Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013

2 Hva er VOKAL? •Vurdering Og Kartlegging Av Læring •Utarbeidet av Conexus for grunnskolen for å registrere resultater og effektivisere håndteringen av: –Kartleggingsprøver –Kartleggingsverktøy •Videreutviklet for vgs og med IKO-modul som en del av Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus –Vg1-modulen «i drift» fra august 2012 –IKO-modulen for grunnskolen ferdigstilles i disse dager –Vg2- og Vg3-modulen i drift fra august 2013

3 IKO-modulen •Grunnleggende ferdigheter – behov for oppfølging –Mål for kritisk nivå i lesing, skriving og regning •Identifisering og kartlegging –Identifisering basert på data fra forrige skoleår •Oppfølging av sosial og arbeidsmessig kompetanse –Intervjuguide •Oppfølging i fag –Rapporter på klassenivå med karakterer og fravær

4 Grunnleggende ferdigheter •Mål for grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning –Skjemaet følger eleven: læreren kan oppdatere skjemaet slik at det gjenspeiler elevens utvikling. Utfylte skjemaer overføres mellom trinnene og fra grunnskole til vgs –Nye mål publiseres nå •Gammelt skjema blir liggende og kan fortsatt brukes, men blir merket som «utgått»

5

6 Identifisering og kartlegging •Identifisering: Data fra forrige skoleår fra 9. trinn til Vg3 –Karakterer i gjennomgående fag (uavklart for Vg2 og Vg3) –Karaktersnitt (alle fag) –Fravær –Grunnleggende ferdigheter •Kartlegging –Intervjuguide for kartleggingssamtale •Etter kartlegging –Fortsatt IKO-elev? Hvis ja: •Er tiltak og ansvarsfordeling beskrevet?

7

8 Oppfølging i fag: •Identifisering underveis i skoleåret •Rapporter med fargekoder –Kontaktlærerrapport –Analyserapport –Rapport på skolenivå kommer

9 Oppfølging i fag forts. •Kontaktlærerrapport –Identifisert som IKO-elev? –Karaktersnitt inn –Aggregert fravær per halvår (terminskifte 15. januar) –Karakterer i alle fag T1, T2, Mv1, Mv2 •Analyserapport –Identifisert som IKO-elev –Karaktersnitt inn, karaktersnitt T1, T2, Mv1, Mv2 –Karakterutvikling –Aggregert fravær per halvår (terminskifte 15. januar) –Karakterer i alle fag T1, T2, Mv1, Mv2

10

11

12 IKO-modulen for grunnskolen •Krever integrasjon med det skoleadministrative systemet for å hente ut karakterer og fravær –Identifisering og kartlegging –Oppfølging i fag •Grunnleggende ferdigheter og oppfølging av sosial og arbeidsmessig kompetanse kan brukes uten integrasjon •Conexus jobber med å spesifisere hvilke data som må inngå i uttrekket fra SAS

13 Hvordan få IKO-modulen? •Ta kontakt med Conexus for bestilling •Conexus oversender spesifikasjon for uttrekk fra SAS (Visma, Oppad, Sats, Extens) •Bestill uttrekk fra SAS-leverandør •Når uttrekket er ferdig laget: Forbered dere på noe testing (på skole- og administrasjonsnivå) •Modulen er i drift!

14 IKO-modulen: Kostnader •IKO-modulen er gratis for kommuner som har VOKAL •AFK kan bidra noe med engangskostnadene knyttet til å etablere uttrekk fra SAS •Evt. årlige vedlikeholdskostnader av uttrekket

15 IKO-modulen etter Ny GIV •NÅ: Skjema for grunnleggende ferdigheter brukes i intensivopplæringa i 10. trinn for Ny GIV-elever –Resultatene legges rett inn i Vokal i de kommunene som har Vokal –AFK puncher resten av resultatene slik at kartleggingen av alle elevene overføres til vgs (ved samtykke) •2014 - : Skjemaet brukes for alle elever som identifiseres på bakgrunn av karakterer

16 Vokal for Vg2 og Vg3 •Under utvikling •Samme brukergrensesnitt som Vg1-modulen, men med noe annen oppbygging pga: –Mengden fag som tilbys (spesielt på SSP) –Fag som tas av elever på flere trinn •Testing i mai-juni •Ferdigstilles i juli •Data lastes inn fra Sats når inntaket er ferdig –Planen er at inntaket skal være ferdig to dager tidligere enn i fjor (dvs. 6. august)


Laste ned ppt "VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google