Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder OBSERVASJON AV AKTØRER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 8.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder OBSERVASJON AV AKTØRER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 8."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder OBSERVASJON AV AKTØRER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 8

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Deltakende observasjon: Forberedelser til datainnsamlingen Velge felt Avtale adgang Velge posisjon og synsvinkel Avklare fokus Avgjøre grad av åpenhet

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Deltakende observasjon: Forberedelser til datainnsamlingen Oppnå aksept og tillit Utvikle feltrelasjoner Veksle mellom –ulike roller –nærhet og avstand –ulike perspektiver –datainnsamling og dataanalyse Bruke ulike typer av feltnotater Avvikle feltoppholdet

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Utviklingen av feltarbeidet

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Forholdet mellom datainnsamling og dataanalyse

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Deltakende observasjon: Typiske problemer Forskeren kan bli helt eller delvis avvist Perspektivet kan bli ensidig Deltakelsen kan påvirke aktørene Observasjonen kan påvirke aktørene

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Strukturert observasjon: Forberedelser til datainnsamlingen Velge felt eller laboratorium Utforme observasjonsskjema –velge fokus –spesifisere kategorier Avgjøre grad av åpenhet Instruere observatørene

8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Strukturert observasjon: Gjennomføring av datainnsamlingen Informere aktørene Finne posisjon og synsvinkel Observere de utvalgte forholdene Fylle ut observasjonsskjemaet

9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Strukturert observasjon: Typiske problemer Feltobservasjon kan begrense synsvinkelen Laboratorieobservasjon kan påvirke aktørene Observasjonen kan variere mellom ulike observatører

10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Datainnsamling ved observasjon: Oppsummering


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder OBSERVASJON AV AKTØRER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 8."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google