Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Isnes Fag- og timefordeling Nye læreplaner – nye utfordringer IKT-konferanse 16. februar 05 Anders Isnes Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Isnes Fag- og timefordeling Nye læreplaner – nye utfordringer IKT-konferanse 16. februar 05 Anders Isnes Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders Isnes Fag- og timefordeling Nye læreplaner – nye utfordringer IKT-konferanse 16. februar 05 Anders Isnes Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

2 Anders Isnes Relevante læreplaner?

3 Anders Isnes

4 Anders Isnes Nye betegnelser •Vg1: 5 timer til valg •Vg2: 10 timer til valg •Vg3: 15 timer til valg

5 Anders Isnes Gjeldende ordningNye betegnelser StudieretningUtdanningsprogram KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag Studieretningsfag og valgfag Felles programfag, valgfrie programfag, prosjekt til fordypning Dessuten følgende endringer Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Utdanningsprogram for studiespesialisering Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for idrettsfag og studieretning for musikk, dans, drama Utgjør de studieforberedende utdanningsprogrammene

6 Anders Isnes Prinsipper for valg av programfag i studieforberedende utdanningsprogram •elevene må velge 2 fag på minimum 10 uketimer hver innen valgt programområde (tidl. kurs) •Resten av timene til programfag, dvs. 10 uketimer kan velges innen hele utdanningsprogrammet (tidl. studieretning) •Et programfag kan tilbys bare innen ett programområde (ikke overlapp)

7 Anders Isnes Programområde Realfag. Felles programfag Programområde Språkfag Felles programfag Programområde Samfunnsfag og økonomi Felles programfag Programområde Formgivingsfag Felles programfag MatematikkEngelsk Historie og filosofi Kunstfag Kjemi 2. Fremmedspråk Næringslivsøkonomi Teknologi og design FysikkLatin og Gresk Samfunnsøkonomi Kunst og formkultur BiologiKommunikasjon og kultur Markedsføring, strategi og ledelse Informasjons- teknologi Politikk og samfunn GeofagMedie- og informasjonskunnskap Teknologi og forskningslære Rettslære [1] Forslag til programfag Programområder i studiespesialiserende utdanningsprogram.

8 Anders Isnes Realfag? •Informasjonsteknologi er plassert innen programområdet for realfag •Spørsmål ble reist tidlig i prosessen: Hva med den samfunnsfaglige delen? Informasjonsvitenskap: Hvor skal det høre hjemme? •Foreslått fra UFD: Medie- og informasjonskunnskap

9 Anders Isnes Læreplanverkets sammensetning •Generell læreplan •Læreplaner for fag •Læringsplakaten –Definerer grunnleggende prinsipper og krav som skal prege og forplikte alle skoler og øvrige opplæringssteder (kvalitetsutvikling og vurdering ved det enkelte lærested)

10 Anders Isnes Læreplaner for fag •Formål med faget •Fagets struktur og hovedområder –Blant annet en kort beskrivelse av grunnleggende ferdigheter og fagets hovedområder •Kompetansemål i faget •Vurdering

11 Anders Isnes Retningslinjer •Mindre detaljerte •Tydelige kompetansemål •Grunnleggende ferdigheter i alle fag •Gjennomgående læreplaner •Større lokal handlefrihet: organisering, arbeidsmåter og metoder

12 Anders Isnes Føringer 1 Alle læreplaner skal ha med grunnleggende ferdigheter: •Leseferdigheter •Skriveferdigheter •Muntlige ferdigheter •Regneferdigheter •IKT-ferdigheter Metodefrihet??

13 Anders Isnes Grunnleggende ferdigheter i IKT Naturfag •Å kunne bruke digitale verktøy til spill, animasjoner og simuleringer kan bidra til å levendegjøre og utdype naturfaglig stoff. Å bruke digitale verktøy til utforskning, måling, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og feltarbeid, er relevant i faget. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. Digitale verktøy gir mulighet for å simulere forsøk.

14 Anders Isnes IKT i kroppsøving •Å kunne bruke digitale verktøy er aktuelt for kroppsøvingsfaget når det skal hentas inn informasjon ved planlegging av aktivitetar i leik, idrett, dans og friluftsliv. Digitale verktøy er og nyttige når det gjeld faglege presentasjonar og dokumentasjon.

15 Anders Isnes IKT i musikk •Å kunne bruke digitale verktøy til musisering og komponering inngår i musikkfaget. Dette innebærer blant annet bruk av mikrofoner og musikkprogram for å sette sammen ulike lydkilder til egne komposisjoner. I denne sammenhengen inngår kjennskap til regler for opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.

16 Anders Isnes IKT i Kunst og håndverk •Å kunne bruke digitale verktøy er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. Multimedia inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst og kvalitativ kommunikasjon.

17 Anders Isnes IKT i matematikk •Å kunne bruke digitale verktøy dreier seg først om å håndtere digitale hjelpemidler til spill, lek og utforsking. Senere vil det også handle om å vite om og kunne bruke og vurdere digitale hjelpemidler i problemløsning, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å kunne finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemidler, samt forholde seg kritisk til kilder, analyser og resultater.

18 Anders Isnes IKT i samfunnsfag •Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett, søke og velge ut relevant informasjon om faglige temaer og framstille eget arbeid ved hjelp av presentasjonsverktøy. Det er også nødvendig å være orientert om personvern og opphavsrett og kunne bruke og følge gjeldende regler og normer for internettbasert kommunikasjon.

19 Anders Isnes ” Hva kan vi forvente at elevene kan når de starter på programfaget Informasjonsteknologi? •Behersker verktøy: skriveprogram, presentasjonsverktøy, regneark, søk på Internett, publiseringsverktøy, bildebehandlingsprogram •Utvikle kritisk holdning •Mer som er ønskelig?

20 Anders Isnes Men: •Problem: Hva kan elevene etter de første 10 årene? (eventuelt 11 årene) •Hvor forpliktende kommer lærere til å oppleve beskrivelsene av IKT-ferdigheter? •Burde IKT-ferdighetene vært synlige i kompetansemålene?

21 Anders Isnes Problem/spørsmål •Hører Informasjonsteknologi til innenfor programområde for realfag? –Informasjonsteknologi innen realfagområdet –Informasjonsvitenskap innen samfunnsfag •Hvor skal programfag i Vg1 hentes? –Fra programfag innenfor programområdet som eleven har valgt –Fra andre programområder

22 Anders Isnes Programfag i Vg1 Vg 1: 5 timer til valg •Muligheter: 1.Programfag innenfor valgt (?) programområde fra Vg2 2.Programfag fra andre programområder fra Vg2

23 Anders Isnes Problemer/spørsmål •Hva med feilvalg av programområde i Vg1? I Vg2? Resultatet blir kanskje at elever velger å ha 35 timer i Vg2 for å ta igjen et feilvalg i Vg1? •Hva vil de sterke bindingene i valg gjøre med rekrutteringen til realfagene? •Hva med fordypingspoeng og valgene i Vg1? Muligheter for 3 programfag?

24 Anders Isnes Utfordring •Vi har muligheter til å påvirke: Det gjelder å gripe anledningen. •Hva er de faglige argumentene for å ha IKT koplet opp til Medier i programområdet for Samfunnsfag med økonomi? •Bør det bli mulig å tenke fordyping innen IKT ved å kombinere 5-timers bolker fra de to programområdene?


Laste ned ppt "Anders Isnes Fag- og timefordeling Nye læreplaner – nye utfordringer IKT-konferanse 16. februar 05 Anders Isnes Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google