Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet
MIGRASJONSHELSE ? ved Flyktningekontoret Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

2 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Psykisk helsetjeneste for barn og unge, PSBU er et lavterskeltilbud til barn, unge, deres foreldre og samarbeidspartnere. Målgruppen for flyktningteamet er bosatte flyktningbarn og -ungdommer i alderen 0-20 år i inntil tre år etter bosetting, som er i risiko for å utvikle psykiske vansker. Målet er å fremme psykisk helse hos barn og unge med flyktningbakgrunn. Vi tilbyr universelle, selekterte og indikerte tiltak etter behov. Hva kan vi tilby? Kartlegging av psykisk helse og stabilisering av traumesymptomer Samtaler individuelt og i familier Foreldreveiledning individuelt og i gruppe Samtalegrupper rundt migrasjon, sosial kompetanse, krig og flukt Sikre deltakelse i stabiliserende fritidsaktiviteter og nettverksarbeid Undervisning til samarbeidspartnere Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

3 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Gang i vårt arbeid Melding om bosetting Flyktningekontoret - alle nye flyktningebarn Henvisning fra brukere / samarbeidspartnere Info om vår tjeneste – Hjemmebesøk Kartleggingssamtaler barnas psykiske helse og trivsel foreldre – barn forhold resilience og risikofaktorer Oppfølging Individuelle samtaler, foreldreveiledning, grupper, koordinering, ansvarsgruppe, henvisning/samarbeid BUP Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

4 Hvem er flyktningebarna vi møter
Fra områder m krig, konflikter, undertrykking, svært vanskelige/utrygge forhold Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia, Eritrea, Palestina, Kongo, Somalia, Burma… kommer sammen m 1 el begge foreldre / til familiegjenforening m foreldre, ev annen familie Søker beskyttelse for liv og helse i Norge / gjennom FN Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

5 Flyktningebarns bakgrunn
Traumatiserende opplevelser (krig, flukt, mottak) Relasjonsbrudd – sorg, savn Traumatiserte foreldre Nytt språk - kommunikasjonsvansker Liten kompetanse på norske forhold Strukturelle hindringer (økonomi, bolig…) Foreldre m mange belastninger Bekymring ift personer, forhold i hjemlandet Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

6 JANUS Hjemland – Norge fortid - framtid
Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

7 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
JANUS Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

8 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Barns reaksjoner Forvirra, ukonsentrert (språk, kultur, forventninger,lojalitet) Engstelig og tilbaketrukket Tisse på seg Sinne, utagering Lite lekekompetanse OBS hvis dette varer !!! Letta, glade over å komme i bhg og leike m andre barn – og få være i aktivitet i trygge og forutsigbare rammer ! Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

9 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Foreldre i nytt land Er det ikke bra nok det jeg gjør ? Må jeg begynne å gjøre alt med barna mine sånn som nordmenn ? Hvis jeg ikke kan slå barna mine, blir kanskje barna egoister ? Barna blir syke i barnehagen, får ikke varm mat, gråter, hadde våt bleie når jeg henta …. Det er ikke lett å bli kjent med nordmenn Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

10 Vanlige reaksjoner på eksilsituasjonen
4 FASER Sjokk – positiv innstilling Reaksjon – sterke negative følelser Reparasjon – pendler mellom pos og neg Nyorientering - integrering Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

11 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
OBS AVMAKT Sårbarhet for avmaktssituasjoner Status, posisjon – endringer i familiestrukturene v migrasjon ? Sårbarhet for stress Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

12 Hva vet vi fra forskning
Hvordan man blir mottatt i det nye landet og den sosiale situasjonen, er viktigere for den langsiktige helsen, enn det man har med seg av opplevelser fra krig og flukt (Stockholmsundersøkelse). Det er en sammenheng mellom arbeidsløshet, dårlig eller manglende familienettverk, utdanning og grad av symptomer (Birgit Lie) Hvis man blir utsatt for diskriminering gir det en økt sjanse for dårlig sosial tilpasning( Montgomery, Danmark) Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

13 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Hva betyr noe Psykiatrisk behandling er viktig for enkelte med store behov. Det beskytter å få en god venn både fra eget etnisk nettverk og fra det nye hjemlandet Sosiale innsatser, god skole/barnehage, fritid, trygg barneomsorg er viktigst for flertallet. Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

14 PSBU, Flyktningeteamet jobber med
Kartlegging (imdi midler?) Stabilisering Resiliensfaktorer Psyko-edukasjon Migrasjonsprosesser Samspillstøtte (marthe-meo, icdp) Nettverk Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

15 Hva hjelper / forebygger
Å oppleve å være velkommen ! Å bli møtt på en likeverdig måte Å bli møtt med positive forventninger Å få god saklig informasjon, i porsjoner, gjerne gjentatt  Gode pedagoger i bhg og skole!!! Trygg og forutsigbar hverdag Kontakt med egen/foreldres kultur (språk) Barn i sentrum midlene Utstyrsboden Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

16 Tips til foreldresamarbeid
Høflig, vennlig, inkluderende OG tydelig Vis interesse for akkurat disse barna og foreldre – ikke som representanter for etnisk, religiøs eller politisk gruppe ! Vis interesse for disse personenes bakgrunn, erfaringer, kompetanse, musikk, kultur, religion, tradisjoner Dialog kan være uvant – gi det tid Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

17 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
forts Muntlig info !!! tydelige forventninger god begrunnelse respektfull vennlig form/tone Hvis skriftlig info – enkelt! m mange og gode illustrasjoner + muntlig gjennomgang/forklaring Å være god modell i møte med barna, foreldre Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

18 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
forts NB! TOLK (velg m omhu - språk, person, relasjon) Hvis vanskelige temaer/samtaler velg også ansatt m omhu (posisjon, ansvar, relasjon) Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

19 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Kultur og migrasjon Ikke ha kontakt m egen kultur Ikke ha kontakt m norsk kultur ISOLERING Ikke ha kontakt m egen opprinnelseskultur Vil bli mest mulig norsk ASSIMILERING Har kontakt m egen kulturell tilhørighet Søker ikke kontakt m norsk samf/kultur SEGREGERING Opprettholder kontakt m egen kultur Søker kontakt m norsk samf/kultur INTEGRERING Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

20 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

21 Ulike verdier i syn på barn og oppdragelse
MODERNE INDIVIDUALISTISK TRADISJONELL KOLLEKTIVISTISK Karsten Hundeide Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

22 MODERNE INDIVIDUALISTISK TRADISJONELL KOLLEKTIVISTISK
Ansikt-til-ansikt dialog Lite snakking med barnet. Mye kroppskontakt Foreldre mindre tid fysisk sammen med spebarnet. Sover adskilt. Sammen med barnet nesten hele tiden. Spebarnet sover sammen med foreldrene Samspill – den voksne tilpasser seg barnet Voksne leker ikke med barn. Barn leker med barn. Ros Anerkjennelse formidles indirekte Kommunikasjonen er regulerende Barn forventes å ta initiativ Stille spørsmål Barn tar sjelden initiativ De svarer når de blir spurt, observerer og lytter. Barn har få faste oppgaver Leker Barn har faste oppgaver og har ansvar for familien sin Selvstendighet Lydighet, respekt og lojalitet Små forskjeller i oppdragelsen av jenter og gutter Store forskjeller i oppdragelsen av jenter og gutter Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

23 Viktige spørsmål / info
Sykdom Feber – termometer Hva er symptomer på alvorlig sjukdom her Fastlege, legevakt, helsestasjon, sykehus…. Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

24 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Kosthold – mors stolthet Hva er næringsrikt av det de spiser/gir barna ! Hva mangler ev Hvordan finne det sunne i butikken Sukker sukker sukker (kjeks som smokk)….. Melk melk melk – flaske flaske flaske Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

25 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Hvordan få barna til å spise ????? Tegn på sunne barn – robuste barn (status, verdier) Bekymringer ift for lite næring (krig, fattigdomserfaringer) Mors ansvar (den gode mor, svigermor ) Små barn skal ikke gråte Den krevende trøsten (slitne, deprimerte ….) Mating – spise selv (uvant) HUSK Å GI NOE I STEDENFOR, DERSOM NOE SKAL TAS BORT / ENDRES – FORSLAG BØR SKREDDERSYS! TENK KONTEKST ! Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

26 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Barnehage For noen avlastning og ser at det er viktig forberedelse til skole – tillitt til de ansatte (noen ganger for stor tillitt - autoritetslojale?) For noen trigge utrygg tilknytning, ikke nok info om bhg, ikke tillitt til de ansatte, vektlegger ulike verdier i daglig omsorg med spes de minste barna Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

27 ”Toneangivende øyeblikk”
Det ALLER FØRSTE MØTET med Den ansatte i barnehagen Læreren Helsesøster Legen (Loveleen Rihel Brenna) Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

28 FØRST & FREMST MENNESKE !
Fokuser på det som binder oss sammen som mennesker – det som er likt mer enn det som er ulikt Snakk om SOSIALISERING – ikke integrering – barna sosialiseres ! (Loveleen Rihel Brenna) Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune

29 Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune
Tips om kilder Johannes Læringssenter, Stavanger Karsten Hundeide UiO; ”Når omsorgsverdier kommer i konflikt” Migrasjonspedagogikk HIO Tolkebruk i Bærum kommune, tolketjenesten Loveleen Brennas bøker Mustafa Can: ”Tett inntil dagene” Flyktningteamet, PSBU, Bærum Kommune


Laste ned ppt "Flyktningteamet, PSBU Fra 1.oktober: del av nyopprettet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google