Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke-motoriske vansker ved Parkinsons sykdom Mathias Toft Bevegelsesenheten Nevrologisk avd., Rikshospitalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke-motoriske vansker ved Parkinsons sykdom Mathias Toft Bevegelsesenheten Nevrologisk avd., Rikshospitalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke-motoriske vansker ved Parkinsons sykdom Mathias Toft Bevegelsesenheten Nevrologisk avd., Rikshospitalet

2 Innledning •Parkinsons sykdom rammer mange ulike kroppslige og mentale funksjoner. •Det er stor variasjon. •Ikke-motoriske vansker ved Parkinsons sykdom er mye vanligere enn tidligere antatt, men har fått relativt lite oppmerksomhet (l-dopa).

3 •Bidrar vesentlig til redusert livskvalitet. •Ikke-motoriske symptomer kan debutere før bevegelsesproblemene! •Er reduserte tarmbevegelser første tegn på Parkinsons sykdom???

4 Sykdomsutvikling

5 Flere temaer 1.Autonome funksjoner: tarm, blære, seksualfunksjon, blodtrykk osv. 2.Søvnvansker og fatigue 3.Depresjon, apati og smerte 4.Kognitive forstyrrelser og demens

6 Fokus •Hvilke symptomer kan ha med Parkinsons sykdom å gjøre •Hvor vanlig er ikke-motoriske vansker •Hva kan man gjøre med det? •Viktig å ikke tenke at man kommer til å bli rammet av alle vanskene!

7 Autonome forstyrrelser •Definisjon: Forstyrrelser av det ikke-viljestyrte nervesystemet. •Viktige symptomer ved Parkinsons sykdom. •Så og si alle pasienter har slike plager, men i svært varierende grad. •Antallet pasienter med slike plager øker med alder, sykdommens alvorlighetsgrad og bruk av medikamenter.

8 Mage-tarmsystemet •Svelgvansker •Sikling •Følelse av oppfylt mage •“Treg mage” •Vansker med avføring

9

10 •Treg mage: - Kostholdsråd, fiber i maten - Rikelig drikke - Fysisk aktivitet - Laktulose - Andre avføringsmidler, OBS “avhengighet”! Behandling

11

12 •Sikling - Bilsykeplaster (Scopoderm) - Botox i spyttkjertel •Svelgvansker (langtkommet sykdom) - Most mat - Fortykningsmiddel - Sondemat Behandling

13 Blodtrykksforstyrrelser •Parkinson påvirker blodtrykksregulasjonen. •Oftere etter noen års sykdom •Kan forverres av Parkinson-medisiner •Svimmelhet når reiser seg opp (50%) •Svimmelhet etter oppreist noen minutter (30%) •Besvimelser (5%)

14 Behandling •Redusere blodtrykksmedisiner! •Forsiktig når setter og reiser seg opp •Endre/redusere Parkinson-medisiner •Rikelig drikke •Økt saltinnhold i maten •Støttestrømper •Medikamenter: Florinef

15 Vannlatingsforstyrrelser •Hyppig problem, særlig etter noen år •“Overaktiv blære” •Nattlig vannlating •Inkontinens •Manglende tømming av blære •Svak stråle

16 Behandling •Ved overaktiv blære er medikamenter ofte effektive (Detrusitol, Vesicare)! •OBS! Ikke alle skal ha dette •Undersøke prostata •Utelukke urinveisinfeksjon •Blærefunksjonsundersøkelse, urolog

17 Seksuell dysfunksjon •Menn: Problemer med ereksjon og sædavgang. •Kvinner: Problemer med orgasme. •Behandling: Medikamenter er ofte effektivt (Viagra etc). NB! Diskutere med partner!

18 Forsiktig med røyk og alkohol!

19 Søvnvansker og fatigue

20 Søvnvansker •Sammen med depresjon det som reduserer livskvalitet ved PD mest. •Søvnforstyrrelser er vanlige (60% av pasienter) •Det er mange årsaker til søvnvansker, både sykdommen, medikamenter og andre forhold. •Det finnes ulike former for søvnvansker og de behandles på forskjellig måte.

21 Innsovningsvansker •Definisjon: Forbigående eller vedvarende vansker med innsovningen eller evnen til å opprettholde søvnen, slik at en ikke føler seg uthvilt etter nattens søvn, eller kjenner seg trett om dagen. •Forekomst: 50 til 80 % av pasientene med Parkinsons sykdom har insomni. Rundt 30% har kronisk insomni.

22 •Årsaker: Dårlig søvnhygiene, nattlig vannlating, motoriske vansker, angst, depresjon, mareritt, nattlige hallusinasjoner, dyskinesier, dystonier, smerter, kramper, medikamentbivirkning. •Behandling: 1. Fjerne årsaken, hvis mulig. 2. Ellers innsovningsmidler (zopiklone) 3. Tolvon ved oppstykket søvn og tidlig oppvåkning. Innsovningsvansker

23 Hypersomni •Definisjon: Unormalt stort søvnbehov og/eller søvnanfall på dagtid. •Årsaker: Sykdommen i seg selv, medikamentbivirkning (særlig Requip, Sifrol, Cabaser), uttalte innsovningsvansker og søvnrelaterte pustevansker. •Behandling: Reduksjon av dopaminagonister, forsøke Modiudal?

24 Andre søvnforstyrrelser •Parasomnier: Uvanlig aktivitet under søvn. Dette inkluderer forstyrrelser knyttet til overgang mellom søvn og våkenhet (søvngjengeri, forvirret oppvåkning og nattlige skrekkanfall), og forstyrrelser knyttet til REM-søvn (mareritt, utagering av drømmer) •REM-søvnforstyrrelse: lever ut drømmer, slag, hopper ut av sengen, partner flytter ut

25 REM-søvnforstyrrelse •Forekomst: 15-50% •Behandling: Rivotril 0,5 - 2 mg om kvelden.

26 Fatigue •Fatigue er en subjektiv opplevelse og defineres som en overveldende følelse av tretthet, mangel på energi eller følelse av utslitthet. •Fatigue kan forekomme i den generelle befolkning, men er mye mer fremtredende hos pasienter med forskjellige nevrologiske, psykiatriske og systemsykdommer.

27 Fatigue •Betydelig negativ innflytelse på kognitiv og fysisk funksjon og pasientens livskvalitet. •En studie viste at 58 % av pasientene rapporterte at fatigue var ett av de tre mest invalidiserende symptomene de hadde. •De underliggende årsaker til fatigue ved Parkinsons sykdom er dårlig kartlagt. •Sammenheng med kognitiv svikt (demens), depresjon og apati. •Ingen behandling.

28 Depresjon

29 •Omtrent 40% rammes før eller senere av depressive symptomer. •Ikke sjelden er depresjon det første symptomet til lidelsen! •I halvparten av tilfellene er symptomene milde, i den andre halvparten heller mer alvorlige.

30 Depresjon •Det er flere årsakssammenhenger mellom depresjon og Parkinsons sykdom: 1. Reaksjon på kronisk sykdom 2. Celletap i hjernen •Det er ingen vesentlig forskjell mellom depresjon ved Parkinsons sykdom og ”vanlig” depresjon, selv om skyldfølelser og selvmord forekommer sjeldnere hos pasienter med Parkinsons sykdom.

31 Depresjon - symptomer •Senket stemningsleie •Markert nedsatt interesse for eller glede ved alle eller nesten alle aktiviteter •Appetittmangel, vekttap •Søvnforstyrrelser •Psykomotorisk uro, indre spenning, angst •Tretthet eller mangel på energi

32 Depresjon - symptomer II •Selvbebreidelser, urimelig eller ubegrunnet skyldfølelse •Nedsatt evne til å tenke og å konsentrere seg, ubesluttsomhet •Tilbakevendende tanker om døden, eventuelt selvmordstanker

33 Depresjon •Det kan være vanskelig å diagnostisere depresjon ved Parkinsons sykdom. •Pasientene selv underrapporterer symptomene pga. oppfatning av at det er normalt å være trist i den situasjonen de er i og at disse problemene ikke kan behandles. •Kan være vanskelig å vurdere om symptomene er uttrykk for depresjon eller motorisk problemer, da pasienter uten depresjon også kan se deprimerte ut (mimikkfattig, nedsatt psykomotorisk tempo og lav stemme).

34 Depresjon - behandling •Støttesamtaler •SSRI (“lykkepiller”), førstevalg citalopram/Cipramil/Cipralex •Sifrol •Ved alvorlig depresjon: Vurdere ECT (elektrosjokk)

35 Apati

36 •Redusert motivasjon •Redusert evne til handling •Redusert interesse for å lære nye ting •Redusert bekymring for personlige problemer •Forårsaker betydelig ubehag eller minket funksjonsnivå i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

37 Apati •Flere studier indikerer at apati opptrer relativt hyppig ved Parkinsons sykdom, enten alene eller samtidig med depresjon. •Forekomst 15-40% •2/3 har samtidig depresjon •Reduserer samliv med ektefelle, oppfattes ofte som uvilje fra pasienten.

38 Smerte

39 •Forekomsten av smerte angis hos 40-75% av pasienter med Parkinson sykdom. •Tidlig i sykdomsforløpet kan muskelstivhet i nakke og stive skuldre forårsake rygg- og nakkesmerter •Dystoni (muskelsammentrekninger) kan medføre smerter i legger eller tær. Ofte i faser med lite Parkinson-medisiner i kroppen. •Også brenning, svie, permanent smerte

40 Behandling •Smerte kan være første symptom og komme inntil 2 år før bevegelsesproblemer! •Optimal behandling med Parkinsonmedisiner har ofte veldig god effekt! •Vanlige smertestillende (Paracet, Ibux etc) •Depresjonsmedisiner •Epilepsimedisiner (Neurontin, Lyrica)

41 Kognitiv svikt - demens

42 Kognitiv svikt Vanligste kognitive problemer hos ikke-demente pasienter med Parkinson sykdom: - Vansker medå planlegge og gjennomføre komplekse aktiviteter, - løse nye oppgaver, - lære nye aktiviteter - orientere seg i nye omgivelser. - varierende oppmerksomhet •Kan ha stor betydning for fungering i dagliglivet.

43 Forekomst - demens •25 - 30% av alle pasienter med Parkinsons sykdom har demens. •10 % av pasientene utvikler demens per år, og risikoen er 4-6 ganger høyere hos parkinsonpasienter enn normalbefolkningen. •Den gjennomsnittlige varighet av Parkinsons sykdom til utviklingen av demens er ca 10 år, men kan opptre i alle faser av sykdommen. •Ikke alle får demensutvikling!

44 Risikofaktorer •Høy alder •Mer alvorlig sykdom •Uttalte gangvansker og balanseproblemer •Mindre sannsynlig ved mye skjelvinger (tremor)

45 Demens - vanlig i høy alder

46 Årsaken •Et alvorlig aspekt ved Parkinsons sykdom

47 Symptomer Gradvis utviklende svekkelse av: •hukommelse, •evne til planlegging, •problemløsning, •oppmerksomhet, •romsans.

48 Behandling •Exelon •Andre medisiner som er godkjent for Alzheimers sykdom (Aricept osv) •Varierende effekt!

49


Laste ned ppt "Ikke-motoriske vansker ved Parkinsons sykdom Mathias Toft Bevegelsesenheten Nevrologisk avd., Rikshospitalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google