Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo IKT i naturfag Skedsmo 11. mars 2010 Tonje Hilde Giæver (memex.hio.no)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo IKT i naturfag Skedsmo 11. mars 2010 Tonje Hilde Giæver (memex.hio.no)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo IKT i naturfag Skedsmo 11. mars 2010 Tonje Hilde Giæver (memex.hio.no)

2 Noen aktuelle temaer l Regneark, tekstbehandling, nettressurser (digitale læringsressurser), sammensatte tekster (Photostory/Windows Moviemaker) l Tegneverktøy, formeleditor l Datalogging - Robolab l Ulike publiseringsformer l Kildekritikk

3 Plan for dagen l Litt generelt om IKT i naturfag l ”Å lese kompetansemålene med IKT-øyne” l Regneark i naturfag l Formeleditor i Word l Tegneverktøy l Nettbaserte læringsressurser l Ønsker for neste økt, torsdag 22. april

4 Grunnleggende ferdigheter i naturfag l Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. l Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler. l Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data. l Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendeg jøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger.

5 Ideer l Registrere data og lage diagrammer i regneark – bruk grafen til å besvare spørsmål l Tidslinjer? l Formeleditor? l Tegneverktøy – tegne kule-pinne-modeller l Noras presentasjon og Irenes animasjon l Photostory/Moviemaker – neste gang

6 l Regneark –Å bruke digitale verktøy til å utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering l Tegneverktøy –Alle mulige modeller, atomer og atommodeller, strømkretser l Formeleditor –Skrive formler og reaksjonslikninger

7 Diagrammer l Linjediagram – for å vise data som forandrer seg over tid l Sektordiagram – for å vise hvor stor del noe er av en helhet l Søylediagram – for frekvenser l Punktdiagram (xy) for å tegne grafer i et koordinatsystem

8 Formeleditor l Se ressurs lenket opp fra undervisningsplanen på memex.hio.no l Ligger tilgjengelig i Word under fanen ”Sett inn” – ”Symboler” – ”Formel” l Når formelfeltet er aktivt får du tilgang til det kontekstavhengige verktøyet ”Formelverktøy” med fanen ”Utforming”

9 Tegneverktøy l Ligger tilgjengelig under fanen ” Sett inn” – ”Illustrasjoner” – ”Figurer” l Velg figur og tegne den ved å holde venstre musetast nede, slipp når figuren er ferdig l Når figuren er aktiv får du tilgagn til det kontekstavhengige verktøyet ” Tegneverktøy” med fanen ”Format” l Gruppering lar deg gjøre flere små figurer til en enhet l Rekkefølge lar deg bestemme om figurer skal ligge over/under hverandre

10 Hovedområder 8.-10. trinn l Forskerspiren l Mangfold i naturen l Kropp og helse l Verdensrommet l Fenomener og stoffer l Teknologi og design

11 Nettressurser l Gå to sammen og noter nettressurser du kjenner til /har brukt –til forberedelse av undervisning –i undervisningen med elever l Notere erfaringer du har med den enkelte ressurs l Knytt den til ett av hovedområdene

12 Forskerspiren NettressursErfaring

13 Mangfold i naturen NettressursErfaring

14 Kropp og helse NettressursErfaring

15 Verdensrommet NettressursErfaring

16 Fenomener og stoffer NettressursErfaring

17 Teknologi og design NettressursErfaring

18 Nettressurser –http://www.naturfag.no/http://www.naturfag.no/ –http://moava.org/http://moava.org/ –periodesystemet.no –viten.no –Sammenligne isen i Polhavet: »http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh –www.youtube.com »Klimaskolen.no –http://www.youtube.com/watch?v=bW2FZ3jZyTI –http://www.youtube.com/watch?v=sSFvU75AjBI –http://www.youtube.com/watch?v=52KLGqDSAjo –http://www.youtube.com/w atch?v=K1rRvExSuCchttp://www.youtube.com/w atch?v=K1rRvExSuCc

19 Neste gang l Torsdag 22.04 l Foreløpig forslag til innhold: –Photostory/Windows Moviemaker for dokumentasjon av naturfagsforsøk evt observasjoner eller annet –Ta med egne bilder på kamera eller lignende l Takk for i dag 


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo IKT i naturfag Skedsmo 11. mars 2010 Tonje Hilde Giæver (memex.hio.no)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google