Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon virkelighet! -hva vi gjør med E-helse- visjonen sett fra en HiNT- virkelighet? Jorunn Bjerkan, høgskolelektor/stipendiat 06.07.2014Jorunn Bjerkan,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon virkelighet! -hva vi gjør med E-helse- visjonen sett fra en HiNT- virkelighet? Jorunn Bjerkan, høgskolelektor/stipendiat 06.07.2014Jorunn Bjerkan,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjon virkelighet! -hva vi gjør med E-helse- visjonen sett fra en HiNT- virkelighet? Jorunn Bjerkan, høgskolelektor/stipendiat 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

2 Kommunal virkelighet i 2013! «Hei igjen Jeg tenkte jeg skulle informere litt om mine erfaringer så langt når det gjelder dokumentasjon i EPJ i Nord-Trøndelag. Det jeg har opplevd er følgende: · Mangelfulle tiltaksplaner eller ingen tiltaksplaner · Dobbeltføringer · Dårlig struktur i plan/rapport (er det behov for 23 ulike eller lignende strukturer i Nord-Trøndelag, hvorfor ikke én felles god mal for pleie- og omsorg?) · Hjemmejournaler · Flere journaler (Én hjemme og én i Profil) · Ikke tid til å skrive rapport · Skriver på hverandres brukernavn og passord · Skriver tiltaksplaner i kjørelistene/postjournal/tjenestene – ikke under “Tiltaksplan” i EPJ · Mange skriver rapport under “Generell rapport” og ikke under de ulike planområdene osv………………………… Jeg poengterer at dette ikke gjelder alle kommuner, men veldig mange. Hva kan vi gjøre med dette? Jeg vet ikke hvem eller hvor jeg skal henvende meg – jeg har misjonert hver gang jeg er i snakk med kommunene, men er redd det må andre metoder til. Vi kan da ikke ha det sånn i fylket vårt J Tips og tanker mottas med takk J Med vennlig hilsen……..( en ildsjel i fylket vårt –JB,anmerkning) 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

3 HiNTs hverdag Utdanning på tre campus: – 211 nye sykepleiere hvert år (heltid og deltid) – 30 + 30 nye vernepleiere hvert år (heltid og deltid) – Etter –og videreutdanner 40-50 kandidater innen helsefeltet hvert år. Forskning: – Samarbeid med SOF-Regionalt senter for omsorgsforskning http://omsorgsforskning-midt.no/default.asp?id=208 – Enkeltprosjekter Samfunn: – kompetansesenter : kurs/temadager etter/videreutdanning, prosjektsamarbeid 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

4 Prosjekter -rapporter Dokumentere hva - hvor?: utredning og undervisningsopplegg om digitale dokumentasjonsverktøy for studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Valderaune V, Bjerkan J. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013. IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy: Behov for og nytte av kompetansehevende utviklingsarbeid. Hallem U, Bjerkan J, Brataas H. HiNT-publikasjoner. 2012;rapport nr 80. 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

5 E-Helse i sykepleier- og vernepleierutdanningen, HiNT Sykepleierutd, bachelor: alle år: PPS nettressurs i Gyldendals læreverk i sykepleie 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

6 E-Helse i HiNT, forts. Sykepleie bachelor, 1. år: fagplan og praktisk løsning: – Dokumenterer og selvstendig rapporterer helsehjelp – Auditorie-forelesninger innen dokumentasjon, jus, samhandling, nettvett generelt – Arbeidskrav (hjemmeoppgave i dokumentasjon på case) – Casebasert EPJ-opplæring i datalab, «Profil», egentreningsmulighet på datalab/VPN resten av året 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

7 E-Helse i HiNT, forts. Sykepleier bachelor 2. år: fagplan og praktisk løsning: – Reflekterer over faglige, etiske og juridiske muligheter og utfordringer ved anvendelse av e-helse – Kan anvende kunnskap for å kartlegge, planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere sykepleie – Auditorie-forelesninger innen dokumentasjon, jus, samhandling, nettvett i spesialisthelstjenesten – Fokus på pasienters bruk av nettressurser – Casebasert EPJ-opplæring i datalab, «Doculive», egentreningsmulighet på datalab resten av året 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

8 E-Helse i HiNT, forts. Sykepleierutd, bachelor: 3. år fagplan og praktisk løsning: – tverrprofesjonell samhandling og bidrar til helhetlige og forutsigbare pasientforløp – Pasienter; mening, medbestemmelse, kontroll og påvirkningsmuligheter i eget liv, helhetlig omsorg – Arbeidskrav: (hjemmeoppgave) med bruk av «Profil» – Auditorie/gruppearbeid rundt e-løsning for Individuell plan og tverrorganisatorisk samhandling 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

9 E-Helse i HiNT, forts. Vernepleierutd bachelor: praktisk løsning – Auditorieundervisning og datalab. Bruk av «Profil» 2. studieår 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

10 Planer og visjoner (på kort sikt): E-helse bedre integrert i relevante fag i bachelorutdanningen, spesielt i øvingsavdelingen Samhandlingsprosjekt i 2013 -2014 (SOF og kommuner): – kartlegging av etterutdanningsbehov -dokumentasjon – utvikling av etterutd.pakke/e-læringsportal?? IPLOS-prosjektet: publisering av videre forskningsresultater Invitasjon??…..-samarbeid med flere høgskoler om etter/videreutd? – Dele på moduler? 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

11 Forutsetninger for å lykkes; KLAR ledelsesforankring Forankring i fagplan –læringsutbyttene Nysgjerrighet→støtte → deltakelse fra kollegaer Networking internt og eksternt – IT-enheten, lærerkollegaer, tilstøtende utdanninger, (svar på samhandlingsreformen) – spes.httj og komm.htj, system-leverandører «Seier» i timeplankrigen 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag

12 «Ska du få te nå, må du byinn» 06.07.2014Jorunn Bjerkan, Høgskolen i Nord-Trøndelag «Du kainn itj lætt`n opprådd ta dæ»


Laste ned ppt "Visjon virkelighet! -hva vi gjør med E-helse- visjonen sett fra en HiNT- virkelighet? Jorunn Bjerkan, høgskolelektor/stipendiat 06.07.2014Jorunn Bjerkan,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google