Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vågå 29. januar Jan Roger Bøe Øien Koordinator. Statistikk – etter vg1 Avsluttet grunnskole v å ren 2006 Avsluttet grunnskole v å ren 2007 Avsluttet grunnskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vågå 29. januar Jan Roger Bøe Øien Koordinator. Statistikk – etter vg1 Avsluttet grunnskole v å ren 2006 Avsluttet grunnskole v å ren 2007 Avsluttet grunnskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vågå 29. januar Jan Roger Bøe Øien Koordinator

2 Statistikk – etter vg1 Avsluttet grunnskole v å ren 2006 Avsluttet grunnskole v å ren 2007 Avsluttet grunnskole v å ren 2008 Fullf ø rtkodeABIS ABIS ABIS Nord- Gudbrandsdal 1%82%14%3% 80%14%3% 80%10%8% Fullførtkoder: A - alternative løpI - ikke bestått B - beståttS- sluttet

3 Tiltak for betre gjennomføring Bedre informasjonsflyt mellom skoleslag gruppe for samarbeid 13.årig skuleløp koordinator i 50% stilling etablering av karrieresenter felles ppt-teneste gjennomføring av fellestiltak u.skule –vgs innføring av overgangsskjema for alle elevar informasjon om og hjelp for å bruke alternative løp i vgs IKO modell

4 Dei viktigaste tiltaka er kanskje… Det arbeidet som blir gjort av lærarane i klasserommet saman med elevane og samarbeidet med heimen

5 Samarbeidsgruppe 13 årig skuleløp Kommune Ungdomsskule Vidaregåande skule PPT Karrieresenteret

6 Overgangsskjema Nytt skjema – erstattar gult skjema Fylles ut saman med føresette på foreldresamtale Underskrift frå føresette på skjema Fokus på informasjon som kontaktlærar i vgs vil ha nytte av for å bli kjend med eleven og informasjon som vil lette overgangen for eleven

7 Alternative opplæringsløp i fag og yrkesopplæring Det er alternativer til full kompetanse for elevar som av ulike grunnar slit og som vil stå i fare for å ikkje kunne gjennomføre vgs

8 -Planlagt vg3 -Lærekandidat -Praksisbrev Begrepet ”Kompetanse lavere nivå” –erstattes av grunnkompetanse Kunnskap om ulike alternative opplæringsløp – hva passer for den enkelte? Kunnskap om mulighet for å oppnå ordinært fagbrev på noe sikt Tidlig info til enkelte elev/foresatte

9 Korleis ta i bruk alternative løp for fleire? Meir informasjon om ordningane Hjelp til å legge til rette for elevar Kompetansehevingstiltak om ordninga

10 IKO Identifisering Kartlegging Oppfølging Modell frå Akershus – satsing frå Oppland fylkeskommune skal være til hjelp for å: identifisere ungdom som på sikt vil kunne få problemer med å mestre videregående skole kartlegge hvilke utfordringer den enkelte ungdom har sikre en systematisk oppfølging av ungdom som sliter sikre nødvendig informasjonsflyt i ungdomsskolen og mellom ungdomsskolen og videregående skole

11 Veien videre…. Kompetanseheving i forhold til IKO modellen Informasjon om rutiner for overgangskjema Fyste steg – arbeid saman etter lunsj Viktig med innspel som vi kan nytte i vidare arbeid


Laste ned ppt "Vågå 29. januar Jan Roger Bøe Øien Koordinator. Statistikk – etter vg1 Avsluttet grunnskole v å ren 2006 Avsluttet grunnskole v å ren 2007 Avsluttet grunnskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google