Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å ta opp uroen Den vanskelige samtalen -å kunne ta opp uroen for et barn med foreldre og ulike hjelpeinstanser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å ta opp uroen Den vanskelige samtalen -å kunne ta opp uroen for et barn med foreldre og ulike hjelpeinstanser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å ta opp uroen Den vanskelige samtalen -å kunne ta opp uroen for et barn med foreldre og ulike hjelpeinstanser.

2 Program for dagen presentasjonsrunde forventninger? Hvor kommer ”Å ta opp uroen” fra? Hva er kommunens mål? erfaringskonsulenter intervjuer og forteller. Hva er uro? – en samtale. lunsj kl.12-13 Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

3 …videre program for dagen Refleksjonsrunde To tenkte tilfeller av møter. Hva er det vi trenger å være bevisst på? 1. Noe om dialog. 2. Skjema for metoden. Tegne og forklare. 3. Noe om å tolke vs beskrive 4. Noe om støtte og kontroll Pause 15 min Vi prøver oss med skjema. oppsummere dagen og fylle ut evalueringsskjema Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

4 ”Byråkratiet er oppdelt i sektorer, hverdagslivet er det ikke” Tom Erik Arnkil Forskning har vist at det eksisterer en” vent og se” holdning. Det finnes barrierer mot å gripe inn. Usikkerhet om hvordan en skal gripe inn er ofte årsaken, og usikkerhet rundt hvem som har ansvaret. En bekymring og en dårlig magefølelse overfor et barn indikerer ofte at det er noe vondt i barnets liv. Hvem har ansvaret for å gjøre noe da? Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

5 Tom Erik Arnkil finsk professor i sosialpolitikk ansatt i Finlands helsedirektorat tidligere lærer Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

6 www.kristiansand.kommune.no/uroen Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

7 en definisjon… Å ta opp uroen er en metode, utvikling av en holdning og læring av et dialogisk språk som kan brukes av ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner og andre profesjonelle for tidlig å ta opp sin opplevde uro for et barn med deres foreldre, før barnet eventuelt utvikler mer alvorlige problemer. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

8 Har du noensinne vært i uroens gråsone? Dersom du  vet eller aner, at det er andre instanser i kontakt med barnet/familien.  antar/forstår at utviklingen ikke går i riktig retning  ønsket at du hadde mer ressurser  kjenner at du ikke helt vet hva som pågår  erfarer at andres handlinger påvirker dine muligheter  ønsket å ha bedre kontroll over helheten Da er du i uroens gråsone. Uroopplæring Kristiansand kommune

9 Etiske prinsipper for tidlig innsats. -tidlig åpent samarbeid Det er aldri for tidlig å være åpen. Det er aldri for tidlig å åpne for samarbeid. Det er aldri for tidlig å åpne for dialog. Uroopplæring Kristiansand kommune

10 Kristiansand kommunes mål Bidra til å styrke ansattes kompetanse i å ta opp sin uro overfor barn med barnets foreldre på et tidligst mulig tidspunkt slik at foreldre og nettverk involveres på en respektfull måte. Legge til rette for at fagfolk fra ulike tjenester for barn og unge utvikler felles forståelse og språk som grunnlag for å styrke det tverretatlige samarbeidet. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

11 Hva er ”Å ta opp uroen”? En metode for oss som jobber med barn, unge og familier. En måte å tenke på Tar utgangspunkt i egen uro/ bekymring…. Metoden er anerkjennende og støttende Hovedtanken er å fremme dialog og samarbeid Finsk modell, brukes i Søndre Nordstrand/Oslo Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

12 Flytte fokus…. Fra egenskaper ved barnet til egen uro: ”Jeg er urolig…” Fra objekt til subjekt. Vi ser alle verden ut fra vårt eget ståsted. Fra monolog til dialog. Fra å presentere en løsning, til å be om hjelp til å redusere uro. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

13 Målet! Det handler om at barnet/ungdommen/familien/den voksne… ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger i fellesskap med deg som har en uro. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

14 Å ta opp uro. Tankegang, mer enn en metode. Hjelp av URO-skjema. Skjemaet er et verktøy til å forberede, gjennomføre og etterarbeide samtalen. Brukes i foreldresamtaler, elevsamtaler, klientsamtaler, mellom kollegaer. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

15 …videre program for dagen Refleksjonsrunde To tenkte tilfeller av møter. Hva er det vi trenger å være bevisst på? – 1. Noe om dialog. 2. Skjema for metoden. Tegne og forklare. 3. Noe om tolke vs beskrive 4. Noe om støtte og kontroll Pause 15 min Vi prøver oss med skjema. oppsummere dagen og fylle ut evalueringsskjema Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

16 DIALOG i urosamtaler

17 Dialogisme Uroprosjektet tar utgangspunkt i dialogismen (Bakhtin) Dialog er både en måte å tenke og arbeide på. Grunnholdning: - vi er alle er født dialogiske - vi utvikler og endrer oss i samhandling og kontakt med andre mennesker.

18 Uro kan føre til monolog Når uro oppstår, oppstår også fristelsen for å ta kontroll. Jeg ønsker å kontrollere hva de andre skal gjøre. Jeg opplever å ha dårlig tid og ønsker endring ”her og nå” Jeg glemmer å lytte… Møter blir ”krigssoner” med spørsmål om fordeling av ansvar og skyld.

19 Ulike stemmer Ytre stemmer Indre stemmer Alle stemmene er like verdifulle Bidrar til å skape ny felles forståelse

20 Uro handler om å fostre dialog Prøv å lytte slik at den andre får lyst til å snakke, prøv å snakke så den andre får lyst til å lytte. Hvis du er urolig, ta det opp –men gjør det slik at du fostrer mulighetene, mulighetene for dialog og mulighetene for løsning/hjelp

21 Monologisk fase Alle får mulighet til å komme med sin versjon av historien Ikke avbryt eller still kritiske spørsmål Vis at du er interessert Mål: formidle at alles synspunkt er et viktig bidrag i samtalen

22 Dialogisk fase Legg merke til det som blir sagt Gi respons på det som blir sagt Tilby nyanser eller nye perspektiver Sirkulære spørsmål Gjenta ordrett Bruk åpne spørsmål Refleksjon

23 Sokrates-om dialog Lytt til den andre Vær tålmodig Snakk rett ut Slå ikke umiddelbart fast din egen mening Stol på tvilen din Tenk langsomt Vær åpen for å endre din egen oppfatning

24 Tilstedeværelse Vær til stede i samtalen Hør foreldrenes fortelling Følg foreldrenes fortelling Gi respons Husk: langsomhet og pauser

25 Uro skjema. Delt i 3 deler: Del A – skal du fylle ut når du skal velge tilfelle, når du planlegger å bearbeide hvordan du skal ta opp det som bekymrer deg. Del B – skal du fylle ut når du holder på å forberede deg til møte med andre voksne personer som er viktig for barnet. Del C – skal fylles ut så raskt som mulig etter møte. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

26 Lat Sint Lei seg Aggressiv Skuffet Glad osv Hvordan kan vi vite at noen er: Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

27

28 Hva betyr det å beskrive vs å tolke Konkret og tydelig beskrivelse av situasjoner og hendelser/atferd. Å fortelle det vi kan se med øynene og høre med ørene. Det du kan ta bilde av med kamera, eller ta opp på bånd. Å tolke er å fortelle om det vi tror foregår inni den andre. Din bedømmelse av hvordan den andre er. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

29 Hvorfor beskrive konkret? Vanskelig å finne løsninger når uroen er utydelig. Det er enklere for foreldre/den andre å danne seg et bilde av hva som bekymrer deg. Klargjørende for seg selv hva uroen består av. Det er enklere å finne tiltak/løsninger sammen. Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

30 Beskrive vs tolke Fra å snakke om problem, til å snakke om en subjektiv følelse av uro Stille til samtale uten å ha en definert problemstilling på forhånd Snakke om uroen uten å ha en skjult agenda Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

31 Uroopplæring Kristiansand kommune Å trene folk i å gjøre noe de allerede gjør… Selv om å ta opp uroen er en enkel handling, ligger det mye i den. Vi trenger å kurses for å få styrke til å gjennomføre noe så enkelt. Styrken i å ta opp uroen vil fremme dialogen: Hvordan kan vi ta opp vår uro på en måte som er ”litt annerledes” - på en måte som gir oss muligheten til å fortsette (fortsette dialogen, fortsette å hjelpe)

32 To og to: 1. På hvilken måte kan du i din arbeidshverdag være en støtte for barn og foreldre? 2. Hva er det viktig for deg å ha kontroll på ovenfor de barna du har ansvar for i din arbeidshverdag? 3. Finner du noe sammenfallende i svaret på disse to spørsmålene? Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

33 Støtte-kontroll Ved å støtte kan vi bidra til å opprettholde pågående prosesser for å oppnå en forandring - eller forhindre en ikke ønsket utvikling. Kontroll innebærer at en setter grenser for en pågående prosess for å kunne forandre en ikke ønsket situasjon eller for å prøve å få til en ønsket forandring Uro opplæring Kristiansand kommune/SSHF

34 Uroopplæring Kristiansand kommune Uro handler om å fostre dialog.. Prøv å lytte slik at den andre får lyst til å snakke, prøv å snakke så den andre får lyst til å lytte. Hvis du er urolig, ta det opp –men gjør det slik at du fostrer mulighetene, mulighetene for dialog og mulighetene for løsning/hjelp

35 Evaluering Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

36 Etiske prinsipper for tidlig innsats. -tidlig åpent samarbeid Det er aldri for tidlig å være åpen. Det er aldri for tidlig å åpne for samarbeid. Det er aldri for tidlig å åpne for dialog. Uroopplæring Kristiansand kommune

37 Lykke til ! Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012


Laste ned ppt "Å ta opp uroen Den vanskelige samtalen -å kunne ta opp uroen for et barn med foreldre og ulike hjelpeinstanser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google