Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN LÆREPLANSEMINARFORLANDBRUK OG FOR GARTNERNÆRING02.06.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN LÆREPLANSEMINARFORLANDBRUK OG FOR GARTNERNÆRING02.06.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN LÆREPLANSEMINARFORLANDBRUK OG FOR GARTNERNÆRING02.06.2008

2 Program 1000 – 1015Velkommen og presentasjon v Solveig Skogs 1015 – 1035Landbruksnæringens forventninger 1035 – 1115Læreplanprosessen fram til dagens vedtatte læreplaner. 1115 – 1125Pause og gruppeorganisering 1130 – 1210Gruppearbeid om ”den oppfattede læreplanen” 1210 – 1230Spørsmål og aktuelle problemstillingen fra gruppene 1230 – 1315 Lunsj 1315 – 1340Læremidler – v Tun Forlag 1340 – 1410Kort presentasjon av status for arbeidet med implementering av nye læreplaner ved noen av skolene. 1410 – 1430Pause med kaffe 1430 – 1500Kompetanse, kriterier og vurdering 1500 – 1540Gruppearbeid om vurderingskriterier og krav til kompetanse 1540 – 1600Oppsummering og avslutning

3 Kompetanse etter seminaret Kunne beskrive rammebetingelsene for dagens læreplanverk Kunne gjøre rede for strukturen i landbruk og i gartnernæring Kunne forklare bruken av begrepet metakompetanse og individuell kompetanse innenfor rammene av et felles læreplanverk Etablere nettverk for videre tolkingsfellesskap på tvers av skolene

4 Prosessen fram til dagens læreplaner Læreplaner for Kunnskapsløftet (LK 06) Kompetansebasert reform – i prinsippet ikke en struktur-reform Har gitt noen strukturelle endringer (økologisk landbruk, gartneri……) Har blitt et helhetlig og gjennomgående læreplanverk ? Forutsetter samarbeid med næringene

5 STRUKTUR I LANDBRUK OG I GARTNERNÆRING Dagens situasjon er et resultat av kompromisser…. –Mellom statens ønsker om en forenklet struktur og et breit kunnskapsgrunnlag –Mellom næringenes ønsker om høyt kvalifisert arbeidskraft i sine enkelte produksjoner –Mellom skolenes ønsker om å kunne utvikle attraktive og realistiske tilbud

6 STRUKTUR I LANDBRUK OG I GARTNERNÆRING Dagens situasjon er et resultat av kompromisser…. –Norsk yrkesopplæring har som sin primære hensikt å utdanne arbeidstakere. –Den tradisjonelle bonden eller gartneren som selvstendig næringsdrivende passer ikke helt inn i en slik system-tenking –Det er liten forståelse for at ulike fagområder skal ha samme kompetanse

7 STRUKTUR I LANDBRUK OG I GARTNERNÆRING Strukturen er langt mer åpen en tidligere Krever bevisste tanker om profil i utdanningen ved den enkelte skole (nb….pass opp for hva barnet heter…) –Dette begynner allerede med valg av innhold i prosjekt til fordyping i vg-1 (6 timer) og tilsvarende i vg-2 (9 timer) Forutsetter samarbeid med næringene lokalt

8 STRUKTUR I LANDBRUK OG I GARTNERNÆRING Vg-3 Gartnernæring har ikke valgfrie fag. –Skolene må/kan utvikle forskjeller ved å vektlegge ”meta-kompetanse”, selv om kompetansene har samme læreplanbeskrivelser Vg-3 Landbruk har 4 valgfrie fag, hver på 5 timer. Elevene må velge 2 av disse. (disse er også valgbare for Studieforb. NA) –Økologisk landbruk 1 og 2, traktor og maskiner, økonomi og driftsledelse.

9 Kompetanse i landbruk og i gartnernæring Formuleringene i vg-3 planene skal være på et høyere nivå (taksonomi) enn tilsvarende vg-1 og vg-2. Det er ikke lagt opp til et bevisst skille mellom teori og praksis fra vg-2 til vg-3; læreplangruppen har lagt vekt på at eleven skal kunne…… –Det kan bety et betydelig innslag av praktiske metoder i opplæringen også på vg-3 Meta-kompetanse knyttet til valg av metode og aktivitet for å fremme læreplanens kompetansebeskrivelser

10 Kompetanse i landbruk og i gartnernæring Helheten i dette tilsier at framtidens agronomer har samme formelle kompetanse – bygd på læreplanens formuleringer Videre sier det at den individuelle kompetansen kan variere mye mellom enkeltpersoner, avhengig av innhold i PTF, metodiske tilnærminger i opplæringen, lokale valg og vektlegginger og valg av fag fra den valgfrie delen De samme betraktninger kan gjelde for gartnere

11 Formell læreplan – oppfattet læreplan Læreplanene som er vedtatt har ingen ”fasit” Læreplanene i naturbruk er laget med tanke på at det skal utvikles forskjeller med basis i samme kompetanseformuleringer Baserer seg på profesjonelle tolkinger i tolkingsfellesskap innad ved og mellom skoler

12 Pedagogenes credo…. Er den planlagte (og gjennomførte) aktiviteten egnet til å utvikle elevenes kompetanse i henhold til beskrivelsen i læreplanen? Når du kan svare ja på spørsmålet, er du innenfor rammene av pedagogisk profesjonalitet og læreplanens frihet:

13 Læreplan-seminar – gruppearbeid 1, den oppfattede læreplanen Utveksle erfaringer og oppfatninger så langt i arbeidet med læreplanene for vg-3 Drøfte tolkinger i grupper Løfte fram problemstillinger i plenum Få kommentarer fra plenum og læreplangruppen ( men; Nb, ikke fasit)

14 Konkret gruppearbeid – den oppfattede læreplanen Presentasjon innad i gruppen Gi de andre i gruppen en kort orientering om hvor dere står i læreplanarbeidet ved egen skole (runde 1.) Hvilke utfordringer ser dere i det videre arbeidet (runde 2.) Den person som kommer lengst fra nord, er gruppeleder. Den som kommer lengst fra vest, representerer gruppen i plenum Gruppen avgjør selv form og innhold på referat.


Laste ned ppt "VELKOMMEN LÆREPLANSEMINARFORLANDBRUK OG FOR GARTNERNÆRING02.06.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google