Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en artikkel?. KD ønsker artikler Artikler er kortere og mer fokusert enn rapporter Mer lesbar (flere som leser artikler enn rapporter)  «Rapporter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en artikkel?. KD ønsker artikler Artikler er kortere og mer fokusert enn rapporter Mer lesbar (flere som leser artikler enn rapporter)  «Rapporter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en artikkel?

2 KD ønsker artikler Artikler er kortere og mer fokusert enn rapporter Mer lesbar (flere som leser artikler enn rapporter)  «Rapporter er kjedelige» Artikler fra alle barnehager blir publisert av KD

3 Omfang og utforming Ikke definert av KD Hvis vi tenker  Times New Roman, str. 12, linjeavstand 1,5: Under 8 sider – en relativt kort artikkel Over 15 sider – da begynner det å bli en lang artikkel Kanskje tenke 8-12 sider som et utgangspunkt?

4 En artikkel er En artikkel er en samlebetegnelse for en kort, avsluttet, selvstendig behandling av et begrenset og avgrenset emne med èn eller få synsvinkler eller problemstillinger og ett hovedbudskap

5 Det finnes mange ulike varianter av artikler Vitenskapelige artikler Faglige artikler Formidlende artikler  De fleste av disse henter enkeltelementer fra hverandre For vår del er det hensiktsmessig å tenke en faglig artikkel

6 Faglig artikkel Formål med en faglig artikkel Å tilby kunnskaper, perspektiver og forståelse på bakgrunn av det gjennomførte utviklingsarbeidet Funksjon / målgruppe Å informere og formidle til barnehager, utdanningsinstitusjoner og beslutningstakere » Dvs en målgruppe som forutsettes å ha et visst kjennskap til barnehager i Norge

7 Struktur Struktur på en faglig artikkel kan variere Struktur bør underbygge resultat og bidra til konsistens og sammenheng Dilemma: Noe må utelates

8 Struktur Den mest anbefalte form for rapporterende faglige artikler er slik:

9 Mulig struktur Innledning » Hva er gjort? (presentasjon av problemstilling, fokus og hovedbudskap) » Og evt. litt om bakgrunnen for det (Bakgrunn) Materiale og metode » Hvilken empiri eller datamateriale brukte dere, og hvordan? » Hva har vi gjort og hvordan? Resultat » Hva ble resultatet?  Og Diskusjon / drøfting » Hva betyr resultatet?

10 Skrivinga av artikkelen trenger ikke å begynne med innledninga Skrivinga kan like godt begynne med en beskrivelse av materiale og metode (eller noe annet) Skrivinga har en  skrivefase  redigeringsfase

11 Skriveprosessen Begynn skrivinga tidlig Ta gjerne med skriveprosessen i milepælsplanen  Alle i prosjektet bør ha loggbok Ikke tro at «dette husker jeg» La loggboka være lett tilgjengelig! Skriv ned praksisfortellinger, spørsmål, ideer og tanker Skriv ned de umiddelbare observasjoner, opplevelser og tanker dersom dere prøver du konkret (selv om det filmes, tas bilder, andre observerer) Det kan være en viktig del av dokumentasjonen og Gi verdifulle input i den endelige skrivinga av artikkelen

12 Mot neste samling - mellomperiodearbeid Sende inn prosjektplan (med milepæler) i.l.a januar Organisere arbeid / samtaler mot en felles forståelse av danning i den enkelte barnehage  Beskrives kort i en situasjonsrapport (èi side) som tas med til neste samling Fire praksisfortellinger som peker mot danningsbegrepet og som sier noe om ”spor av danning”


Laste ned ppt "Hva er en artikkel?. KD ønsker artikler Artikler er kortere og mer fokusert enn rapporter Mer lesbar (flere som leser artikler enn rapporter)  «Rapporter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google