Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om tyver og helse Andreas Moan Dr.med. Pt HOD 2041 – et magisk år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om tyver og helse Andreas Moan Dr.med. Pt HOD 2041 – et magisk år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om tyver og helse Andreas Moan Dr.med. Pt HOD 2041 – et magisk år

2 Fire tyver i helsevesenet VENTE LETE GJØRE OM IGJEN RAPPORTERE

3 Særlige kjennetegn • Vente – Pasienten venter: på innkalling, på undersøkelse, på røntgen, på ny innkalling fordi alt ikke kunne gjøres på en gang osv – Ansatte venter: på pasienten, på prøvesvar, på nye undersøkelser, på hverandre • Lete – Pasienten leter: etter meningen i innkallingsbrevet, etter parkeringsplass der tiden ikke går ut før du har snakket med legen, etter poliklinikken, etter røntgen, etter laboratoriet – og kanskje sengeposten. Da leter de pårørende etter pasienten. – Ansatte leter: etter pasienten som leter etter veien, etter prøvesvar, etter røntgenbeskrivelser, etter utstyr, etter andre ansatte som burde vært her – og noen ganger etter meningen med det hele. • Gjøre om igjen: – Pasienten: forteller sin historie om og om igjen, tar undersøkelser om igjen fordi svaret mangler eller ny bestiller vil ha annen meny. – Ansatte: gjør om igjen fordi man gir opp å lete, eller fordi henvisende lege ikke hadde gjort den undersøkelsen man ønsket seg (problemet er ikke at de har dårligere utstyr på mindre sykehus – men at man gjør undersøkelsene på nytt fordi man ikke har standardisert hvordan de skal utføres – protokollene er forskjellige)

4 Særlige kjennetegn • Rapportere – Rapportere er ikke det samme som dokumentere – å dokumentere har kommet for å bli men kan automatiseres – En god lege tar bare en prøve dersom den kan ha terapeutisk konsekvens – samme logikk kan anvendes på rapportering: – Ingen rapportering hvis det ikke er klart – HVA SKAL DATA BRUKES TIL? – HVA SKJER OM DU IKKE FÅR DEM (og for all del: hvem er du)? – KAN DE GENERERES ANDRE STEDER?

5 Fire tyver i helsevesenet VENTE LETE GJØRE OM IGJEN RAPPORTERE

6 Top down Halvert antall mål i oppdragsdokumentet – det merkes! Tilleggsbestilling: mer tid til pasientene- hvordan?

7 Fra HOD Får vi data og rapporter vi kunne klart oss uten? Top down Halvert antall mål i oppdragsdokumentet – det merkes! Tilleggsbestilling: mer tid til pasientene- hvordan?

8 Fra HOD Får vi data og rapporter vi kunne klart oss uten? Top down Halvert antall mål i oppdragsdokumentet – det merkes! Tilleggsbestilling: mer tid til pasientene- hvordan? 1.Bemanningsplanlegging 2.Redusere ikke –møtte 3.Pilot oppgavedeling 4.Digitalisere til solen går ned 5.Helseregisterlov 6.Arbeidsmiljølov

9 Fra RHF og HF Hvilke rapporter mener vi ikke er nyttige Fra HOD Får vi data og rapporter vi kunne klart oss uten? Top down Halvert antall mål i oppdragsdokumentet – det merkes! Tilleggsbestilling: mer tid til pasientene- hvordan?

10 …….. frem til 1.september….

11 Bottom up: ”I legenes og sykepleiernes hverdag ligger løsningene ofte synlige i dagen, men det er ofte ingen med tid, penger, makt eller myndighet til å ta tak i dem”. Fra RHF og HF Hvilke rapporter mener vi ikke er nyttige Fra HOD Får vi data og rapporter vi kunne klart oss uten? Top down Halvert antall mål i oppdragsdokumentet – det merkes! Tilleggsbestilling: mer tid til pasientene- hvordan?

12

13 1. Villes - og bestilles. Av politikerne. 2.Et eksempel på tilleggsbestilling som vil varme helsehjerter (og spare penger): Hva skal til for at du/dere får ti prosent mer tid til pasienten? 3. Gjennomfør en pilot! La noen legge en plan for hva de har tenkt å slutte med, og hva de har tenkt å gjøre i stedet. 4. Planen må være åpen og tilgjengelig for alle nervøse byråkrater slik at man har mulighet for å se om noen av endringene har alvorlige bivirkninger i andre deler av systemet. 5. Etablér en heia-gjeng som sier «Dette har vi bestilt, vi stoler på våre ansatte – og vi vil at dette gjennomføres». Uten denne heia-gjengen stopper de fleste prosjekter fordi «huffameg-erne» i punkt 4 får overtaket. 6. Dokumenter virkningen og gled deg - over mindre byråkrati, mer tid til pasientene - og bedre effektivitet. Gled deg enda mer over bivirkningen: Ansatte som blir hørt og sett, og som får utforme sin egen arbeidsdag, er alltid gladere. 7. Feire – lag en god og visuell plan for å kommunisere at det nytter! Bruksanvisning

14 «Hvis pasienten fikk bestemme» - utredning og behandling ved brystkreft Oslo universitetssykehus HF Finansiert med DIP midler (Norsk Designråd/Forskningsrådet)

15 Reduser bemanning fra 40 til 2.5 Norwegian Process Laboratory Hva ville du slutte med hvis du fikk bestemme? To år etter:

16

17

18 «Hvis pasienten fikk bestemme» - utredning og behandling ved brystkreft «Hvis DU fikk bestemme» - utredning og behandling av byråkratitt FRA TIL

19 • HVA VILLE DU SLUTTET MED? • HVA SKULLE DU ØNSKE AT ANDRE SLUTTET MED? «Hvis DU fikk bestemme» • MEN KANSKJE VI SKULLE……

20 • HVA VILLE DU SLUTTET MED? • Skrive talepunkter om igjen med uklar bestilling • HVA SKULLE DU ØNSKE AT ANDRE SLUTTET MED? • Kom 5 min for sent til møter • Bruker svar alle knappen på mail «Hvis DU fikk bestemme» • MEN KANSKJE VI SKULLE…… • Slutte alle times- møter etter 45 min Tenk- diskuter-oppsummer-implementer-evaluer

21 Tanker om gjennomføring • Skala? Kjør en pilot? • Forberede (individuell) – Max 30 min. Max 3 enheter kaffe/….. • Diskuter med likesinnet – Med hvem? • Som har samme jobb, ie saksbehandler/underdirektør med /uten personalansvar • Samme enhet • Oppsummer – Forslag:……………………………………………(svar alle knapp) – Som har konsekvens for:……………………(hele avd) – Som kan bestemmes av:……………………(CAM) – Forventet effekt:……………………………………..( 15 min mindre mail per dag x 30 ansatte x 350 kr timen= 2625 kr /dag= 525.000 per år ved 40 ukers arbeidsår) • Implementer. • Evaluer, spis eventuelt kake, juster, utvid prosjektet.

22 Bottom up: ”I legenes og sykepleiernes hverdag ligger løsningene ofte synlige i dagen, men det er ofte ingen med tid, penger, makt eller myndighet til å ta tak i dem”. Fra RHF og HF Hvilke rapporter mener vi ikke er nyttige Fra HOD Får vi data og rapporter vi kunne klart oss uten? Top down Halvert antall mål i oppdragsdokumentet – det merkes! Tilleggsbestilling: mer tid til pasientene- hvordan? 1.Bemanningsplanlegging 2.Redusere ikke –møtte 3.Pilot oppgavedeling 4.Digitalisere til solen går ned 5.Helseregisterlov 6.Arbeidsmiljølov


Laste ned ppt "Om tyver og helse Andreas Moan Dr.med. Pt HOD 2041 – et magisk år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google