Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Feltarbeid Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Feltarbeid Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Feltarbeid Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo

2 2 Introduksjon n Hensikt: gjøre en feltstudie ved hjelp av observasjon for å kartlegge risikofaktorer for farer og skader n Nytte: trening i å anvende observasjon og sjekkliste som metode for å beskrive en eller flere situasjoner og objekter

3 3 Rammer n 2 timers forelesning n 3 timers feltarbeid n fremlegg i plenum

4 4 Observasjon n åpen observasjon n skjult observasjon n observasjon er en måte å iaktta på n i observasjon som metode kan en bruke flere sanser samtidig: syn, hørsel, lukt, smak n det er ikke mulig å observere/registrere alt, vi er nødt til å være selektive utvelgende

5 5 OBSERVASJON n Vi har mange begrensninger i vår evne til å iaktta n systematisk handlingsobservasjon skiller seg fra den vanlige hverdagsobservasjonen ved å: n systematisere observasjonen n gjøre observasjonen på et bestemt tidspunkt

6 6 Observasjon n Systematisk observasjon betyr å: n utføre observasjonen på en bestemt måte n registrere resultatene umiddelbart n redusere subjektive forhold n sammenlikne/diskutere egne funn med medstudenters resultater n ha som mål å komme til et felles resultat når dette er viktig

7 7 Problemstilling n en problemstilling kan utarbeides før feltarbeidet n en problemstilling kan formes under feltarbeidet/observasjonen n en problemstilling kan utarbeides etter observasjonen n en problemstilling kan utformes som et spørsmål eller som en påstand (hypotese)

8 8 Fokus n Hvor skal fokus være n fokus kan være på en situasjon n fokus kan være på en bestemt handling n fokus kan være på en person(er) n fokus må alltid være spesifikk

9 9 Observasjonsskjema n en observasjonsguide kan utarbeides før feltarbeidet n en observasjonsguide kan utarbeides etter feltarbeidet n en observasjonsguide kan være åpen eller mer speisfikk

10 10 Sjekkliste n sjekkliste kan brukes istedenfor observasjonsguide n sjekklister er ofte standardisert n sjekklister for spesielle formål er ofte publiserte trykksaker (sjekkliste for risikofaktorer i barnehage, bedrift, landbruk osv)

11 11 Resultatene n hvilke funn velger du å fremstille n hva betyr funnene fra undersøkelsen n hva vil du foreslå funnene skal brukes til n hva har dette feltarbeidet dreiet seg om

12 12 Fremlegg i plenum n hver gruppe har 10 minutter til presentasjon fra feltarbeidet n hvor foregikk observasjonen n hvor lang tid ble brukt n hva var fokus n hva ble resultatet n hvordan ble teori brukt n hva lærte du av feltarbeidet

13 13 Spørsmål til fremlegg n gjør rede for fremgangsmåte n gjør rede for påliteligheten av funnene n gjør rede for forslag til tiltak n gjør rede for tanker om gjennomføring av tiltak

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20


Laste ned ppt "1 Feltarbeid Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google