Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet MIGRASJONSHELSE ? ved Flyktningekontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet MIGRASJONSHELSE ? ved Flyktningekontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet MIGRASJONSHELSE ? ved Flyktningekontoret

2 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Flyktningteamet Psykisk helsetjeneste for barn og unge, PSBU er et lavterskeltilbud til barn, unge, deres foreldre og samarbeidspartnere. Målgruppen for flyktningteamet er bosatte flyktningbarn og -ungdommer i alderen 0-20 år i inntil tre år etter bosetting, som er i risiko for å utvikle psykiske vansker. Målet er å fremme psykisk helse hos barn og unge med flyktningbakgrunn. Vi tilbyr universelle, selekterte og indikerte tiltak etter behov. Hva kan vi tilby? Kartlegging av psykisk helse og stabilisering av traumesymptomer Samtaler individuelt og i familier Foreldreveiledning individuelt og i gruppe Samtalegrupper rundt migrasjon, sosial kompetanse, krig og flukt Sikre deltakelse i stabiliserende fritidsaktiviteter og nettverksarbeid Undervisning til samarbeidspartnere

3 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Gang i vårt arbeid Melding om bosetting Flyktningekontoret - alle nye flyktningebarn Henvisning fra brukere / samarbeidspartnere Info om vår tjeneste – Hjemmebesøk Kartleggingssamtaler barnas psykiske helse og trivsel foreldre – barn forhold resilience og risikofaktorer Oppfølging Individuelle samtaler, foreldreveiledning, grupper, koordinering, ansvarsgruppe, henvisning/samarbeid BUP

4 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Hvem er flyktningebarna vi møter Fra områder m krig, konflikter, undertrykking, svært vanskelige/utrygge forhold Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia, Eritrea, Palestina, Kongo, Somalia, Burma… kommer sammen m 1 el begge foreldre / til familiegjenforening m foreldre, ev annen familie Søker beskyttelse for liv og helse i Norge / gjennom FN

5 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Flyktningebarns bakgrunn Traumatiserende opplevelser (krig, flukt, mottak) Relasjonsbrudd – sorg, savn Traumatiserte foreldre Nytt språk - kommunikasjonsvansker Liten kompetanse på norske forhold Strukturelle hindringer (økonomi, bolig…) Foreldre m mange belastninger Bekymring ift personer, forhold i hjemlandet

6 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune JANUS Hjemland – Norge fortid - framtid

7 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune JANUS

8 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Barns reaksjoner Forvirra, ukonsentrert (språk, kultur, forventninger,lojalitet) Engstelig og tilbaketrukket Tisse på seg Sinne, utagering Lite lekekompetanse OBS hvis dette varer !!! Letta, glade over å komme i bhg og leike m andre barn – og få være i aktivitet i trygge og forutsigbare rammer !

9 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Foreldre i nytt land Er det ikke bra nok det jeg gjør ? Må jeg begynne å gjøre alt med barna mine sånn som nordmenn ? Hvis jeg ikke kan slå barna mine, blir kanskje barna egoister ? Barna blir syke i barnehagen, får ikke varm mat, gråter, hadde våt bleie når jeg henta …. Det er ikke lett å bli kjent med nordmenn

10 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Vanlige reaksjoner på eksilsituasjonen 4 FASER Sjokk – positiv innstilling Reaksjon – sterke negative følelser Reparasjon – pendler mellom pos og neg Nyorientering - integrering

11 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune OBS AVMAKT Sårbarhet for avmaktssituasjoner Status, posisjon – endringer i familiestrukturene v migrasjon ? Sårbarhet for stress

12 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Hva vet vi fra forskning Hvordan man blir mottatt i det nye landet og den sosiale situasjonen, er viktigere for den langsiktige helsen, enn det man har med seg av opplevelser fra krig og flukt (Stockholmsundersøkelse). Det er en sammenheng mellom arbeidsløshet, dårlig eller manglende familienettverk, utdanning og grad av symptomer (Birgit Lie) Hvis man blir utsatt for diskriminering gir det en økt sjanse for dårlig sosial tilpasning( Montgomery, Danmark)

13 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Hva betyr noe Psykiatrisk behandling er viktig for enkelte med store behov. Det beskytter å få en god venn både fra eget etnisk nettverk og fra det nye hjemlandet Sosiale innsatser, god skole/barnehage, fritid, trygg barneomsorg er viktigst for flertallet.

14 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune PSBU, Flyktningeteamet jobber med Kartlegging (imdi midler?) Stabilisering Resiliensfaktorer Psyko-edukasjon Migrasjonsprosesser Samspillstøtte (marthe-meo, icdp) Nettverk

15 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Hva hjelper / forebygger Å oppleve å være velkommen ! Å bli møtt på en likeverdig måte Å bli møtt med positive forventninger Å få god saklig informasjon, i porsjoner, gjerne gjentatt Gode pedagoger i bhg og skole!!! Trygg og forutsigbar hverdag Kontakt med egen/foreldres kultur (språk) Barn i sentrum midlene Utstyrsboden

16 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Tips til foreldresamarbeid Høflig, vennlig, inkluderende OG tydelig Vis interesse for akkurat disse barna og foreldre – ikke som representanter for etnisk, religiøs eller politisk gruppe ! Vis interesse for disse personenes bakgrunn, erfaringer, kompetanse, musikk, kultur, religion, tradisjoner Dialog kan være uvant – gi det tid

17 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune forts Muntlig info !!! tydelige forventninger god begrunnelse respektfull vennlig form/tone Hvis skriftlig info – enkelt! m mange og gode illustrasjoner + muntlig gjennomgang/forklaring Å være god modell i møte med barna, foreldre

18 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune forts NB! TOLK (velg m omhu - språk, person, relasjon) Hvis vanskelige temaer/samtaler velg også ansatt m omhu (posisjon, ansvar, relasjon)

19 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Kultur og migrasjon Ikke ha kontakt m egen kultur Ikke ha kontakt m norsk kultur ISOLERING Ikke ha kontakt m egen opprinnelseskultur Vil bli mest mulig norsk ASSIMILERING Har kontakt m egen kulturell tilhørighet Søker ikke kontakt m norsk samf/kultur SEGREGERING Opprettholder kontakt m egen kultur Søker kontakt m norsk samf/kultur INTEGRERING

20 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

21 Ulike verdier i syn på barn og oppdragelse MODERNE INDIVIDUALISTISK TRADISJONELL KOLLEKTIVISTISK Karsten Hundeide

22 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune MODERNE INDIVIDUALISTISK TRADISJONELL KOLLEKTIVISTISK Ansikt-til-ansikt dialogLite snakking med barnet. Mye kroppskontakt Foreldre mindre tid fysisk sammen med spebarnet. Sover adskilt. Sammen med barnet nesten hele tiden. Spebarnet sover sammen med foreldrene Samspill – den voksne tilpasser seg barnet Voksne leker ikke med barn. Barn leker med barn. RosAnerkjennelse formidles indirekte Kommunikasjonen er regulerende Barn forventes å ta initiativ Stille spørsmål Barn tar sjelden initiativ De svarer når de blir spurt, observerer og lytter. Barn har få faste oppgaver Leker Barn har faste oppgaver og har ansvar for familien sin SelvstendighetLydighet, respekt og lojalitet Små forskjeller i oppdragelsen av jenter og gutter Store forskjeller i oppdragelsen av jenter og gutter

23 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Viktige spørsmål / info Sykdom Feber – termometer Hva er symptomer på alvorlig sjukdom her Fastlege, legevakt, helsestasjon, sykehus….

24 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Kosthold – mors stolthet Hva er næringsrikt av det de spiser/gir barna ! Hva mangler ev Hvordan finne det sunne i butikken Sukker sukker sukker (kjeks som smokk)….. Melk melk melk – flaske flaske flaske

25 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Hvordan få barna til å spise ????? –Tegn på sunne barn – robuste barn (status, verdier) –Bekymringer ift for lite næring (krig, fattigdomserfaringer) –Mors ansvar (den gode mor, svigermor ) –Små barn skal ikke gråte –Den krevende trøsten (slitne, deprimerte ….) –Mating – spise selv (uvant) HUSK Å GI NOE I STEDENFOR, DERSOM NOE SKAL TAS BORT / ENDRES – FORSLAG BØR SKREDDERSYS! TENK KONTEKST !

26 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Barnehage For noen avlastning og ser at det er viktig forberedelse til skole – tillitt til de ansatte (noen ganger for stor tillitt - autoritetslojale?) For noen trigge utrygg tilknytning, ikke nok info om bhg, ikke tillitt til de ansatte, vektlegger ulike verdier i daglig omsorg med spes de minste barna

27 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune ”Toneangivende øyeblikk” Det ALLER FØRSTE MØTET med Den ansatte i barnehagen Læreren Helsesøster Legen (Loveleen Rihel Brenna)

28 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune FØRST & FREMST MENNESKE ! Fokuser på det som binder oss sammen som mennesker – det som er likt mer enn det som er ulikt Snakk om SOSIALISERING – ikke integrering – barna sosialiseres ! (Loveleen Rihel Brenna)

29 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Tips om kilder www.imdi.no Johannes Læringssenter, Stavanger Karsten Hundeide UiO; ”Når omsorgsverdier kommer i konflikt” Migrasjonspedagogikk HIO Tolkebruk i Bærum kommune, tolketjenesten Loveleen Brennas bøker Mustafa Can: ”Tett inntil dagene”


Laste ned ppt "Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet MIGRASJONSHELSE ? ved Flyktningekontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google