleren vekker tilhørernes følelser

9 Ethos – taleren/skriveren framstår som tillitsvekkende, en autoritet, karismatisk og lignende
Logos – bruk av argumenter, f.eks. induksjoner og deduksjoner Pathos – skape en emosjonell reaksjon hos tilhørerne/leserne En tydelig sammenheng mellom ethos, logos og patos gir en sterk retorisk effekt

10 Ethos Taleren kan referere til sine erfaringer, kunnskaper osv.
Si noe som gir troverdighet i saken: «Jeg har selv opplevd…» «Jeg kjenner mange kunstnere….» (så derfor vet jeg en del om deres levevilkår). Jeg har skrevet mye om dette, forsket på det... Folk blir overbevist ikke bare gjennom fornuft, men av at man stoler på den som snakker

11 Pathos «Av alt det vi mennesker gjør, er 90 % basert på følelser og 10 % på en blanding av følelser og fornuft.» (Sven Kærup Bjørneboe) Mye øyekontakt, utbrudd, variasjon i stemmeleie, livlig ansiktsmimikk … «Spille på følelser»? Irrasjonelt?

12 Cicero Politiker og advokat Om talekunsten
altercatio: skarpt ordskifte mellom rettssakens parter Tilhørerne i rettssaker forventet nærgående personlige angrep av talerne

13 Ifølge Cicero har en talesituasjon fem konstante elementer – «den retoriske femkant»:

14 «Kairos»: den konkrete situasjonen som et utsagn er et svar på eller griper inn i
«Kairos» brukes også om det opportune øyeblikk, anledningen som må gripes

15 De fem grunnelementene i klassisk retorikk:
1. Inventio: innsamling av argumenter og annet som skal brukes i det som skal sies eller skrives 2. Dispositio: ordning av rekkefølge for viktige poenger, argumenter osv. 3. Elocutio: den språklige utformingen av talen eller teksten 4. Memoria: innlæring av en tale slik at den kan framføres godt 5. Pronuntiatio: selve framføringen

16 Topos – topoi Hvilke «steder» (topoi) henter jeg argumenter fra?
Personlige erfaringer? Yrkeslivet? Statistikk? Kulturfeltet? Forskere/autoriteter?

17 Quintilian Kom fra Spania, men utdannet i Roma Institutio oratoria (ca. år 35-90) – omfattet tolv papyrusruller (dvs. tolv «bøker») Retorikken som «systemglad» disiplin

18 Ulike retoriske grep for å innlede taler ifølge Q.:
- Uutsigelighetsgrepet (eller beskjedenhetsgrepet): «Det er ikke mulig å belyse alle sider ved …» - Aporigrepet: «Hvor skal jeg begynne?» - Overbydingsgrepet: «Dere skal få høre noe som ingen andre …» - Oppdragsgrepet: «Jeg vil først si at jeg har blitt tvunget til å fortelle dette» - Dedikasjonsgrepet: «Dette som dere nå får vite, er viet minnet om …» - Oppfordringsgrepet: «Si meg hvilken mann som kan klare å …» - Begrunnelsesgrepet: «Kunnskap forplikter til meddelelse»

19 Fire uheldige måter å åpne en tale eller et foredrag på:
vaktmesterstarten unnskyldningsstarten den altfor ydmyke taler - hm-hm-starten

20 Christine Harvey: gode måter å innlede et foredrag på:
Å fortelle en historie, en episode om noe du har opplevd eller hørt - Å referere til hva en ekspert eller annen anerkjent kapasitet har sagt om temaet - Å stille et spørsmål til salen, og enten du får svar fra noen av tilhørerne eller ikke, svare på spørsmålet selv - Å gi et løfte om å besvare eller bevise noe senere i foredraget - Oppgi noen faktaopplysninger, statistiske tall eller historiske utviklingstall - Fortelle om noe en selv har oppnådd eller noe en selv kan dokumentere

21 Quintilian Plasseringsrom

22 Gester og uttale hos taleren – talerens actio

23 Fra Speeker’s corner

24 «TV-debatter er like mye TV som det er debatt
«TV-debatter er like mye TV som det er debatt. Det rent visuelle er veldig viktig. Et godt tips for å forstå hvem som vinner er å skru ned lyden i et par minutter. Da får man et tydeligere inntrykk av kroppsspråk, framtoning og maktforholdet debattantene imellom. I tillegg gir det et innblikk i hvordan de mange som er under middels interessert i politikk opplever debatten. For mange velgere er ordene og argumentene bakgrunnsstøy som i begrenset grad påvirker hvem de synes vinner debatten. Debattene har et snev av en popularitetskonkurranse. Samtidig er det en mann-mot-mann duell. Hvem tar kommandoen og ser ut som en president? Kort sagt: den som ser ut om vinneren, pleier å være vinneren.» (Anders Romarheim i Dagbladet 3. oktober 2012 s. 64)

25 Retorikken omfatter også måter å kritisere, angripe og sverte en motstander på
Et eksempel på en slik retorisk strategi er «ikke-benektende benektelse» («the non-denial denial») Noe skal «selges»: produkter, meninger, overbevisninger og løgner Manipulasjonsteknikker

26 Den tyske politikeren Franz Josef Strauss hevdet at en god taler gjerne kan si noe som folk ikke forstår, og at den gode taler har noe mystisk og hemmelighetsfullt ved seg

27 Elaine Bergqvist: Slå tilbake! (2010)
Hersketeknikker - stereotypmetoden: en kvinne tillegges noen egenskaper og en mann andre egenskaper - komplimentmetoden: ros av noen for å få vedkommende til å påta seg mer jobb eller mer ansvar - projiseringsmetoden: en person svarer på kritikk ved å så at «det er leit at du ser det slik» og legger dermed skylden på den som føler seg forulempet - tidsmetoden: den eldste har mest erfaring og har dermed rett - hierarkimetoden: «jeg er sjefen din, og derfor ...»

28 «Dobbelkommunikasjon»: sprik mellom hva som sies med verbalt språk og hva som sies med kroppsspråk
F.eks. hvis legen ser bekymret ut, men sier at sykdommen er helt helbredet Bilprodusenten Volvo har blitt kritisert for å dobbeltkommunisere når deres reklamer ses under ett: «På den ene siden markedsfører de sikkerhet i tråd med en lang og god tradisjon innen Volvo. På den andre siden markedsføres lek, adrenalin, fornøyelse og nå dyriske instinkter og lek med bil på veien. De fleste vil innse bevisst eller ubevisst, at dette er dobbelt-kommunikasjon som ikke er logisk. Det ene budskapet er i direkte konflikt med det andre. Volvo bør ta et valg og det er å håpe at de velger sikkerhet som sitt budskap, og det betinger varsomme førere.» (http://www.sikkertrafikk.no/)

29 https://www.youtube.com/watch?v=4e8YkwhurVY https://www.youtube.com/watch?v=ZqFKl2p6omg https://www.youtube.com/watch?v=VHl-HCoK8Vo https://www.youtube.com/watch?v=fDtZizfFmkM https://www.youtube.com/watch?v=qlmyT5PP4lM


Laste ned ppt "Om retorikk ABI – 07.03.14 – HR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google