Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den siste bøygen – tilpasning til tjenestepensjonsordningene Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Norsk Arbeidslivsforum 03.03.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den siste bøygen – tilpasning til tjenestepensjonsordningene Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Norsk Arbeidslivsforum 03.03.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den siste bøygen – tilpasning til tjenestepensjonsordningene Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Norsk Arbeidslivsforum 03.03.09

2 Innhold Reformert folketrygd – et spill for galleriet? Sluttlønnsprinsippet Forskjellige tjenestepensjonsordninger Forskjeller i pensjonstypene Skifte av pensjonsordning ved skifte av arbeidsgiver Behov for å øke mobiliteten? Hvordan få oversikten

3 Reformert folketrygd – et spill for galleriet? Hva er effekten av de foreslåtte endringene bortsett fra  Innføring av delingstall  Innføring av ny regulering Kostbar omlegging Avhengig av resultatet av forhandlingene i offentlig sektor når det gjelder tjenestepensjon I privat sektor går utviklingen uansett videre mot ordninger som ikke er sluttlønnsbaserte

4 Sluttlønnsprinsippet Hva er sluttlønnsprinsippet Vil sluttlønnsprinsippet forsvinne  I offentlig sektor  I privat sektor Hvor mye tapes på et annet system  Avhengig av avkastning til enhver tid

5 Forskjellige tjenestepensjonsordninger Ytelsesbasert offentlig ordning (66 % av lønn – FT) Ytelsesbasert privat ordning (x % av lønn – beregnet FT) Innskuddsbasert privat ordning (innskudd min 2 % av lønn, ytelser fastsettes ved pensjonsalder) Nye produkter (brede pensjonsordninger) Omfanget av de forskjellige ordningene

6 Forskjeller i pensjonstypene Viktig for arbeidstakerne: Garantert ytelse Sluttlønn Livsvarig utbetaling Etterlatteytelser Uføreytelser Eget investeringsvalg Viktig for arbeidsgiver: Utgifter/regnskapsføring Finanskrisen!

7 Skifte av pensjonsordning ved skifte av arbeidsgiver Hvilke pensjonsordninger finnes Pensjonsrettigheten endres når en skifter arbeidsgiver Unntaket er offentlig sektor Jobbskifte offentlig/privat fører til endring i pensjonsrettighetene Jobbskifte mellom foretak medfører som hovedregel endring i pensjonsrettighetene  Forskjell om ytelse/innskudd  Forskjellig nivå på alderspensjon/innskudd samt utbetalingsperiode  Forskjell om uføre- og etterlattedekning

8 Behov for å øke mobiliteten? Mobiliteten mellom offentlig og privat – hvorfor må den øke Mobiliteten innen private foretak – er den god nok Er det pensjonsordningene som kan øke eller minske mobiliteten

9 Hvordan få oversikten Folketrygd Offentlige ordninger – samordning Ytelsespensjon Innskuddspensjon Fripolise fra ytelsespensjon Pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon Pensjonskapitalbevis fra IPS IPS Individuell livrente Kollektiv livrente

10

11

12


Laste ned ppt "Den siste bøygen – tilpasning til tjenestepensjonsordningene Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Norsk Arbeidslivsforum 03.03.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google