Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rastløse bein – en folkesykdom Einar Kinges foredrag fra infomøte med Foreningen Rasløse bein Sandvika Nevrologpraksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rastløse bein – en folkesykdom Einar Kinges foredrag fra infomøte med Foreningen Rasløse bein Sandvika Nevrologpraksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rastløse bein – en folkesykdom Einar Kinges foredrag fra infomøte med Foreningen Rasløse bein Sandvika Nevrologpraksis

2 Synonymer:  Restless legs syndrom  Urolige bein  Rastløse bein

3 Nytt navn  Diskusjon på om navnet skulle endres til Ekboms syndrom. Ikke heldig siden det er en uvanlig psykologisk tilstand.  Amerika har kommer fram til Willis- Ekboms disease. (På norsk sykdom)  Willis kom fram med den første kjente medisinske beskrivelsen av RLS, allment igjenkjennbart blant leger pga ”Willis Cirkel” Sandvika Nevrologpraksis

4 Hva er RLS?  RLS er en av de vanligste neurologiske sykdommene  RLS - En folkesykdom! – Ca 10% har det  men nesten ingen vet hva RLS er – Migrene 13% – Diabetes 4 % – Parkinson 0,25 % Sandvika Nevrologpraksis

5 Hva er RLS? RLS : kan utløse depresjoner kan føre til uførepensjon kan føre til sosial isolasjon kan redusere livskvaliten alvorlig gir økt kulde- og smertefølelse Sandvika Nevrologpraksis

6 Typiske problemsituasjoner Sandvika Nevrologpraksis  Narkose  Avslappningsøvelser  Behandling med visse legemidler  Dialysebehandling (20 - 60%)  Graviditet (20 - 30%)  Lengre reiser med bil, buss eller fly  Lengre møter, teater, kino  Sitte eller ligge i fred og ro om kvelden  Når man er bundet til sengen  TV

7 Sandvika Nevrologpraksis Forekomst  Hyppigst hos kvinner  Forekomsten øker med antall fødsler  Forekomsten i Sverige: kvinner 11%, menn 6%  Forekomsten i Norge og Danmark:  Kvinner 13, 4%, menn 9,4%

8 Sandvika Nevrologpraksis Forekomst forts…  Forekomsten øker med økende alder  En kronisk tilstand som starter før 20 års alder hos mer enn 1/3  Syndromet er underdiagnostisert og ikke sjeldent underbehandlet

9 Sandvika Nevrologpraksis Symptomer – klinisk bilde Diagnostiske kriterier : Obligatoriske kriterier 1. Et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina 2. Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet

10 Sandvika Nevrologpraksis Symptomer forts… Obligatoriske kriterier….forts… 3.Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina 4.Symptomene forverres om kvelden eller natten

11 Sandvika Nevrologpraksis

12 Symptomer forts… Kliniske trekk til støtte for diagnosen 1. Andre i familien har rastløse bein 2. God respons på behandling med dopaminerge preparater 3. Periodiske beinbevegelser under søvn eller i våken tilstand

13 Sandvika Nevrologpraksis Symptomer forts… Andre trekk ved rastløse bein 1. Vanligvis kronisk forløp 2. Søvnproblemer

14 Sandvika Nevrologpraksis

15 Periodiske beinbevegelser  gjentatte stereotype bevegelser med oppoverbøy av storetå og ankler og bøy av knær  ”periodic limb movement disorder”, dersom tilstanden er ledsaget av søvnvansker og tretthet på dagtid.

16 Sandvika Nevrologpraksis Årsaker  Årsaken er ukjent!  Primær eller sekundær form  Ofte arvelighet ved den tidligere debuterende form

17 Sandvika Nevrologpraksis Årsaker forts… Sekundær RB  graviditet  jernmangel  nyresvikt  leddgikt  sukkersyke  medikamenter

18 Sandvika Nevrologpraksis Årsaker forts… Dopaminsystemet og rastløse bein  Sannsynligvis fungerer ikke dopaminsystemet som det skal  PET og SPECT gir holdepunkt for affeksjon av det dopaminerge systemet

19 Sandvika Nevrologpraksis Arv  63 – 92% av pasientene med den primære formen for RB har familie med liknende problemer  I minst en tredel av de familiære tilfellene er det tendens til autosomal dominant arvegang

20 Sandvika Nevrologpraksis Diagnose  RLS bør være en lett diagnose å stille  Blodprøver  Evt. nevrografi  Evt. søvnregistrering

21 Sandvika Nevrologpraksis Diagnose forts… Rastløse bein kan forveksles med  Nattlige muskelkramper  Nervebetennelse (polynevropati)  Åreknuter

22 Sandvika Nevrologpraksis Behandling  Kun et mindretall trenger behandling  Eliminer primær årsak  Råd om søvnhygieniske tiltak

23 Sandvika Nevrologpraksis Behandling forts…. Behandling med medikamenter:  Rastløse bein kan behandles!!  L-dopa (Sinemet - Madopar)  Dopaminagonister

24 Sandvika Nevrologpraksis Behandling forts…. Dopaminagonister:  Adartrel (Requip)  Sifrol

25 Mulige bivirkninger  Viktigste bivirkningene ved behandling av RLS med Dopaminergika forårsakes trolig av kraftig forhøyd nivå av dopamin i synapsen - Symptomeme kommer minst to timer tidligere på dagen enn før behandling. - Er sterkere og involverer flere kroppsdeler - Blodtrykksfall - Kvalme Sandvika Nevrologpraksis

26 Behandling forts…. Annen behandling:  Medikamenter mot epilepsi  Kodeinholdige tabl, for eks. Paralgin Forte  Kombinasjonsbehandling

27 Ikke-farmasøytisk behandling  Stryking  Fysisk aktivitet  Jerntilskudd ved Ferritininnhold <50  Liniment  Massasje  Vekselbad, varmt og kaldt  God søvnhygiene Sandvika Nevrologpraksis

28 Hvem kan behandle?  Fastlege  Nevrologisk poliklinik  Spesialistpraksis i nevrologi

29 RLS hos barn  Forekommer hos barn. Få får riktig diagnose  Kan ha likhetstrekk med ADHD  Kan ha likhetstrekk med voksesmerter  Ikke utført systematiske medikamentstudier  Nyttig med jernbehandling Sandvika Nevrologpraksis

30 RLS hos gravide  Vanlig ved graviditet  Risiko for RLS ved siste 1/3 hos kvinner med lavt Ferrintinnivå tidlig i svangerskapet  Sammenheng mellom RLS og lavt innhold av folat (B9)  Behandling med folat, ev jern og B12 anbefales før spesifikk medikamentell behandling, opiater Sandvika Nevrologpraksis


Laste ned ppt "Rastløse bein – en folkesykdom Einar Kinges foredrag fra infomøte med Foreningen Rasløse bein Sandvika Nevrologpraksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google