Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan Onsdag 11. juni 2008 – Felix konferansesenter, Aker Brygge BYDEL ALNA: Personalpolitisk plan vedtatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan Onsdag 11. juni 2008 – Felix konferansesenter, Aker Brygge BYDEL ALNA: Personalpolitisk plan vedtatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan Onsdag 11. juni 2008 – Felix konferansesenter, Aker Brygge BYDEL ALNA: Personalpolitisk plan vedtatt BU 18.12.2007 Arbeidsform Prosessen Forankring og implementering

2 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Utgangspunkt for arbeidet Ønske om –å utvikle en bydel med myndiggjorte medarbeidere med fokus på nærvær, som et grunnlag for et godt arbeidsmiljø. –å skape en tydelig og handlingsdyktig organisasjon –å beholde seniorene til ordinær pensjonsalder –å speile bydelens befolkning i virksomheten –Likestillingstiltak Kvalitetskommuneprogrammet Ikke utarbeidet noe nytt etter bydelsreformen

3 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Utviklingsverksted som arbeidsform Positiv erfaring fra KS-UKE Få med flest mulig ansatte i prosessen Ønske om at ansatte tidlig skulle ha et eierforhold til planen Mulighet for en kreativ prosess

4 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Valg av tema: Nærværsarbeid Medarbeiderskap Seniorpolitikk Inkludering

5 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Visjon: Mangfold, muligheter og glede Verdier: BRER Prinsipper: Lek Redd dagen for kunden Vær til stede Velg væremåte Mål for dagen: Hyggelig arbeidsøkt Kreativiteten skal blomstre 5 tiltak for dagens tema Deltakere: Ca. 25 ansatte pr. verksted, fordelt på ansatte med ulik alder, kjønn og etnisk bakgrunn og som representerte tillitsvalgte, VO, ledere og faglærte/ufaglærte ansatte Om utviklingsverkstedene:

6 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Vi har vektlagt: Visjon Verdier: B R E R –Brukerorientering, respekt, engasjement og redelighet ”Prinsipper” for væremåte Mål for dagen ”Uhøytidlig” arbeidsgruppe slår an tonen

7 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 FIRE PRINSIPPER FOR VÆREMÅTE I HVERDAGEN: Lek Dette handler om å ha det morsomt, gleden over å være spontan og kreativ. ”La jobben bli en lek” bringer fram smil og latter. Gjør dagen ekstraordinær for folk Dette handler om å gjøre noe spesielt for kolleger og tjenestemottakere. Vær til stede Dette handler om å være fullstendig konsentrert om øyeblikket og den personen eller den oppgaven du holder på med. Velg væremåte Dette handler om å velge sin egen atferd, akseptere fullt ut ansvaret for egne valg. Å utvise positiv atferd er en bestemmelse vi alle tar hele tiden.

8 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Mål for dagen Hyggelig arbeidsøkt Kreativiteten blomstrer 5 tiltak foraktuelt tema

9 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Program for utviklingsverkstedene Mål for dagen Innføring i arbeidet med personalpolitisk plan hittil og videre Rollespill av prosjektgruppa over aktuelt tema ”Tre små fisk” Filmen ”Fish” (om å ha det bra på jobben) Gruppearbeid – Beskrivelse av drømmesituasjonen på aktuelt område

10 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Program for utviklingsverkstedene, forts. Lunsjbuffet – istandgjort av prosjektgruppa Gruppearbeid – Forslag til tiltak Presentasjon ”Kunstutstilling med noe sprudlende i glassene.....” ”Kjøp” av tiltak og oppsummering i plenum

11 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Tilbakemeldinger: NÆRVÆRSARBEID Fin dag – godt å snakke med andre med samme fag og på tvers Flott initiativ Nyttig å være sammen med ansatte fra andre tjenester Det er fint og godt å være her Fin gjennomføring – en flott dag Jeg er stolt av å være utvalgt til dette En flott intro til temaet Den aller beste arbeidsdagen i hele min yrkeskarriere MEDARBEIDERSKAP En spennende dag Fint å treffe nye folk Fornøyd med egen innsats Vi har vært flinke til å diskutere En dyktig prosjektgruppe Flott å kunne ha påvirkningsmuligheter i forb. med personalpolitisk plan Hyggelig å samarbeide med folk fra andre tjenester Glimrende lederskap God atmosfære; behagelig stemning, god musikk og jordbær God dramaturgi, godt gjennomtenkt innhold....... Det beste bydelen har gjort noensinne

12 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Diskusjoner Hvordan gjennomføre utviklingsverkstedene Rollespill til hvert utviklingsverksted Sammenslåing av inkludering og likestilling Hvordan utforme planen (tekst) Utforming av strategier og tiltak (tekst)

13 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Ha er vi mest fornøyd med? Valg av utviklingsverksteder som metode Form på UV: Foredrag, rollespill, sang, film, gruppearbeid, kunstutstilling! Meget godt samarbeid i partsammensatt prosjektgruppe Ca. 100 ansatte er direkte medansvarlig

14 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Vi har fått gode tilbakemeldinger på prosessen. Hvorfor har vi opplevd prosessen så vellykket?

15 Oslo kommune Bydel Alna Suksessfaktorer Metoden med utviklingsverksteder Fulgte prinsippene for væremåte i utviklingsverkstedene Partssammensatt prosjektgruppe: 3 fra personal og 2 tillitsvalgte pluss HVO Uhøytidelig, variert og engasjert prosjektgruppe God dramaturgi (rekkefølge og variasjon)

16 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Forankring Deltakelse i utviklingsverkstedet KS-UKE ble behandlet i bydelens ledergruppe og MBU før oppstart 100 ansatte har kommet med forslag til vedtak Utkast til plan fremlagt til høring i –AMU og MBU –Politikere –Resultatenhetsledere m/TV og VO Behandling og vedtak i AMU, MBU og BU

17 Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan, Felix konferansesenter 11. juni 2008 Implementering Bydelens lederteam og enhetsledere: –Gjenomgang av planen og utviklingsverksted for utarbeidelse av implementeringsplan i enhetene Øvrige ledere med personalansvar: –Informasjon og gjennomgang (2 seanser) Tjenestestedene: –Hvert tjenestested har hatt gjennomgang av planen Alle ledere: –Spesielt opplegg for medarbeiderskap for alle ledere med personalansvar - utviklingsverksted (3 seanser) Resultatenhetene –Rullerende årlig handlingsplan frem til 2011

18 Oslo kommune Bydel Alna Takk for oss!


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Alna Personalpolitisk handlingsplan Onsdag 11. juni 2008 – Felix konferansesenter, Aker Brygge BYDEL ALNA: Personalpolitisk plan vedtatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google