Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens.  Forebyggelse: - generelle tiltak - medikamentell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens.  Forebyggelse: - generelle tiltak - medikamentell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens.  Forebyggelse: - generelle tiltak - medikamentell  Behandling/ Pleie - miljøtiltak - medikamentell

2 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Hvem er personen som lider av demens Den eldre demente person er så mye mer enn det man umiddelbart ser.

3 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Utgangspunkt for pleie og behandling.  Personen må være i sentrum  Personsentrert forhold  Personfokusert tilnærming

4 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Personfokusert tilnærming forutsetter  Fokusering på: - Personen ikke hjerneskaden - personens opplevelse, ønsker og forståelse – ikke på kognitiv svikt - personen er i relasjon til andre mennesker som far/mor, sønn/datter eller ektefelle - personen med sine verdier, livsførsel og normer.

5 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens 1. Mål for pleien/behandlingen  Å bedre beboernes orienteringsmuligheter ved å tilrettelegge deres livssituasjon slik at den blir oversiktlig og forutsigbar.

6 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Tiltak i forhold til mål 1  Hensikten: Hindre forvirring og fremme trygghet Miljøtiltak - God skilting - Orienteringstavle - Stor klakke - Små enheter - Stabil personalegruppe - Faste rutiner

7 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens 2. Mål for pleien/behandlingen  Få oversikt over beboernes funksjonsnivå slik at den enkelte kan delta i daglige gjøremål og aktiviteter i den grad det er ønskelig og mulig ut fra deres forutsetninger

8 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Tiltak i forhold til mål 2  Hensikten: Fremme mestring, meningsfull dag, økt livskvalitet. Aktivisering / stimulering skjer via - Organiserte grupper - Daglig individuell stimulering - Hjemmeboende – eks. Grønn omsorg - Terapeutisk hager

9 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens 3. Mål for Pleien/behandlingen  Hjelpe beboerne til å bevare vesentlige holdepunkter fra tidligere i livet

10 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Tiltak i forhold til mål 3  Hensikten: bevare identiteten, hjelpe personen til å holde seg orientert for tid og sted. Realitetsorientering og reminisens - grupper - individuelt

11 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens 4. Mål for pleien/behandlingen  Å hjelpe personen når han kommer i en vanskelig følelsesmessig situasjon slik at den oppleves minst mulig opprivende.  Å hjelpe personen når han opplever ulike former for atferdsavvik

12 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens T iltak i forhold til mål 4  Hensikten: - at personen roer seg, at personen bringes tilbake til virkeligheten - å redusere ulike atferdsavvik

13 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Kommunikasjonsmetoder  Realitetsorientering  Validering  Reminisens

14 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Realitetsorientering  Er en kommunikasjonsform som i størst mulig grad er orienterende og informasjonsgivende. Anvendes overfor eldre som har mistet evnen til å orientere seg når det gjelder tid og sted, hvem som heter hva, hva gjenstander skal brukes til osv (Heap, 2002).

15 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Realitetsorientering - fortsettelse  Realitetsorientering er en samtaleform som kan brukes overfor eldre som allerede har, viser tegn på problemer med orientering og hukommelse. Over for velfungerende eldre er den uegnet og unødvendig, og kan virke anstrengt og infantiliserende (Heap 2002)

16 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Reminicens - minneaktivitet  Det er av stor betydning at eldre mennesker kan holde fast ved sin egen fortid, og er i stand til å huske både det trivielle og det store som er skjedd. - Det er dette som har utformet og preget den enkeltes spesielle integritet. - Reminisens representerer et forsvar mot angrep på egen identitet på et tidspunkt i livet hvor dette er alvorlig truet. Behovet for reminisens øker i situasjoner som oppleves truende (Heap, 2002)

17 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Validering  Å validere betyr å gjøre gyldig de følelser som den demente har. Det viktigste er å skape trygghet gjennom å vise respekt for og aksept av pasientens følelser og opplevelser. - Validering betyr å akseptere og verdsette personen slik vedkommende opplever verden.

18 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Validering  Naomi Feil utviklet i slutten av 1960- årene teknikker overfor eldre desorienterte mennesker, og kalte dette for valideringsterapi. I stedet for å korrigere pasienten begynte hun å akseptere dennes følelser og opplevelser, uten å avkrefte eller bekrefte den eldres virkelighetsoppfatning.

19 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Validering - fortsettelse  Generelle prinsipper for validering - Reagere på følelser heller enn på fakta. - Respektere og anerkjenne personens følelser, alle følelser er tillatt. - La følelsene komme fram, evt. forsøke å sette ord på følelsene, og evt. forbinde atferden med følelsene.

20 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Validering - fortsettelse  Ikke motsi feiloppfatninger, de kan være virkelige for personen.  Vær med på tilbakeblikk  - Ikke still ”hvorfor spørsmål”. De appellerer til intellektet og kan skape angst og usikkerhet p.g.a. manglende mestring

21 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Validering - fortsettelse  Validering anvendes med fordel ved de ulike former for atferdsavvik.

22 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Kommunikasjon - fortsettelse  Væremåte – vesentlig  I nteraksjon er ikke et spørsmål om blot å respondere på signaler, men om å fange de betydninger andre videreformidler; det innebærer refleksjon, forutanelse, forventning og kreativitet (Kitwood).

23 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Snoezelen  En metode hvor man utøver sansestimulering overfor personer som lider av demens.  Hensikten er å øke og opprettholde følelsen av å føle seg vel.

24 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Atferdsterapi  Personer som lider av demens har en tendens til å gjenta atferd som gir oppmerksomhet. Derfor: gi uønsket atferd så lite oppmerksomhet som mulig. Bruk energi og oppmerksomhet på ønsket atferd, det vil fører til at ønsket atferd øker.

25 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Kjemisk disiplinering  Ved å skape et godt miljø for personer som lider av demens kan ulike former for atferdsavvik reduseres og bruken av medikamenter kan dermed reduseres.  Atferdproblemer: først miljøterapi, deretter medikamentell behandling

26 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Infantilisering  Eldre mennesker betraktes ofte som ubehjelpelige når de i kort tid har vist forvirring og hukommelsessvikt, og det anvendes i blant en kommunikasjonsform som egner seg for barn (Heap 2002).


Laste ned ppt "Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens.  Forebyggelse: - generelle tiltak - medikamentell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google