Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem
Komité for helse og sosial i Bergen bystyre Retten til enerom og retten til å bo sammen. Hvilke valg har sykehjemsbeboeren? Hva er kommunens praksis etter ensengs-reformen? 2. og 3. april 2008 Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB Kavlis forskningssenter for demens Bergen Røde Kors sykehjem

2 1. Ledige senger I et brev ( ) gjør Bergen Røde Kors sykehjem Bergen Kommune oppmerksom på at BRKS i dag kan tilby 24 ledige plasser Noen pasienter har valgt å dele rom fortsatt med en nabopasient Konsekvensen er at vi må holde et annet rom ledig Andre ledige plasser oppstår pga. av store dobbeltrom, som nå brukes som enerom.

3 ENSENGS-REFORM FORDELER
VELDIG BRA! For pasienter, pårørende, ansatte Store fordeler Privat atmosfære, intimitet, ro – også om natten Mer plass til hjelpemidler Individuell innredning Bedre hygiene, evt. mindre infeksjoner/eget bad Bedre arbeidsvilkår

4 ENSENGS-REFORM Ulemper
Pasienter må ha lov til å velge Flere demente ”har det bedre” med å bo sammen, mindre ensomhet, angst, mer trygghet Store arealer med få pasienter og lite personal Gangavstand tre-dobblet Det er lettere å ta vare på 180 pasienter i 90 rom enn på 180 pasienter i 180 rom Dårlig utnytelse av ressurser og plass 21 dobbeltrom på BRKS

5 NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester Kapitel Bygningsmessige krav Hovedreglen er at soverommene skal være enerom, men at det kan og bør innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen Det er viktig at rommene har en form å gjør det mulig å møblere rommet hjemmelig

6 Mestring, muligheter og mening St.meld. 25
3.4 AKTIV OMSORG 3.4.1 KLARERE ANSVAR FOR AKTIVITET OG SOSIALE TILTAK Regjeringen vil understreke at lovgivningen gir personer med behov for omsorgstjenester rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Helse- og omsorgsdepartementet vil i rundskriv presisere det kommunale ansvaret for å organisere og dimensjonere tjenestene etter sosialtjenesteloven § 4-2, slik at tjenestemottakerne sikres et aktivt liv slik sosialtjenestelovens formålsbestemmelse forutsetter.

7 Miljøterapi ulike demenssykdommer – ulike behandlingstilnærminger
Vaskulær demens Motivering, trening, støtte selvoppfatning Alzheimer`s demens Forklare, forstå, lytte Frontallappedemens Skjerming, grensesetting

8 Pleiepersonalet - konkret
3 pleiepersoner til 10 pas./dagtid 2 pleiepersoner til 10 pas/kveld OPPGAVER fra Maten skal lages 5 pas. må mates 2 pas. er urolige Medisin skal utdeles 10 pasienter skal stelles Evt. pas. m/alvorlig sykdom/døende Når en pas. trenger hjelp av to pleiepersoner under stell – sitter resten av pasientene alene/uten tilsyn Tid til aktiviteter?

9 Pasienter sulter i sykehjem Dagens Medisin 06.03.08
Helsetilsynet i Rogaland slått fast at pas. på sykehjem sultet 14 timer (kl ) uten mat Standard på posten Kvalitetshåndbok Kveldmåltid – suppe kl Hvem skal gi suppen?

10 Frivillige tjeneste på BRKS Oppgaver
Pasient venn Ledsager til undersøkelser Aktiv lytter Bingo, dans, moteshow ”Gå på tur” Vaffelvogn Barvogn Minnestund

11 Musikkprosjekt 3 fagpersoner
Integrasjon av alle avdelinger Individuell pasient behandling av pasienter med atferdsproblemer Kunnskap basert på et doktorgradsprosjekt Pasientkor Musikkvogn Gitarrundervisning til personalet Integrasjon av de pårørende Stor glede for pasienter, personal, pårørende

12 2. Korttidsavdeling BRKS 24 plasser
78 % av pasientene på korttidsavdelingen var langtidspasienter/ vedtak om langtidsplass ( ) Oppholdt mellom 2 måneder og 1,5 år (okt 06). 55% fremdeles langtidspasienter ( ) Differensen oppstått pga. 7 pas. døde Pas. med langtidsvedtak flytter ikke opp i systemet Ellers: 7 med behov for en demensplass 27 åring – 6 mnd opphold (okt 07-mars08)

13 Rehabilitering-, korttid- eller avlastningsavdeling ?
Etter pålegg av Bergen Kommune har det tidligere tilbud om rehabilitering, opptrening og utredning på vår korttidsavdeling blitt avviklet. Dette tilbudet var høyt verdsatt av pasienter, pårørende, sykehusene og legene.

14 Behov for sykehjemsplasser
Ca 700 avslag på søknader/år om sykehjemsplass (?) Ca 300 langtidsplasser trengs i BK (?) Mangel av langtidsplasser på sykehjem reduserer tilbud om korttids/ avlastningsopphold for hjemmeboende

15 Avlastningssavdeling (24) Palliativavdeling (8)
B R K S Tverrfaglig team 3 (6) Leger 30% Sykepleiere 70% Hjelpepleiere Fysioterapeuter 4 Ergoterapeuter 2 Prest Farmasøyt Rådgiver Musikkterapeuter (3) Frivillige ca 40 Palliativ-prosjekt Undervisning Forskning (5 PhD prsj.) 174 pasienter ca 400 pasienter/år ca 160 døende/år 4 Langtidsavdelinger Pleiefaktor 0.8 2 Demensavdelinger Avlastningssavdeling (24) Palliativavdeling (8) Pleiefaktor 1.2 Dagavdeling (15 plasser) Tannklinikk Fotterapeut Frisør

16 Kvalitet I – Legetjeneste 4 leger i 3 stillinger
Palliativ Care Demens utredning Kritisk medikamentbruk Ultralyd TENS Smertepumpe Blodtransfusjoner Intravenøs væske, behandl. Daglig visitt Døgnvakt for leger Diagnostikk Direkte samarbeid med spesialisttjeneste Retningslinjer for etiske avgjørelser

17 Vakt for leger BRKS: stor institusjon, mange faglige utfordringer
Vakttjeneste bidrar til: Kompetanse, kontinuitet hele året Pasientens, pårørendes, personalets sikkerhet Rekrutteringsfaktor Få innleggelser til sykehus Økonomi: Gunstig for spesialist helsevesen, ugunstig for oss!

18 Kvalitet II – Pleiepersonal 90% fagpersonal
Avansert pleiekompetanse Sår, fistel, drenstell Stomi, Tracheostoma Kateter Jugularis, Suprapubisk, PDA Oksygen behandling Smertepumpe Transfusjoner/infusjoner Hoftebeskyttelse Kvalitetshåndbok Medikament -håndteringshåndbok Symptomlindring Vurdering av medisinske tiltak 2x/år pårørende samtaler

19 Kvalitet III - Tverrfaglig team
Ved innkomst felles vurdering Fysio- ergoterapi Prest Individuell plan Ukentlig tverrfaglig møte Planleggingsmøter med hjemmesykepleiere MILJØTILTAK Tilrettelagt bosituasjon Integrasjon av pårørende Kartlegging av nettverk Individuell musikk Kunst og kultur Gå på tur/sansehage Frivillige Overnattingstilbud Sorgarbeid

20 Forskning PhD EU Forsknings- råd Barcelona, Maastricht,
Praha, Cardiff, Bergen EU 2 søknader i samarbeid Med Høyskolen, UiB Forsknings- råd UiB Kommuner UiB/UiO/ Rieber UiB/Kavli UiB/UiO UiO Betanien Musikk A.Myskja Smerte Demens B. Husebø Etiske avgjørelser G. Bollig Å skrive i levets slutt O. Synnes Teach the teacher S.Husebø Miljøterapi I. Moser

21 Løsningen Betydelig behov for flere sykehjemsplasser i BK
Et stort antall pasienter vil ha betydelig sosialt og menneskelig utbytte av å dele rom Det må være basert på frivillighet, faglige vurderinger og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende Ensidig satsing på ensengs praksis fører for mange til sosial isolasjon Sykehjemmene bør få mandat til å utnytte bygningsareale til pasientens beste; dette gir muligheten til flere sykehjemsplasser


Laste ned ppt "Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google