Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagopplæring -yrkesfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagopplæring -yrkesfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagopplæring -yrkesfag
fag- og svenneprøve kompetansebevis

2 Antall søkere: 1086 Antall formidlet: 803 Antall uten tilbud: 16
Formidling Antall søkere: 1086 Antall formidlet: 803 Antall uten tilbud: 16 1086 økning på Vigo web, 60 fra forrige år. 803 er de med ungdomsrett/voksenrett|. Ca 1800 avslutter vg2 YF, jobb, omvalg, påbygning

3 Søkeprosessen Vigo innen 1. mars/1. feb Direkte til bedriften
Vigos funksjon Spesialtilpassa opplæring søker 1. feb, lærekandidater og ekstra oppfølging Lærlingene må søker jobb på vanlig vis – på samme måte som når du og jeg søker jobb. Alle bør søke Vigo selv om de har læreplass - Få bedriften til å sende inn bekreftelse på læreplass hvis det er gjort avtale. 61 ut av STFK, 108 inn fra andre fylker. Fagopplæring registrer lærlingene i Vigo. Poengter at man må gjøre seg fortjent til i få læreplass. 50% av de har lærekontrakt har hatt PTF i bedrift. Avtales kanskje allerede på Bedriftene ønsker å vite noe om elevene, lurt å vise frem, lurt å oppfordre eleven til være åpen på dette, eleven må samtykke. Enkle tilrettelegginger kan gjøre jobben mye enklere. En lærling har GPS pga problemer med å orientere seg. Egen veileder. Sakkyndige vurderinger er ofte dårlig i fht. Mål i bedrift. – opplæringskontorene kan delta i å utforme sakkyndige vurderinger.

4 Formidling Ingen har krav på læreplass Eleven må søke læreplass (jobb)
Bedriften bestemmer hvem som tilbys lærekontrakt. Søknad med cv Prosjekt til fordypning Intervju – personlig fremtreden Forutsetninger for å arbeide i faget Fravær – karakterer Lærlingen er ansatt i bedriften. Lærekontrakt (opplæringsloven) Arbeidsavtale (aml., ferielov og trygdelov) Lærlingen inngår i bedriftens bemanning. Lærlingens lønn er ca 50 % av fagarbeiderslønn Opplæring og produksjon hånd i hånd (opplæringstid/verdiskaping). Praktisk opplæring også i ”teoretiske” fag (kompetanseutvikling). 85% av kontraktene er via opplæringskontor – stor fordel for lærlingen. Må være tilgjengelig med oppdatert telefonnr, hotmailadresser som ikke er egnet til jobbsøkning – / Lærlinger har samme rettigheter som vanlig arbeidstaker + opplæringsloven. Bedre å starte lavt (lærekandidat) å heller bli lærling – ingen i bedrift vil si at du ikke duger – foreldre ikke innvolvert. Hva vil familien mene om skolen? Bedre med kompetansebevis enn en bekreftelse på at du har avslutta et arbeidsforhold Over 2000 lærlinger og 16 opplæringskontrakter, 1 i Trondheim og resten i distriktet. En del opplæringskontor/skoler er redd for at lærekandidaten skal ta en plass for en lærling, kanskje lærekandidaten kan i en bedrift med snevrere produksjon. Komme tilbake som Praksiskandidat, uten krav om bestått fellesfag. NAV meget viktig samarbeidspartner. Vi disponerer ingen plasser Lærekandidater må få vise seg fram. Viktig læring i at de blir sendt hjem fra bedriften, skolen må være åpen på problemene.

5 Arbeidssøker Hva må elevene øve på? Huskeliste Intervju
Tilgjengelighet CV Øve på intervju, samarbeid med lokalt næringsliv, opplæringskontor, ungdomsbedrift. Tverrfaglig jobbing i skolen, skriving av søknad og CV Jobbsøkeren må være tilgjengelig. NAV sine hjemmesider har mye om jobbslking Jobbe med å møt presis, antrekk, piercing PTF elevene følger arbeidslivets arbeidstid

6 Dimensjonering - prognoser
Hovedmodellen 2+2 2 år i skole krever penger og politiske vedtak. 2 år i bedrift krever et lønnsomt arbeidsliv. Arbeidslivets fremtidige opplæringskapasitet er styrende. Ikke direkte sammenheng mellom opplæringskapasitet og konjunkturer. Holdbare prognoser er avgjørende. Alle opplæringskontor bidrar på vegne av sine bransjer. Prognosene går 3 år fram i tid. Skriftlig uttalelse til fylkeskommunen ved Y-nemnda. Prosjekt prognoser. Fiskefag har ikke kultur for å ta inn lærlinger, men har stort behov for folk. Tilbudsstruktuer en basert på dette

7 Lærekandidater Hvordan skal vi bli bedre Langsiktig planlegging
Skolen spiller en sentral rolle Forskrift §11-7 6 inngått i høst, 5 i Orkdalen Må være avtalt, må være utplassering, klart allerede på vg1 Laærekandidatordningen må bli gjort bedre kjent + at det er mulig å søke om ekstra tilskudd også for lærekandidater. Ikke samsvar mellom antall på spesialundervisning og lærekandidater. Nordtrøndelag , 70 lærekandidater i 2010 Har tilgang på PPT, jobb mens kandidaten har rett.

8 Unntak §4-7

9 Prosjekt formidling Struktur for samarbeid i formidlings prosessen
Hvem gjør hva? Hva må gjøres når? Lærekandidat Årets forsøk. Ferdig skisse på hvem som gjør hva Hvor mange vg3 i skole Praksisplasser i bilfag og byggfag + noen i tillegg. Målet er lærekontrakt

10 Spørsmål?


Laste ned ppt "Fagopplæring -yrkesfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google