Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sist oppdatert 21.01.13/LM Digital ferdigheter i alle fag Tonje H. Giæver Louise Mifsud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sist oppdatert 21.01.13/LM Digital ferdigheter i alle fag Tonje H. Giæver Louise Mifsud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sist oppdatert 21.01.13/LM Digital ferdigheter i alle fag Tonje H. Giæver Louise Mifsud

2 Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? SSBs mediebarometeret 2011 (Vaage): 92% har tilgang til Internett Medietilsynets rapport 70% av barna har tilgang til Mac/PC på eget rom 98% av barn i alderen 12-14 år har mobil 4 av 5 bruker mobilen til å ta bilder/høre på musikk 71% spiller spill via mobilen 54% bruker Internett via mobilen Videotjenester (eks YouTube), sosiale nettsteder, søkemotor, chatteprogram og musikktjenester er populære bruksområder 79% svarte at de bruker sosiale nettsteder en eller flere ganger i uken …

3 Digitale ferdigheter LK06: ”Å kunne bruke digitale verktøy” Hvert fag har et avsnitt om ”Å kunne bruke digitale verktøy” i faget Eksplisitt og implisitt nevnt i kompetansemålene Utdanningsdirektoratet reviderer læreplanen i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag 2012: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Fra «å kunne bruke digitale verktøy» til «grunnleggende ferdigheter» Holdninger, forståelse og kommunikasjon vektlegges sterkere. Både de fysiske, de kunnskapsmessige og de kognitive dimensjonene av ferdigheten vektlegges Mindre oppmerksomhet mot programvare og digitalt utstyr, som endrer seg fort

4 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert somRammeverk for grunnleggende ferdigheter å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. ( Utdanningsdirektoratet 2012, s. 6)

5 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert somRammeverk for grunnleggende ferdigheter å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. ( Utdanningsdirektoratet 2012, s. 6)

6 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert somRammeverk for grunnleggende ferdigheter å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. ( Utdanningsdirektoratet 2012, s. 6)

7 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert somRammeverk for grunnleggende ferdigheter å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. ( Utdanningsdirektoratet 2012, s. 6)

8 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert somRammeverk for grunnleggende ferdigheter å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. ( Utdanningsdirektoratet 2012, s. 6)

9 Kort oppsummert: Fire ferdighetsområder Tilegne og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk Produser og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til ulike mottakere Digital dømmekraft Innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett

10

11 Hvordan er de fire områdene behandlet i de ulike fagene?

12 Læreplan i matematikk fellesfag Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.

13 Læreplan i matematikk fellesfag Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.

14 Læreplan i engelsk Digitale ferdigheter i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget..

15 Læreplan i engelsk Digitale ferdigheter i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget..

16 Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

17 Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

18 Lærer (studentens) digitale kompetanse « Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet» (Bjarnø m. fl 2009, s. 16)

19 Lærer (studentens) digitale kompetanse « Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet» (Bjarnø m. fl 2009, s. 16)

20 Digital kompetanse «Redskapskompetanse» «Fortolkningskompetanse»

21 Hva trenger man å vite? De fleste av dere er kanskje oppvokst med IKT? Er det nok å ha brukt digitale verktøy for å undervise på skolen? Trenger man opplæring i sosiale medier? Forskjell mellom å kunne bruke teknologien i egen hverdag og å benytte den på en pedagogisk måte til å fremme elevenes læring?

22 Hva er deres rolle? Trenger «pedagogisk nytenkning» Lærerstudenter må ha en digital kompetanse : for å håndtere og bruke teknologi til fagspesifikk og pedagogisk digital kompetanse (fag, kompetansemål, vurderingsformer mm) for å se andre bruksområder enn det elevene ser hjemme og i fritiden (*Postholm, Haug, Munthe& Krumsvik 2011)

23 Digital kompetanse for en lærer (TPCK ) Mishra & Koehler, 2006

24 Hvordan kan digitale verktøy støtte de andre ferdighetene?

25 Muntlige ferdigheter Læringsressurser for begrepslæring Programmer for lydopptak eller programmer som har lydopptak integrert F eks Audacity, Photo Story, iMovie, Movie Maker Mikrofon, høyttalere, headsett med mikrofon, lydopptaker (mobiltelefon), videokamera, digitale kamera med videofunksjon, Presentasjonsverktøy – støtter muntlig framstilling

26 Å kunne lese Å lese skjermtekster Hvordan er tekst på Internett? Nettsiders egenart Hypertekster og interaktivitet Sammensatte tekster Lesebrett Å være kritisk og kunne tolke Å vurdere kilder på nett

27 Å kunne uttrykke seg skriftlig Teknologi som støtter skriving Tekstbehandlingsprogrammer Blogg og wiki Ulike sjangere Hypertekster E-post, chat, sms Digital historiefortelling Digitale læringsressurser/programmer

28 Å kunne regne 0 Digitale læringsressurser 0 Regneark 0 Tegneverktøy, google sketchup 0 Geogebra 0 Statistikkprogrammer

29 Oppsummering Digitale ferdigheter – en sammensatt kompetanse (digital kompetanse) Redskaps og fortolkningskompetanse Synlig i LK06 ved fagspesifikke avsnitt Eksplisitt og implisitt i kompetansemålene Eksempler til støtte for de andre grunnleggende ferdighetene og for arbeidet med fag Gir rom for variert og differensiert undervisning: «digital didaktikk»

30 Digitale ferdigheter Hvilke utfordringer ser du i integrering av digitale verktøy i ditt fag? Hvilke muligheter gir digitale verktøy for å støtte elevenes læring? Hvilke muligheter gir digitale ferdigheter til å støtte opp om de andre grunnleggende ferdighetene

31 IKT-undervisning De som har meldt seg på 2 økter (PhotoStory og Prezi) eller kun PhotoStory 1. økt Bare 1. økt (Prezi) B323/F323B319/B321


Laste ned ppt "Sist oppdatert 21.01.13/LM Digital ferdigheter i alle fag Tonje H. Giæver Louise Mifsud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google