Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor Magne Supphellen NHH og Hauge School of Management

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor Magne Supphellen NHH og Hauge School of Management"— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor Magne Supphellen NHH og Hauge School of Management
Sosialt entreprenørskap i kommersielle virksomheter: -fallgruber & muligheter for ledere Professor Magne Supphellen NHH og Hauge School of Management

2 Lønnsomhet som hovedmål
«Orklas mål er å gi aksjonærene en langsiktig avkastning godt over aksjemarkedets gjennomsnitt.»

3 Bedriftens mål: Lønnsomhet & sosialt bidrag
«Stormberg skal drives på en måte som bidrar til at verden blir et litt bedre sted. Derfor støtter vi kampen mot fattigdom, vi arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv, vi er klimanøytrale og vi har et sterkt engasjement i forhold til etisk handel. Vi som jobber i Stormberg i dag har et langsiktig mål om at Stormberg skal overleve sin 100-års dag, 18. februar Det krever at vi hele tiden strekker oss videre, samtidig som vi engasjerer oss i samfunnsutviklingen».

4 Når hovedmålet er lønnsomhet
Har sosialt entreprenørskap noen rolle i slike virksomheter? Bør slike bedrifter bare engasjere seg i sosialt entreprenørskap i den grad det har positiv effekt på bunnlinja?

5 Alle bedrifter er ansvarlige overfor samfunnet
”Corporations has a moral responsibility to maximize its positive impact and minimize its negative impact on society» (Pride & Ferrell 1997) Forbrukere, myndigheter og bedriftsledere er i økende grad enige om at bedrifter har et ansvar overfor samfunnet som strekker seg lenger enn å skape profitt Dette er et moralsk anvar Hva består dette ansvaret i – på hvilke områder har bedriften et ansvar? Fornavn Etternavn,

6 På hvilke områder har bedriften et etisk samfunnsansvar?
To aktuelle grunnprinsipper Bedriften har ansvar for å gjøre noe med eventuelle negative konsekvenser for samfunnet av egen virksomhet Bedriften har et positivt ansvar for å bidra til å løse samfunnsproblemer som den har komparative fortrinn (særlig evne og anledning) for å løse Ansvaret må balanseres mot hensynet til økonomisk overlevelsesevne

7 Et rammeverk for analyse av samfunnsansvar
Har bedriften komparative fortrinn mht å dekke samfunnsbehovet/løse samfunnsproblemet? I liten grad I stor grad I stor grad Ubetinget ansvar (avfallshåndtering ut over lovens krav til Statoil) Ubetinget ansvar (diktatorers misbruk av oljeinntekter fra Statoil) Hvorvidt bedriften bidrar til samfunns- problemet Betinget ansvar (bedre energiforsyning for vanlige folk i fattige land hvor Statoil opererer) Allment ansvar (bekjempe analfabetisme) I liten grad

8 Håndtering av samfunnsansvaret
Selv om det moralske ansvaret er ubetinget – er ledelsen samtidig ansvarlig for å lete etter løsninger som er økonomisk bærekraftige – aller helst lønnsomme Med andre ord: Sosialt entreprenørskap er viktig Mulige løsninger Økonomisk bærekraftige løsninger

9 Økonomisk bærekraftige løsninger
Løsninger som andre bedrifter, organisasjoner eller myndighetene verdsetter HP: resirkulering av elektronikk Aktivere kommunikasjonseffekter av samfunnsansvaret styrke omdømmet (ekstern aktivering) styrke internkulturen (intern aktivering) Høyere hensikt, mening, motivasjon

10 Hvordan finne bærekraftige løsninger?
Autonome tverrfaglige team Inngående målgruppe-/problemkunnskap Mangfold (intern – og i nettverk) Tydelig visjon/mål – som deles av alle i teamet Indre motivasjon & lidenskap Forankring i toppledelsen (myndighet & opplevd betydning) Teamleder som inspirerer & motiverer Likeverd/flat struktur Tillit & åpenhet

11 Sosialt entreprenørskap som verktøy for å skape lønnsomhet
Hvilke strategiske ferdigheter og ressurser har/kan bedriften få tilgang på? Viktige, sjeldne, vanskelige å kopiere (Barney) Kan disse ferdighetene/ressursene brukes til å løse sosiale problemer på en lønnsom måte? Siden slike aktiviteter baseres på bedriftens spesielle ferdigheter og ressurser, vil de ofte lett kunne aktiveres internt og/eller eksternt

12

13 Intern aktivering Koble aktivitetene tydelig til kjerneverdiene
HP: «Meaningful innovation» Kommunisere de sosiale effektene Involvere ansatte i aktivitetene skape eierskapsfølelse Knytte aktivitetene til den bedriftsrelaterte identiteten

14 Ekstern aktivering «Permission marketing» Målgruppedifferensiering
Ikke påtrengende Gjør aktivitetene og resultatene tilgjengelige – uten å skryte Målgruppedifferensiering Forskjellig kommunikasjon for ulike grupper: kunder, partnere, myndigheter, arbeidsmarkedet Eks:

15 Aktivering overfor kundene (Sen & Battacharya 2001)
Kongruens mellom sosiale aktiviteter og virksomheten Holdning til sosiale aktiviteter Kunnskap om sosiale aktiviteter Holdning til bedriften

16 Konklusjoner Sosialt entreprenørskap er nødvendig for å håndtere samfunnsansvaret i kommersielle bedrifter Sosialt entreprenørskap er en aktuell strategi for å skape profitt Den økonomiske effekten av sosialt entreprenørskap kan styrkes gjennom intern og ekstern aktivering Sosialt entreprenørskap krever lidenskap for å løse sosiale problemer Sosialt entreprenørskap må på agendaen i forskning og utdanning!

17 HAUGE SCHOOL OF MANAGEMENT Bachelorutdannelse i økonomi, administrasjon og ledelse - inspirert av arven etter H.N. Hauge Oppstart: Høsten 2013 Sted: Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo

18 «Nye NLA»: Tre skoler i én

19 Hvorfor Hauge School of Management?
Vi vil se nye generasjoner med dyktige (sosiale) entreprenører og økonomer som er forankret i haugianske verdier som flid, personlig- og sosialt ansvar og omsorg for medmennesket Norge trenger innovasjon og nyskaping i frivillige organisasjoner, i bistandsarbeid og i kommersielle bedrifter

20 Muligheter etter Hauge School of Management
Kvalifiserer for den generelle graden Bachelor i økonomi og administrasjon Kvalifiserer for mange typer stillinger innen økonomi, administrasjon og innovasjon i næringsliv, frivillig sektor og offentlig forvaltning Kvalifiserer også for videre studier på masternivå, f.eks ved NHH, BI eller UiA Gir godt grunnlag for å starte egen virksomhet

21 Skolens posisjonering
Fokus på sosialt – og kommersielt entreprenørskap Mye praksis Grundigere på karakterbygging og samfunnsansvar Individuell oppfølging/mentoring Godt studiemiljø Like god på andre fagområder + gode muligheter for utenlandsopphold

22 SKRIV DEG PÅ LISTE – FÅ NYHETSBERVET!
HAUGE SCHOOL OF MANAGEMENT Oppstart: Høsten 2013 Sted: Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo SKRIV DEG PÅ LISTE – FÅ NYHETSBERVET!

23 Appendiks

24 Engasjerte fagpersoner
Professor Ola Grytten (økonomisk historie) Professor Øystein Thøgersen (makroøkonomi) Professor Jan Inge Jensen (entreprenørskap) Professor Paul Otto Brunstad (etikk/karakterutvikling) Professor Sven A. Haugland (strategi/organisasjonsteori) Professor Bruce Dalgaard (makroøkonomi, øk. historie) Førsteamanuensis Ole B. Landsverk, HiS Professor Magne Supphellen (markedsføring, entreprenørskap)

25 Dyktige og erfarne praktikere
Per Sævik, Havila Shipping Karsten Solberg, Storebrand Jon Osvald Harila, Deloitte Terje Rott, selvstendig entreprenør og investor Øystein G. de Presno, Noracta m. fl

26 «Build the best products, cause no unnecessary harm, use business to inspire, and implement solutions to the environmental crisis»

27 Stormberg på omdømmetoppen
Stormberg er kåret til den mest synlige bedriften i BIs omdømmebarometer for 2012. - Dette er en dag som går inn i Stormbergs historie med store bokstaver. Dette er en dag vi ikke kunne forestilt oss. Dette er en dag hvor lille Stormberg heies frem foran veletablerte og store selskaper som Ikea, Vinmonopolet, Tine, TV2, Statoil og mange flere, sier Stormberg-sjef og -gründer Steinar J. Olsen i en kommentar.


Laste ned ppt "Professor Magne Supphellen NHH og Hauge School of Management"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google